Zakaz handlu w niedzielę od marca 2018 roku

 • 06.03.2018
 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL
Szczegóły

Od 1 marca 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, która wprowadza fundamentalne zmiany w dziedzinie wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Nowością jest całkowity zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta. Zakazem tym objęto pracowników zatrudnionych zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracowników tymczasowych zatrudnionych na podstawie umowy prawa cywilnego zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracownika tymczasowego, zleceniobiorców oraz inne osoby fizyczne wykonujące w placówce handlowej pracę na podstawie umowy prawa cywilnego. W przypadku naruszenia zakazu, sprawcy będzie grozić kara grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł lub kara ograniczenia wolności. 

Ustawodawca przewidział szereg wyjątków. Katalog placówek, w których będzie można prowadzić handel obejmuje m.in. stacje paliw, kwiaciarnie, apteki, kioski czy sklepy z pamiątkami. Zakaz ten nie będzie dotyczyć sprzedaży internetowej, gastronomii oraz hotelarstwa. Również handel prowadzony w placówce handlowej przez przedsiębiorcę będący osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek został wyłączony z zakresu zastosowania niniejszej ustawy. 

Ustawa wprowadza stopniowe ograniczenie zakazu handlu. W 2018 roku zakaz ten nie będzie obejmować pierwszych i ostatnich niedziel każdego miesiąca kalendarzowego. W 2019 roku do sklepów będziemy mogli się wybrać tylko w ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Natomiast od 2020 roku na stałe wejdzie w życie przepis pozwalający na handel jedynie w ostatnie niedziele przypadające w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Zmiana obejmują również dzień 24 grudnia oraz sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. W te dnie wykonywanie wszelkich czynności związanych z handlem będzie możliwe tylko do godziny 14. Jednocześnie bez znaczenia będzie to, czy 24 grudnia przypadnie akurat na niedzielę. W celu złagodzenia efektu gorączki przedświątecznych zakupów, ustawodawca wprowadził możliwość prowadzenia handlu przez dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Źródło: Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (Dz.U. 2018 poz. 305)
 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL

Pozostałe notatki

Śniadanie biznesowe: Compliance Management System

 • 16.03.2018

Zgodnie z planowanymi uregulowaniami obowiązki związane z szeroko rozumianym compliance obejmą wszystkie polskie firmy. Nowe standardy compliance mają na celu stworzenie wewnętrznych norm związanych z przestrzeganiem prawa i zapobieganiem nieprawidłowościom.

Eksperci SDZLEGAL Schindhelm informują: Nowe unijne prawo ochrony danych osobowych - inspektor ochrony danych

 • 13.03.2018

Od 25 maja 2018 roku rozpocznie stosowanie Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), które wprowadza instytucję Inspek-tora Ochrony Danych (IOD). IOD ma być osobą kontaktową, zajmującą się monitorowaniem zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa w przedsiębiorstwie. IOD może być zarówno osobą zatrudnioną przez przedsiębiorcę (tak zwany wewnętrzny IOD) lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług (tak zwany zewnętrzny IOD).

Startup z Polski w drugiej edycji niemieckiego akceleratora Starbuzz!

 • 10.03.2018

Startup z Polski w drugiej edycji niemieckiego akceleratora Starbuzz! Linker, polski startup oferujący oprogramowanie dla operatorów logistycznych, dostał się do trwającego trzy miesiące programu akceleracyjnego Starbuzz organizowanego przez niemieckich gigantów rynku retail oraz e-commerce.

T‑Mobile wspiera przejście na pakiet MS Office 365

 • 09.03.2018

T‑Mobile pomaga przedsiębiorcom przejść na pakiet MS Office 365 i korzystać ze wszystkich korzyści związanych z pracą z dowolnego miejsca i urządzenia. Przedsiębiorcy mogą być zawsze w kontakcie ze swoimi klientami dzięki profesjonalnej skrzynce pocztowej, umawiać i rezerwować wizyty klientów, a także lepiej zorganizować pracę w firmie przy pomocy aplikacji do planowania i komunikacji czy współdzielenia dokumentów i plików w chmurze na dysku o pojemności 1 TB.