Ochrona sygnalistów w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

 • 28.02.2018
 • Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • ul. Jasna 14/16 a
 • 00-041 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Projekt ustawy o jawności życia publicznego został opublikowany pod koniec października 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i doczekał się trzech aktualizacji. Ostatnia została ogłoszona 8 stycznia 2018 r. Z punktu widzenia pracodawców ważne są w szczególności bardzo daleko idące rozwiązania dotyczące ochrony zatrudnienia sygnalistów.

Na obecnym etapie trudno się jeszcze wypowiadać co do ostatecznego kształtu ustawy oraz tego, kiedy wejdzie ona w życie. Obecnie projekt zakłada, że nastąpi to 1 marca 2018, natomiast niektóre przepisy mają wejść w życie w terminie późniejszym. Przykładowo we wrześniu 2018 r. mają wejść w życie przepisy ustalające obowiązek przedsiębiorców w zakresie wdrożenia procedur antykorupcyjnych i whistleblowingowych oraz przewidujące możliwość nałożenia kary pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 10 000 000 zł za niezrealizowanie tego obowiązku.

Definicja sygnalisty

Projekt ustawy wprowadza definicję sygnalisty. Status sygnalisty w rozumieniu projektu może otrzymać w zasadzie każdy, kto spełnia określone w projekcie przesłanki. Nie ma znaczenia, jaką działalność prowadzi zatrudniający go podmiot, ani czy jest to podmiot prywatny, czy z sektora publicznego. Postanowienie o nadaniu statusu sygnalisty wydaje prokurator. Może ono zapaść na wniosek osoby zgłaszającej naruszenie, ale także na wniosek Policji, Prezesa NIK lub innych organów np. organów kontroli skarbowej. Sygnalistą może być osoba fizyczna, która zgłosiła informacje o możliwości popełnienia przestępstwa przez jej pracodawcę, zleceniodawcę czy inny podmiot, z którym jest związana stosunkiem umownym i jednocześnie dokonanie takiego zgłoszenia może niekorzystnie wypłynąć na życiową, zawodową lub materialną sytuację tej osoby. Przy założeniu spełnienia takich samych przesłanek sygnalistą zgodnie z ustawą może zostać również przedsiębiorca.

Prokurator może nadać status sygnalisty w razie zgłoszenia wiarygodnych informacji o podejrzeniu popełnienia niektórych przestępstw np. sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną, przekupstwo, płatna protekcja, nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowanie faktur na znaczną kwotę, oszustwo, wyłudzenie kredytu, pranie pieniędzy, zakłócanie przetargu publicznego.Status sygnalisty i związane z tym uprawnienia będą obowiązywać do czasu umorzenia postępowania albo zakończenia prawomocnym orzeczeniem  postępowania karnego wszczętego przeciwko sprawcy przestępstwa.

Ochrona sygnalistów

Według projektu podmiot zatrudniających sygnalistę nie może samodzielnie rozwiązać z sygnalistą umowy o pracę (czy innej umowy), ani zmienić jej w sposób niekorzystny. W przypadku, jeśli podmiot zatrudniający sygnalistę będzie miał zamiar rozwiązać umowę albo zmienić warunki zatrudnienia na niekorzyść sygnalisty, to będzie musiał wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do prokuratora prowadzącego sprawę i uzyskać jego zgodę. Nie dotyczy to przypadku zakończenia współpracy za porozumieniem stron...

Czytaj całość na stronie Wierzbowski Eversheds Sutherland >
 • Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • ul. Jasna 14/16 a
 • 00-041 Warszawa
 • PL

Pozostałe notatki

Śniadanie biznesowe: Compliance Management System

 • 16.03.2018

Zgodnie z planowanymi uregulowaniami obowiązki związane z szeroko rozumianym compliance obejmą wszystkie polskie firmy. Nowe standardy compliance mają na celu stworzenie wewnętrznych norm związanych z przestrzeganiem prawa i zapobieganiem nieprawidłowościom.

Eksperci SDZLEGAL Schindhelm informują: Nowe unijne prawo ochrony danych osobowych - inspektor ochrony danych

 • 13.03.2018

Od 25 maja 2018 roku rozpocznie stosowanie Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), które wprowadza instytucję Inspek-tora Ochrony Danych (IOD). IOD ma być osobą kontaktową, zajmującą się monitorowaniem zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa w przedsiębiorstwie. IOD może być zarówno osobą zatrudnioną przez przedsiębiorcę (tak zwany wewnętrzny IOD) lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług (tak zwany zewnętrzny IOD).

Startup z Polski w drugiej edycji niemieckiego akceleratora Starbuzz!

 • 10.03.2018

Startup z Polski w drugiej edycji niemieckiego akceleratora Starbuzz! Linker, polski startup oferujący oprogramowanie dla operatorów logistycznych, dostał się do trwającego trzy miesiące programu akceleracyjnego Starbuzz organizowanego przez niemieckich gigantów rynku retail oraz e-commerce.

T‑Mobile wspiera przejście na pakiet MS Office 365

 • 09.03.2018

T‑Mobile pomaga przedsiębiorcom przejść na pakiet MS Office 365 i korzystać ze wszystkich korzyści związanych z pracą z dowolnego miejsca i urządzenia. Przedsiębiorcy mogą być zawsze w kontakcie ze swoimi klientami dzięki profesjonalnej skrzynce pocztowej, umawiać i rezerwować wizyty klientów, a także lepiej zorganizować pracę w firmie przy pomocy aplikacji do planowania i komunikacji czy współdzielenia dokumentów i plików w chmurze na dysku o pojemności 1 TB.