Ustawa o jawności życia publicznego - nowe obowiązki przedsiębiorców

 • 28.02.2018
 • Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • ul. Jasna 14/16 a
 • 00-041 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland i Puls Biznesu zapraszają 24 maja na warsztat, podczas którego omówione zostaną kluczowe dla biznesu aspekty związane z Ustawą o jawności życia publicznego.

Na podstawie Ustawy o jawności życia publicznego każdy przedsiębiorca (będący co najmniej średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) będzie zobowiązany do stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. W związku z tym koniczne będzie podejmowanie środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych mających na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom popełnienia przestępstw korupcyjnych przez osoby, które działają w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy.

Co istotne, przedsiębiorca, który nie opracował wewnętrznych procedur antykorupcyjnych lub gdy stosowane przez niego procedury okażą się nieskuteczne lub pozorne, na podstawie ww. ustawy zagrożony będzie karą pieniężną w wysokości od 10 000 zł do 10 000 000 zł. Wymagane będzie jednak uprzednie postawienie zarzutu popełnienia przestępstwa osobie działającej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy.


Postawienie zarzutów przez prokuratora skutkować będzie wszczęciem kontroli przez CBA, a w przypadku wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorca ten nie będzie mógł ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego.


Podczas warsztatu prowadzonego przez prawników Wierzbowski Eversheds Sutherland omówionych zostanie szereg aspektów związanych z wejściem w życie Ustawy o jawności życia publicznego, mającej znaczący wpływ na wiele obszarów funkcjonowania firmy – od konieczności wdrożenia stosownych procedur, przez kwestie pracownicze i ochrony danych osobowych, udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, na nieoczekiwanych kontrolach skończywszy.


Więcej informacji i rejestracja >
 • Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • ul. Jasna 14/16 a
 • 00-041 Warszawa
 • PL

Pozostałe notatki

Śniadanie biznesowe: Compliance Management System

 • 16.03.2018

Zgodnie z planowanymi uregulowaniami obowiązki związane z szeroko rozumianym compliance obejmą wszystkie polskie firmy. Nowe standardy compliance mają na celu stworzenie wewnętrznych norm związanych z przestrzeganiem prawa i zapobieganiem nieprawidłowościom.

Eksperci SDZLEGAL Schindhelm informują: Nowe unijne prawo ochrony danych osobowych - inspektor ochrony danych

 • 13.03.2018

Od 25 maja 2018 roku rozpocznie stosowanie Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), które wprowadza instytucję Inspek-tora Ochrony Danych (IOD). IOD ma być osobą kontaktową, zajmującą się monitorowaniem zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa w przedsiębiorstwie. IOD może być zarówno osobą zatrudnioną przez przedsiębiorcę (tak zwany wewnętrzny IOD) lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług (tak zwany zewnętrzny IOD).

Startup z Polski w drugiej edycji niemieckiego akceleratora Starbuzz!

 • 10.03.2018

Startup z Polski w drugiej edycji niemieckiego akceleratora Starbuzz! Linker, polski startup oferujący oprogramowanie dla operatorów logistycznych, dostał się do trwającego trzy miesiące programu akceleracyjnego Starbuzz organizowanego przez niemieckich gigantów rynku retail oraz e-commerce.

T‑Mobile wspiera przejście na pakiet MS Office 365

 • 09.03.2018

T‑Mobile pomaga przedsiębiorcom przejść na pakiet MS Office 365 i korzystać ze wszystkich korzyści związanych z pracą z dowolnego miejsca i urządzenia. Przedsiębiorcy mogą być zawsze w kontakcie ze swoimi klientami dzięki profesjonalnej skrzynce pocztowej, umawiać i rezerwować wizyty klientów, a także lepiej zorganizować pracę w firmie przy pomocy aplikacji do planowania i komunikacji czy współdzielenia dokumentów i plików w chmurze na dysku o pojemności 1 TB.