GSP Engineering Services

  • GSP Engineering Services
  • ul. Kościelna 65
  • 47-364 Komorniki
  • PL
Opis działalności
Dostępność i prawidłowa eksploatacja systemów technicznych są jednym z kluczowych czynników sukcesu każdej firmy produkcyjnej. Dla wielu z nich optymalne zaprojektowanie hal, linii produkcyjnych oraz systemów zabezpieczeń, a także ich późniejsze utrzymanie to duży problem. Generuje to wysokie koszty związane z eksploatacją maszyn oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi.
GSP Services oferuje kompleksowe wsparcie każdego z tych procesów dla różnych branży przemysłu: spożywczej, mechanicznej, stalowej, drzewno-celulozowej i wielu innych. Firma oferuje szeroki zakres usług z zakresu przemysłowych prac projektowych i konstrukcyjnych, utrzymania ruchu, remontów i konserwacji maszyn oraz hal produkcyjnych, instalacji odpylania i wentylacji, sprzątania przemysłowego, a także opracowanie dokumentacji zgodnych z dyrektywą maszynową, WE, CE, DZPW, DZPW, ORW, OZW i Bezpieczeństwa Wybuchowe.
Usługi dysponującej własnym parkiem maszynowym GSP Service pozwalają skutecznie obniżyć koszty eksploatacji maszyn i usprawnić organizację pracy w firmie. Zmniejszenie liczebności załogi i jej efektywne wykorzystanie umożliwiają obniżenie kosztów produkcji i pełną realizację zakładanych celów biznesowych.

  • GSP Engineering Services
  • ul. Kościelna 65
  • PL 47-364 Komorniki