Korzystny dla Klienta kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM wyrok sądu administracyjnego w sprawie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

 • 06.03.2018
 • Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. K.
 • ul. Kazimierza Wielkiego 3
 • 50-077 Wrocław
 • PL
Szczegóły

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 28 września 2017r. stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. nr XXXI/551/17 w przedmiocie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w części, w której instalacja prowadzona przez Klienta Kancelarii została określona jako instalacja o statusie zastępczym, a nie jako instalacja o statusie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Sąd w pisemnym uzasadnieniu wyroku stwierdził, że Sejmik Województwa w ramach kompetencji do uchwalenia planu gospodarki odpadami (cyt.: ) „miał (...) prawo do ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej”  w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych.
Sąd zgodził się jednak z argumentacją skargi, że (cyt.: ) „nie oznacza to, że Sejmik uzyskał prawo do podejmowania decyzji arbitralnych w zakresie, które z istniejących instalacji w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych stanowią potrzebną infrastrukturę, a które z nich można pominąć w planie”.
 

Wyrok nie jest prawomocny, stanowi jednak ważny głos w toczącej się w Polsce dyskusji o tym, jak daleko sięgają kompetencje organów stanowiących samorządu województwa w kształtowaniu wartego miliardy złotych rynku przetwarzania odpadów komunalnych. Przypomnieć bowiem należy, że pominięcie w planie gospodarki odpadami instalacji, czy też – w przypadku instalacji przeznaczonych do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - nie nadanie jej statusu instalacji regionalnej w praktyce oznacza brak odpadów komunalnych do przetworzenia, a w konsekwencji konieczność zamknięcia lub zmianę profilu działalności instalacji.
Sprawa prowadzona była przez mec. Annę Specht-Schampera – Partnera w SDZLEGAL SCHINDHELM oraz Mec. Magdalenę Przydróżną-Urbanowicz – radcę prawnego w SDZLEGAL SCHINDHELM.
 • Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. K.
 • ul. Kazimierza Wielkiego 3
 • 50-077 Wrocław
 • PL

Pozostałe notatki

Śniadanie biznesowe: Compliance Management System

 • 16.03.2018

Zgodnie z planowanymi uregulowaniami obowiązki związane z szeroko rozumianym compliance obejmą wszystkie polskie firmy. Nowe standardy compliance mają na celu stworzenie wewnętrznych norm związanych z przestrzeganiem prawa i zapobieganiem nieprawidłowościom.

Eksperci SDZLEGAL Schindhelm informują: Nowe unijne prawo ochrony danych osobowych - inspektor ochrony danych

 • 13.03.2018

Od 25 maja 2018 roku rozpocznie stosowanie Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), które wprowadza instytucję Inspek-tora Ochrony Danych (IOD). IOD ma być osobą kontaktową, zajmującą się monitorowaniem zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa w przedsiębiorstwie. IOD może być zarówno osobą zatrudnioną przez przedsiębiorcę (tak zwany wewnętrzny IOD) lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług (tak zwany zewnętrzny IOD).

Startup z Polski w drugiej edycji niemieckiego akceleratora Starbuzz!

 • 10.03.2018

Startup z Polski w drugiej edycji niemieckiego akceleratora Starbuzz! Linker, polski startup oferujący oprogramowanie dla operatorów logistycznych, dostał się do trwającego trzy miesiące programu akceleracyjnego Starbuzz organizowanego przez niemieckich gigantów rynku retail oraz e-commerce.

T‑Mobile wspiera przejście na pakiet MS Office 365

 • 09.03.2018

T‑Mobile pomaga przedsiębiorcom przejść na pakiet MS Office 365 i korzystać ze wszystkich korzyści związanych z pracą z dowolnego miejsca i urządzenia. Przedsiębiorcy mogą być zawsze w kontakcie ze swoimi klientami dzięki profesjonalnej skrzynce pocztowej, umawiać i rezerwować wizyty klientów, a także lepiej zorganizować pracę w firmie przy pomocy aplikacji do planowania i komunikacji czy współdzielenia dokumentów i plików w chmurze na dysku o pojemności 1 TB.