Wierzbowski Eversheds Sutherland wzmacnia praktykę rozwiązywania sporów

 • 28.02.2018
 • Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • ul. Jasna 14/16 a
 • 00-041 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Do kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączyło w lutym dwóch adwokatów: dr Hubert Wysoczański i Michał Miąskiewicz.

report image
Dr Hubert Wysoczański specjalizuje się w postępowaniach sądowych oraz w arbitrażu krajowym i międzynarodowym. Posiada bogate doświadczenie w sporach i w doradztwie kontraktowym związanym z inwestycjami infrastrukturalnymi (autostrady, drogi ekspresowe, kopalnie, nieruchomości komercyjne i deweloperskie), energetycznymi (linie elektroenergetyczne, LNG, elektrownie konwencjonalne i OZE), w tym w zakresie kontraktów FIDIC. Jest autorem dwóch specjalistycznych książek poświęconych tematyce kontraktów budowlanych, warunków kontraktowych FIDIC i inwestycji infrastrukturalnych, które stanowią pierwsze na polskim rynku kompleksowe opracowania dotyczące zagadnień istotnych dla praktyki kontraktowej i sądowej. Doradzał w ponad 80 wielomilionowych projektach infrastrukturalnych. Współpracował z globalnymi spółkami z Chin, USA, Kanady, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Szwecji, Polski, Danii, Cypru. Prowadził sprawy administracyjne i sądowoadministracyjne dotyczące m.in. przygotowania procesu inwestycyjnego (decyzje środowiskowe, procedury lokalizacyjne, pozwolenia na budowę). Doradzał w sprawach regulacyjnych i uczestniczył w opracowaniu ustaw związanych z energetyką odnawialną. Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland współpracował z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi oraz obsługiwał klientów w ramach indywidualnej praktyki. Jest doktorem nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwentem prawa na University of Melbourne – Melbourne Law School w Australii oraz Bucerius Law School w Hamburgu.

Michał Miąskiewicz specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Doradza także w postępowaniach karnych prowadzonych w związku z przestępstwami prania pieniędzy. Ma doświadczenie w sporach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, w tym m.in. wynikłych z umów zawieranych na wzorcach FIDIC oraz w sporach związanych z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości. Doradza na każdym etapie postępowania, od analizy zasadności i zgłoszenia roszczenia aż po spór sądowy. Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland zdobywał doświadczenie w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Przez pół roku był odpowiedzialny za prowadzenie biura polskiej kancelarii w Republice Senegalu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Praktyka rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażowych – kierowana przez Macieja Jóźwiaka – jest jednym z kluczowych obszarów działalności Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Kancelaria od lat odnosi wiele sukcesów na tym polu, prowadząc głośne na rynku spory, w tym dotyczące znaczących projektów infrastrukturalnych. Zespół był wielokrotnie rekomendowany w międzynarodowych rankingach prawniczych – ostatnio w Chambers Global 2018.

Więcej o kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland >
 • Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • ul. Jasna 14/16 a
 • 00-041 Warszawa
 • PL

Pozostałe notatki

Śniadanie biznesowe: Compliance Management System

 • 16.03.2018

Zgodnie z planowanymi uregulowaniami obowiązki związane z szeroko rozumianym compliance obejmą wszystkie polskie firmy. Nowe standardy compliance mają na celu stworzenie wewnętrznych norm związanych z przestrzeganiem prawa i zapobieganiem nieprawidłowościom.

Eksperci SDZLEGAL Schindhelm informują: Nowe unijne prawo ochrony danych osobowych - inspektor ochrony danych

 • 13.03.2018

Od 25 maja 2018 roku rozpocznie stosowanie Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), które wprowadza instytucję Inspek-tora Ochrony Danych (IOD). IOD ma być osobą kontaktową, zajmującą się monitorowaniem zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa w przedsiębiorstwie. IOD może być zarówno osobą zatrudnioną przez przedsiębiorcę (tak zwany wewnętrzny IOD) lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług (tak zwany zewnętrzny IOD).

Startup z Polski w drugiej edycji niemieckiego akceleratora Starbuzz!

 • 10.03.2018

Startup z Polski w drugiej edycji niemieckiego akceleratora Starbuzz! Linker, polski startup oferujący oprogramowanie dla operatorów logistycznych, dostał się do trwającego trzy miesiące programu akceleracyjnego Starbuzz organizowanego przez niemieckich gigantów rynku retail oraz e-commerce.

T‑Mobile wspiera przejście na pakiet MS Office 365

 • 09.03.2018

T‑Mobile pomaga przedsiębiorcom przejść na pakiet MS Office 365 i korzystać ze wszystkich korzyści związanych z pracą z dowolnego miejsca i urządzenia. Przedsiębiorcy mogą być zawsze w kontakcie ze swoimi klientami dzięki profesjonalnej skrzynce pocztowej, umawiać i rezerwować wizyty klientów, a także lepiej zorganizować pracę w firmie przy pomocy aplikacji do planowania i komunikacji czy współdzielenia dokumentów i plików w chmurze na dysku o pojemności 1 TB.