PKF Alert - Refaktura a zwrot kosztów – podstawa opodatkowania w VAT

  • 29.08.2023
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
Na gruncie podatku VAT istotne znaczenie ma fakt, czy w danej sytuacji podatnik wystawi refakturę, czy też notę obciążeniową dokumentującą zwrot kosztów. Dzieje się tak, gdyż refaktura podlega opodatkowaniu VAT, a nota nie. W przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi (art. 8 ust. 2a ustawy o VAT).

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły