Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. K.

 • Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. K.
 • ul. Kazimierza Wielkiego 3
 • 50-077 Wrocław
 • PL
Opis działalności
Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. (SDZLEGAL SCHINDHELM) powstała w 2002 r. Siedziba główna kancelarii znajduje się we Wrocławiu, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 3. Nasz oddział w Warszawie znajduje się przy ul. Przemysława Gintrowskiego 31.

Od 2010 r. kancelaria jest członkiem międzynarodowej sieci SCHINDHELM zrzeszającej kancelarie specjalizujące się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Sieć SCHINDHELM to ponad 200 prawników z 12 krajów z biurami we Wrocławiu i Warszawie, ale także w Bilbao, Bolonii, Bratysławie, Brukseli, Budapeszcie, Bukareszcie, Denii, Düsseldorfie, Graz, Hanowerze, Linz, Madrycie, Osnabrück, Palma de Mallorca, Pilźnie, Pradze, Sofii, Szanghaju, Taicang, Valencii, Warnie, Wels i Wiedniu.

Wśród klientów kancelarii są spółki polskie, jak i podmioty zagraniczne inwestujące na polskim rynku, w tym wchodzące w skład międzynarodowych koncernów. Doradzamy spółkom zarówno na etapie rozpoczynania przez nie działalności, jak i później - już w toku jej prowadzenia. Pomoc prawna świadczona jest w języku polskim, niemieckim, angielskim i francuskim, a także w innych językach państw, w których znajdują się biura sieci SCHINDHELM.
Branże
Notatki prasowe

Eksperci SDZLEGAL Schindhelm informują: Nowe unijne prawo ochrony danych osobowych - inspektor ochrony danych

 • 13.03.2018

Od 25 maja 2018 roku rozpocznie stosowanie Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), które wprowadza instytucję Inspek-tora Ochrony Danych (IOD). IOD ma być osobą kontaktową, zajmującą się monitorowaniem zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa w przedsiębiorstwie. IOD może być zarówno osobą zatrudnioną przez przedsiębiorcę (tak zwany wewnętrzny IOD) lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług (tak zwany zewnętrzny IOD).

Czytaj więcej

Korzystny dla Klienta Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM wyrok Krajowej Izby Odwoławczej

 • 09.03.2018

W dniu 8 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok (sygn. akt: KIO 2443/17, KIO 2445/17) nakazujący Zamawiającemu wykluczenie konkurencyjnego wykonawcy wobec nałożenia na niego kar administracyjnych za naruszenie obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska. To jeden z pierwszych wyroków nakazujących wykluczenie na tej podstawie.

Czytaj więcej

Eksperci SDZLEGAL Schindhelm informują: nowe unijne prawo ochrony danych osobowych - sankcje i odpowiedzialność

 • 08.03.2018

Sankcje przewidziane unijnym rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO) mają służyć wzmocnieniu procesu harmonizacji przepisów o ochronie danych osobowych oraz zapewnić taki sam poziom ochrony w całej UE. Sankcje mają penalizować poszczególne naruszenia ochrony danych osobowych, a w przyszłości stanowić również środek odstraszający dla innych przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Korzystny dla Klienta kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM wyrok sądu administracyjnego w sprawie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

 • 06.03.2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 28 września 2017r. stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. nr XXXI/551/17 w przedmiocie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w części, w której instalacja prowadzona przez Klienta Kancelarii została określona jako instalacja o statusie zastępczym, a nie jako instalacja o statusie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Czytaj więcej
Wydarzenia

Nieodpłatne szkolenie: Zamówienia publiczne w Niemczech w zasięgu polskich firm

 • 26.03.2018
 • PL 50-077, Wrocław

Szkolenie jest pierwszym w cyklu organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości poświęconym zamówieniom publicznym na rynkach zagranicznych. System zamówień publicznych w Niemczech a także zagadnienia praktyczne związane z rynkiem niemieckim zostaną przedstawione na spotkaniu współorganizowanym przez PARP, Centrum Przedsiębiorczości Smolna oraz kancelarię prawną SDZLEGAL SCHINDHELM.

Czytaj więcej
 • Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. K.
 • ul. Kazimierza Wielkiego 3
 • PL 50-077 Wrocław