PKF Alert - Zagraniczne dochody sportowca opodatkowane ryczałtem a stawka podatku w Polsce - wyrok NSA

  • 03.02.2023
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Opodatkowanie dochodów z uprawiania sportu od dłuższego czasu budzi wiele wątpliwości. Problemy pojawiają się już na starcie, tj. w chwili, gdy trzeba ustalić, do jakiego źródła przychodów zalicza się zyski sportowca. Przeszkód w prawidłowym rozliczeniu się z fiskusem przybywa, gdy dochody powstają w związku z uprawianiem sportu za granicą. W takiej sytuacji prawo do opodatkowania omawianych dochodów mogą mieć przynajmniej dwa państwa, tj. to, w którym sportowiec ma miejsce zamieszkania oraz to, w którym odbywa się turniej.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły