Dostęp do drogi publicznej, a droga wewnętrzna i służebność gruntowa

 • 12.10.2021
 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL
Szczegóły

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami prawnymi inwestorów, w kwestii dostępności do drogi publicznej, poprzez drogę wewnętrzną, należy stwierdzić, że godnie w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

ilekroć w ustawie mowa jest o dostępie do drogi publicznej, należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) wynika, że drogą wewnętrzną mogą być drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Ich cechą wspólną jest jednak to, że są one przeznaczone do ruchu pojazdów, nie są zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i nie są zlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.

Drogi wewnętrzne różni też od dróg publicznych ich status własnościowy. Z art. 2a oraz art. 8 ust. 2 i 3 ww. ustawy wynika, że w odróżnieniu od dróg publicznych, właścicielem drogi wewnętrznej nie musi być podmiot publicznoprawny (Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego).

Za wystarczający do przyjęcia, iż działka ma dostęp do drogi publicznej uznać należy sam fakt położenia nieruchomości przy drodze wewnętrznej. W wyroku z dnia 24. 01. 2014 r. sygn. II OSK 2121/12 , Legalis NSA stwierdził, że drogi wewnętrzne mogą mieć różny charakter i w związku z tym mogą się też znacznie różnić w zakresie swojej dostępności, która może w szczególności zależeć od tego, kto jest zarządcą drogi albo jej właścicielem. Podmiot publicznoprawny (jednostka samorządu terytorialnego) nie może jednak w sposób całkowicie dowolny decydować o udostępnieniu drogi wewnętrznej. Ponadto w orzecznictwie wskazuje się też, że co do zasady, o pełnieniu przez teren funkcji drogi wewnętrznej świadczą zapisy w ewidencji gruntów. Jest oczywiste, że dostęp przez drogę wewnętrzną nie musi wiązać się z tytułem prawnym. Tytuł w postaci służebności nie jest przecież tożsamy z dostępem przez drogę wewnętrzną (zob. sygn. II OSK 1415/17 - wyrok NSA z dnia 12-04-2019).

Podsumowując, jeżeli droga wewnętrzna ma charakter ogólnodostępny to właściciel nieruchomości nie może ograniczyć ani zakazać korzystania z niej, natomiast osoby korzystające z drogi, mieszkańcy czy inwestorzy nie muszą legitymować się tytułem prawnym do takiej drogi. Nie ma w analizowanym przypadku konieczności ustanawiania służebności gruntowej. Sam fakt pełnienia funkcji drogi wewnętrznej zapewnia dostęp do drogi publicznej.

Pełna wersja artykułu dostępna pod adresem: https://www.cww.pl/aktualnosci
 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL

Pozostałe notatki

Nowa usługa Curtis Health Caps - pakowanie produktu leczniczego

 • 25.11.2021

Curtis Health Caps kompleksowo realizuje oczekiwania Klientów w zakresie wytwarzania kapsułek miękkich oraz niesterylnych form płynnych i od lat posiada certyfikat GMP. W związku z dynamicznym rozwojem w tym roku CHC uzyskało rozszerzenie certyfikatu GMP o usługi pakowania tabletek i kapsułek twardych, co jest kolejnym potwierdzeniem na to, że jakość jest dla nas niezmiennie najważniejsza.

FCA konsoliduje działalność w Panattoni Park Kraków East II

 • 25.11.2021

Firma FCA Sp. z o.o., ekspert w dziedzinie telekomunikacji optycznej, zdecydowała się wynająć ponad 5 300 mkw. w centrum magazynowym na wschód od Krakowa w miejscowości Targowisko. Transakcja pozwoliła na zakończenie procesu komercjalizacji parku dystrybucyjnego Panattoni Park Kraków East II. Najemcę w procesie negocjacji i wyboru nowej lokalizacji wspierała firma AXI IMMO.

Webinarium: Helicopter view – co czeka biznes? Kluczowe kwestie Polskiego Ładu

 • 24.11.2021

7 grudnia w godz. 10:00-12:30 podczas webinaru eksperci Kochański & Partners zaprezentują na konkretnych przykładach wybór najbardziej istotnych zmian dla biznesu, w tym między innymi przykładową symulację skutków podatkowych oraz ZUS dla różnych typów umów.

Pracodawco. Dobry pracownik nie ma wieku – zyskaj dofinansowanie!

 • 22.11.2021

Czy są gdzieś pracownicy doświadczeni, zaangażowani, odpowiedzialni i mimo tych zalet wciąż szukający pracy? Oczywiście – w samej Warszawie jest ich kilkaset tysięcy, a Urząd Pracy m.st. Warszawy pomaga w ich zatrudnieniu realizując specjalny pilotażowy projekt „Dobry pracownik nie ma wieku”. To szansa dla wielu firm, aby zdobyć dobrego pracownika i to z dofinansowaniem.