Wydarzenia

 • Firmy członkowskie
 • AHK Polska
 • Niektóre wydarzenia są dostępne tylko dla firm członkowskich. Dołącz do Marktplatz, aby zobaczyć je wszystkie.

  Webcast: COVID-19 – Tax Measures

  • 30.03.2020
  • PL 00-189, Warszawa

  The COVID-19 pandemic and the related income drop, cost increase and supply chain disruption, topped up by the requirement of timely settlement of liabilities, including those of public law nature, bring a whole new range of challenges to be faced by entrepreneurs, which may lead to losing financial liquidity and, in consequence, bankruptcy. During the webcast our experts will present the repertoire of existing and planned solutions offered by law (including the new "Anti-Crisis Shield"), which may reduce the negative impact of the pandemic on financial stability of businesses. Our webcast "COVID-19 – Tax Measures" goes live on 30 March 2020 at 14:00 CET.

  Webcast KPMG: Pandemia jako siła wyższa – umowy z kontrahentami i pracownicy

  • 03.04.2020
  • PL 00-189, Warszawa

  Pandemia COVID-19 stanowi zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Wykonywanie umów staje się często niezwykle utrudnione lub niemożliwe, konieczna może być również istotna zmiana organizacji pracy. Podczas pierwszej części webinarium opowiemy jakie rozwiązania mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią nie są w stanie wykonać umów oraz przez przedsiębiorców, których kontrahenci nie wykonują swych zobowiązań. Druga część webinarium zostanie poświęcona wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie pracodawcy oraz nadzwyczajnym rozwiązaniom w zakresie prawa pracy wprowadzonym w związku z pandemią. Webcast odbędzie się 3 kwietnia 2020, godz. 15:00-16:00.

  Ceny transferowe 2020 a COVID-19

  • 07.04.2020
  • PL 02-222 , Warszawa

  Zapraszamy do wysłuchania wykładu o podatkowych aspektach związanych ze skutkami spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19, które odbędzie się 7.04.2020

  Webcast KPMG: Indywidualne ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych

  • 08.04.2020
  • PL 00-189, Warszawa

  Pandemia stanowi dla przedsiębiorców poważne wyzwanie, w związku z którym kluczowe stają się aspekty dotyczące płynności finansowej przedsiębiorstwa. Rozwiązania zawarte w tzw. „Tarczy antykryzysowej” dla wielu mogą okazać się niewystarczające. Dotychczasowe przepisy oferują przedsiębiorcom będącym w szczególnie trudnej sytuacji możliwości ubiegania się o indywidualne ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych. W trakcie webinarium zostaną przedstawione rozwiązania w tym zakresie. Webcast "Indywidualne ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych" odbędzie się 8 kwietnia w godz. 14:00 - 14:45.

  PPK z perspektywy pracodawcy - pytania i odpowiedzi

  • 14.04.2020
  • PL 80-748, Gdańsk

  Od 1 stycznia 2020 r. do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zobowiązana jest większość krajowych przedsiębiorstw. PPK są jednym z ważnych elementów krajowego systemu emerytalnego i pakietu świadczeń pracowniczych. Jakie są praktyczne aspekty wdrażania i funkcjonowania PPK? Jak przygotować się do ich implementacji? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci Rödl & Partner podczas szkolenia w Gdańsku.

  WEBINARIA z cyklu #pokonamykryzys#wspólnie

  • 14.04.2020 - 20.04.2020
  • PL 02-619, Warszawa

  W ramach Kampanii #pokonamykryzys#wspólnie Kancelaria SRDK prowadzi cykl webinariów mających na celu wsparcie przedsiębiorców w obecnej sytuacji prawno – społecznej wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2) oraz wprowadzonymi regulacjami antykryzysowymi.

  Szkolenia Online - Podatki w Aktualnej Sytuacji Gospodarczej

  • 15.04.2020
  • PL 02-222, Warszawa

  Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi szkoleniami on-line, które odpowiedzą na pytanie m.in. Jak ograniczyć ryzyko podatkowe związane ze zmianą rynkowości podmiotów powiązanych?

  Webcast KPMG: Tymczasowy pracownik cyfrowy. Czyli jak optymalnie zapewnić wymagane zasoby?

  • 15.04.2020
  • PL 00-189, Warszawa

  Trudności związane z pozyskaniem wymaganych zasobów zostały pogłębione pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W wielu przypadkach pojawiła się również konieczność realizowania nowych zadań, większego wolumenu realizacji obecnych zadań czy konieczność zmiany sposobu ich realizacji, a obecne zasoby ludzkie są niewystarczające, niedostępne lub zbyt obciążone. Przekonaj się jak może Ci pomóc technologia robotyzacji procesów biznesowych (RPA) – czyli Twój tymczasowy pracownik cyfrowy. Bot RPA to oprogramowanie, które wykona zadania na istniejących systemach, podobnie jak wykonuje je człowiek. Webcast "Tymczasowy pracownik cyfrowy. Czyli jak optymalnie zapewnić wymagane zasoby?” odbędzie się 15 kwietnia w godz. 14:00 - 15:00.

 • Niektóre wydarzenia są dostępne tylko dla firm członkowskich. Dołącz do Marktplatz, aby zobaczyć je wszystkie.

  Webcast: COVID-19 – Tax Measures

  • 30.03.2020
  • PL 00-189, Warszawa

  The COVID-19 pandemic and the related income drop, cost increase and supply chain disruption, topped up by the requirement of timely settlement of liabilities, including those of public law nature, bring a whole new range of challenges to be faced by entrepreneurs, which may lead to losing financial liquidity and, in consequence, bankruptcy. During the webcast our experts will present the repertoire of existing and planned solutions offered by law (including the new "Anti-Crisis Shield"), which may reduce the negative impact of the pandemic on financial stability of businesses. Our webcast "COVID-19 – Tax Measures" goes live on 30 March 2020 at 14:00 CET.

  Webcast KPMG: Pandemia jako siła wyższa – umowy z kontrahentami i pracownicy

  • 03.04.2020
  • PL 00-189, Warszawa

  Pandemia COVID-19 stanowi zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Wykonywanie umów staje się często niezwykle utrudnione lub niemożliwe, konieczna może być również istotna zmiana organizacji pracy. Podczas pierwszej części webinarium opowiemy jakie rozwiązania mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią nie są w stanie wykonać umów oraz przez przedsiębiorców, których kontrahenci nie wykonują swych zobowiązań. Druga część webinarium zostanie poświęcona wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie pracodawcy oraz nadzwyczajnym rozwiązaniom w zakresie prawa pracy wprowadzonym w związku z pandemią. Webcast odbędzie się 3 kwietnia 2020, godz. 15:00-16:00.

  Ceny transferowe 2020 a COVID-19

  • 07.04.2020
  • PL 02-222 , Warszawa

  Zapraszamy do wysłuchania wykładu o podatkowych aspektach związanych ze skutkami spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19, które odbędzie się 7.04.2020

  Webcast KPMG: Indywidualne ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych

  • 08.04.2020
  • PL 00-189, Warszawa

  Pandemia stanowi dla przedsiębiorców poważne wyzwanie, w związku z którym kluczowe stają się aspekty dotyczące płynności finansowej przedsiębiorstwa. Rozwiązania zawarte w tzw. „Tarczy antykryzysowej” dla wielu mogą okazać się niewystarczające. Dotychczasowe przepisy oferują przedsiębiorcom będącym w szczególnie trudnej sytuacji możliwości ubiegania się o indywidualne ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych. W trakcie webinarium zostaną przedstawione rozwiązania w tym zakresie. Webcast "Indywidualne ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych" odbędzie się 8 kwietnia w godz. 14:00 - 14:45.

  PPK z perspektywy pracodawcy - pytania i odpowiedzi

  • 14.04.2020
  • PL 80-748, Gdańsk

  Od 1 stycznia 2020 r. do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zobowiązana jest większość krajowych przedsiębiorstw. PPK są jednym z ważnych elementów krajowego systemu emerytalnego i pakietu świadczeń pracowniczych. Jakie są praktyczne aspekty wdrażania i funkcjonowania PPK? Jak przygotować się do ich implementacji? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci Rödl & Partner podczas szkolenia w Gdańsku.

  WEBINARIA z cyklu #pokonamykryzys#wspólnie

  • 14.04.2020 - 20.04.2020
  • PL 02-619, Warszawa

  W ramach Kampanii #pokonamykryzys#wspólnie Kancelaria SRDK prowadzi cykl webinariów mających na celu wsparcie przedsiębiorców w obecnej sytuacji prawno – społecznej wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2) oraz wprowadzonymi regulacjami antykryzysowymi.

  Szkolenia Online - Podatki w Aktualnej Sytuacji Gospodarczej

  • 15.04.2020
  • PL 02-222, Warszawa

  Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi szkoleniami on-line, które odpowiedzą na pytanie m.in. Jak ograniczyć ryzyko podatkowe związane ze zmianą rynkowości podmiotów powiązanych?

  Webcast KPMG: Tymczasowy pracownik cyfrowy. Czyli jak optymalnie zapewnić wymagane zasoby?

  • 15.04.2020
  • PL 00-189, Warszawa

  Trudności związane z pozyskaniem wymaganych zasobów zostały pogłębione pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W wielu przypadkach pojawiła się również konieczność realizowania nowych zadań, większego wolumenu realizacji obecnych zadań czy konieczność zmiany sposobu ich realizacji, a obecne zasoby ludzkie są niewystarczające, niedostępne lub zbyt obciążone. Przekonaj się jak może Ci pomóc technologia robotyzacji procesów biznesowych (RPA) – czyli Twój tymczasowy pracownik cyfrowy. Bot RPA to oprogramowanie, które wykona zadania na istniejących systemach, podobnie jak wykonuje je człowiek. Webcast "Tymczasowy pracownik cyfrowy. Czyli jak optymalnie zapewnić wymagane zasoby?” odbędzie się 15 kwietnia w godz. 14:00 - 15:00.

1 2 3 4 5 ... 10