Sygnalista w przedsiębiorstwie od grudnia 2021r. – nadchodzące nowe obowiązki pracodawców

 • 07.09.2021
 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL
Szczegóły

Polska oraz inne Państwa Członkowskie Unii Europejskiej w związku z uchwaleniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej zwana „Dyrektywą”) do dnia 17 grudnia 2021r. zobowiązane będę wprowadzić niezbędne regulacje prawne –

– akty rangi ustawowej oraz akty wykonawcze zapewniające ochronę – tzw. sygnalistów – osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w ramach wewnętrznych struktur podmiotów sektora prywatnego (najczęściej przedsiębiorców) oraz podmiotów sektora publicznego jak i w ramach procedur i kanałów zewnętrznych – tj. właściwym ustanowionym w tym celu organom państwowym.

Ustanowienie odpowiednich przepisów w prawie polskim, mających zapewnić urzeczowienie zasad określonych w Dyrektywie, spowoduje nałożenie na przedsiębiorców, jak i na podmioty publiczne, szeregu obowiązków związanych z organizacją wewnętrznych procedur umożliwiających sygnalistom zgłaszania naruszeń praw unijnego, o których osoby te powzięły informację w związku z wykonywaną pracą, jak i zapewniających takim osobom stosowną ochronę.

Status sygnalisty
Sygnalistą w rozumieniu zapisów Dyrektywy mogą być osoby pracujące zarówno w podmiotach z sektora publicznego jak i prywatnego, które powzięły informację w zakresie naruszeń w kontekście związanym z wykonywaną pracą. W szczególności sygnalistami mogą być:
a)    osoby posiadające status pracownika
b)    osoby prowadzące działalność gospodarczą na własnych rachunek,
c)     akcjonariusze, wspólnicy,
d)    członkowie organów administrujących, zarządzających i nadzorczych danego przedsiębiorstwa, e)    osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców.

Co istotne, ustawodawca unijny nie ograniczył zakresu stosowania przepisów o sygnalistach wyłącznie do wskazanych powyżej podmiotów. Dyrektywa, a w konsekwencji transponujące ją przepisy polskie, znajdować będą zastosowanie także do osób, które zgłaszają naruszenia lub też ujawniają publicznie informacje dotyczące naruszeń, pozyskane w ramach stosunku pracy, który już ustał. Ochroną objęci mają zostać także kandydaci na dane stanowiska, w przypadku gdy informacje na temat naruszeń uzyskali oni w toku procesu rekrutacyjnego lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. 

Rodzaje zgłaszanych naruszeń
Dyrektywa wskazuje, iż sygnaliści uprawnieni będą do notyfikowania w ramach wewnętrznych i zewnętrznych procedur naruszeń występujących u danego przedsiębiorcy lub podmiotu prywatnego a dotyczących m.in. zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami, ochrona środowiska, ochrona konsumentów[1].

Obowiązek przedsiębiorców ustanowienia wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń
Dyrektywa statuuje, iż Państwa Członkowskie, w tym Polska, zobowiązane są do swoich ustawodawstw wprowadzić regulacje nakazujące przedsiębiorcom jak i podmiotom publicznym ustanawiania wewnętrznych kanałów i procedur zapewniających i gwarantujących sygnalistom możliwość dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa Unii. Zgłoszenia mają być dokonywane wewnętrznym, właściwym osobom lub działom ustanowionym w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej danego podmiotu (np. odpowiednie osoby lub dział zajmujący się zasobami ludzkimi, odpowiednia komórka organizacyjna utworzona specjalnie w tym celu, członkowie zarządu). Możliwe jest również cedowanie wskazanego obowiązku obsługi wewnętrznych procedur na podmiot trzeci.

Pełna wersja artykułu dostępna pod adresem: https://www.cww.pl/aktualnosci


 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL

Pozostałe notatki

TECH LIGHT z nową lokalizacją pod Warszawą

 • 15.10.2021

Firma TECH LIGHT, producent i projektant profili oświetleniowych LED, zdecydowała się na relokację do parku magazynowego Panattoni A2 Warsaw East Park położonego tuż przy węźle „Stary Konik” niedaleko Warszawy. Najemca wprowadził się na 1200 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej już w sierpniu. Kompleksową usługę doradczą firmie TECH LIGHT zapewniła firma AXI IMMO.

Dostęp do drogi publicznej, a droga wewnętrzna i służebność gruntowa

 • 12.10.2021

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami prawnymi inwestorów, w kwestii dostępności do drogi publicznej, poprzez drogę wewnętrzną, należy stwierdzić, że godnie w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

Takenaka Generalny Wykonawca

 • 12.10.2021

nowy projekt w branży spożywczej

Nowa siedziba główna DB Netz AG

 • 12.10.2021

Nowa siedziba DB Netz AG we Frankfurcie nad Menem mieści 2200 stanowisk pracy. Indywidualnie zaprojektowane przestrzenie biurowe, które stanowią połączenie stref otwartych, półotwartych i zamkniętych, pozytywnie wpływają na komunikację. Każdy może skupić się na indywidualnych zadaniach, korzystając ze stanowiska pracy z regulacją wysokości. Miejsca spotkań i integracji, sale warsztatowe, strefy projektowe i sale konferencyjne pomagają otworzyć się na nowe możliwości.