PKF Alert - Ważne zmiany dla spółek od 15 września 2023 r.

  • 20.09.2023
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Dnia 15 września 2023 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie spółek handlowych[1], dotyczące przepisów regulujących procesy reorganizacyjne spółek – przekształceń, połączeń i podziałów, zarówno tych krajowych, jak i transgranicznych. Powyższe zmiany stanowią kolejny etap implementacji tzw. pakietu prawa spółek i dotyczą dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/2121 oraz nr 2019/1115.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły