Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp.k.

ul. Jasna 14/16 a

00-041 Warszawa

Polska

Tel.

00 48 22 50 50 700

Faks

00 48 22 50 50 701Branże
Opis działalności

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland należy do wiodących na polskim rynku firm prawniczych świadczących kompleksowe usługi dla biznesu.

Istniejemy od roku 1998. Jesteśmy członkiem Eversheds Sutherland, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie, posiadającej 61 biur w 29 krajach.

Doskonale łączymy doświadczenie globalnej sieci ze znajomością polskiego rynku. Dzięki ścisłej współpracy z zagranicznymi kancelariami prawnymi w ramach Eversheds Sutherland możemy wspierać klientów w realizacji złożonych projektów międzynarodowych.

Dla naszych klientów pracują wyspecjalizowane zespoły prawników, w których skład wchodzą doświadczeni adwokaci i radcowie prawni. Wielu z nich to eksperci rekomendowani przez niezależne międzynarodowe instytucje badające rynek usług prawniczych.

Zajmujemy czołową pozycję na rynku w dziedzinie ochrony danych osobowych, prawa farmaceutycznego, prawa konkurencji, sporów regulacyjnych (w tym telekomunikacyjnych) i postępowań sądowych i arbitrażowych w sprawach gospodarczych, a także łączenia i nabywania spółek oraz prawa nieruchomości. Nasza kancelaria jest również rekomendowana w zakresie prawa spółek, prawa własności intelektualnej, prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych.

W Wierzbowski Eversheds Sutherland działa German Desk – specjalny zespół ekspertów doradzający przy międzynarodowych przedsięwzięciach na styku polskiego, niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego biznesu.

Informacje prasowe
Zespół prawa energetycznego oraz bankowości i finansów kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland we współpracy z PwC doradzał Towarowej Giełdzie Energii SA w kompleksowym wdrożeniu pakietu MiFID II. Za realizację projektu odpowiedzialni byli: Łukasz Jankowski, partner kierujący praktyką prawa energetycznego, dr hab. Konrad Zacharzewski, of counsel w zespole bankowości i finansów oraz Michał Markowski, senior associate z tego samego zespołu.

Powstała rewolucyjna aplikacja dla miłośników muzyki klasycznej. Prawnicy Wierzbowski Eversheds Sutherland mieli przyjemność wspierać prawnie twórców przedsięwzięcia.

Tomasz Zalewski z dniem 1 października 2017 r. został nowym partnerem zarządzającym Wierzbowski Eversheds Sutherland. Krzysztof Wierzbowski, założyciel kancelarii, który pełnił tę funkcję przez 19 lat, objął stanowisko senior partnera i szefa praktyki nieruchomości i projektów infrastrukturalnych.

Warsztaty skierowane są do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych i stanowią forum wymiany poglądów i dyskusji na temat praktycznych problemów, z którymi na co dzień borykają się zarówno wykonawcy, jak i zamawiający.

Z dniem 1 października 2017 r. weszły w życie przepisy składające się na tzw. drugą część reformy prawa unijnych znaków towarowych – pierwsza weszła w życie 23 marca br. Zmiany mają na celu uwzględnienie potrzeb rynku – ma być łatwiej i bardziej nowocześnie.

We wrześniu 2017 roku stery praktyki TMT, jednej z wiodących i najczęściej wyróżnianych praktyk kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, przejęli dwaj partnerzy: Tomasz Zalewski i Paweł Lipski, mający pod swoimi skrzydłami również zespół własności intelektualnej i e-commerce. Nowi szefowie zapowiadają jednocześnie wzmocnienia osobowe.

Polecamy najnowsze wydanie Getting the Deal Through: Public Procurement 2017, współtworzone przez Eversheds Sutherland. Publikacja przybliża zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych z 37 krajów świata. Polski rozdział opracował Tomasz Zalewski, szef zespołu prawa zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Z dniem 1 lipca 2017 roku w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland utworzona została nowa praktyka Consumer Product Compliance & Life Sciences, kierowana przez partnerów – Martę Gadomską-Gołąb i dr Aleksandrę Kunkiel-Kryńską.

Marta Gadomska-Gołąb i dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, współkierujące praktyką Consumer Product Compliance & Life Sciences, z dniem 1 lipca 2017 roku dołączyły do grona partnerów Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Ustawa o biegłych rewidentach ustala nowe zasady tworzenia komitetów audytu i ogranicza możliwość świadczenia usług przez firmy audytorskie.

Z dniem 1 czerwca 2017 roku do zespołu Ryzyka Regulacyjnego i Compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączy dr Łukasz Cichy, ekspert w zakresie Governance Risk Compliance. Wcześniej pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Praktyka danych osobowych i TMT kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland została doceniona w ostatnim czasie przez cztery prestiżowe rankingi: Legal 500, Chambers Europe, ranking dziennika Rzeczpospolita oraz Polityki Insight.

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland drugi rok z rzędu została doceniona w Rankingu Kancelarii Regulacyjnych Polityki Insight. Zajęła 1. miejsce w kategorii Dane osobowe, 3. miejsce w kategorii Telekomunikacja oraz wyróżnienie w kategorii Bankowość.

W rankingu Chambers Global 2017 rekomendowane zostały dwie praktyki kancelarii: własność intelektualna (band 2) oraz rozwiązywanie sporów (band 3). Wśród wyróżnionych prawników kolejny rok z rzędu znaleźli się: Tomasz Zalewski (band 2), Henryk Romańczuk (band 3) i Paweł Lipski (band 4).

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland doradzała IKEA przy uruchomieniu platformy sprzedaży na odległość obejmującej zarówno sklep internetowy jak i sprzedaż telefoniczną. Za koordynację prac nad projektem odpowiedzialni byli: Paweł Lipski, partner współkierujący praktyką prawa własności intelektualnej i e-biznesu oraz Małgorzata Sajkiewicz, adwokat z zespołu doradztwa podatkowego.

W dniu 1 lutego 2017 na międzynarodowym rynku usług prawnych pojawia się Eversheds Sutherland. Sieć powstała z połączenia sił Eversheds oraz amerykańskiej kancelarii Sutherland Asbill & Brennan ma 61 biur w 29 krajach i łącznie ponad 2300 prawników. W wyniku połączenia polskie biuro zmienia nazwę na Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Polecamy uwadze broszurę kancelarii Wierzbowski Eversheds, zawierającą przegląd zmian w prawie, które będą mieć istotny wpływ na działalność biznesową w 2017 roku.

Eversheds i Sutherland ogłosiły, że prowadzą rozmowy dotyczące połączenia. Firmy mają wspólną wizję w zakresie potrzeby świadczenia usług prawnych na skalę globalną. W wyniku planowanego połączenia sił powstanie Eversheds Sutherland z 61 biurami w 29 krajach i łącznie ponad 2300 prawnikami. Nowy podmiot nadzorowany będzie przez globalną Radę, w której każda z firm będzie miała równą reprezentację.

Z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej jedną z najistotniejszych zmian w kodeksie karnym, wprowadzonych 20 lutego 2015 roku, jest nowelizacja instytucji obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Obowiązek ten przestał być środkiem karnym, a stał się środkiem kompensacyjnym, do którego wprost zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Polacy nie tylko coraz chętniej wykorzystują drony w swojej działalności gospodarczej, ale i zajmują się ich produkcją. Przed zaangażowaniem się w ten biznes warto jednak uzyskać stosowne zaplecze prawne. W tym Legal Alercie przypominamy, że na początku września uległy istotnej zmianie przepisy o komercyjnym wykorzystaniu dronów. Należy się jednak spodziewać, że regulacje dotyczące ich wytwarzania i wykorzystywania będą postępować, obejmując coraz ostrzejsze wymagania oraz sankcje.

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds zaprasza na szkolenie pt. „Inwestowanie w Berlinie - szanse i pułapki dla przedsiębiorców, młodych innowacyjnych firm i inwestorów”. Spotkanie odbędzie się 13 października 2016 r. Udział w nim jest nieodpłatny. Rejestracja na eversheds.pl

Im polnischen Parlament sind Arbeiten an einem Gesetz über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen, mit dem die Vorschriften der EU-Richtlinien 96/71/EG und 2014/67/EU umgesetzt werden, im Gange. Die gesetzlichen Vorschriften führen neue Pflichten der Arbeitgeber im Zusammenhang mit der Entsendung der Arbeitnehmer ins Ausland ein.

Kancelaria Wierzbowski Eversheds utworzyła German Desk – specjalny zespół ekspertów doradzający przy międzynarodowych przedsięwzięciach na styku polskiego, niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego biznesu. Na jego czele stanęła Małgorzata Sajkiewicz.

Kancelaria Wierzbowski Eversheds znalazła się w gronie najlepszych kancelarii regulacyjnych w rankingu Polityki Insight. Sklasyfikowana została na drugiej pozycji w kategorii doradców świadczących usługi dla sektora telekomunikacyjnego.

W dniu 5 stycznia 2016 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/7 ustanawiające standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), które najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2016 r. należy w całości i bezpośrednio
stosować w polskich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie przepisów
nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych: dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE.

Oddajemy w Państwa ręce broszurę będącą przeglądem zmian w prawie, które w 2016 roku mogą mieć istotny wpływ na Państwa działalność. Publikacja zawiera komentarze i analizy zebrane z punktu widzenia tego, co naszym zdaniem może być dla Państwa ważne w rozpoczętym właśnie roku. Materiał odzwierciedla również to, czym nasza kancelaria zajmuje się na co dzień.

Do kancelarii Wierzbowski Eversheds dołączył Patryk Galicki, który jako Of Counsel pokieruje praktyką prawa nieruchomości. Wraz z nim zespół tej praktyki wzmocnił Kamil Lewandowski, obejmując stanowisko Associate.

Do zespołu kancelarii Wierzbowski Eversheds dołączył Piotr Skurzyński. Jako Of Counsel pokieruje praktyką prawa konkurencji. Pełniąca wcześniej tę rolę Paulina Józefczuk przez kilka najbliższych miesięcy będzie wspierać jednego z kluczowych klientów kancelarii w ramach tzw. secondmentu.

Kancelaria Wierzbowski Eversheds cyklicznie organizuje szkolenia dla przedsiębiorców. Wśród najczęściej pojawiąjących się tematów są kwestie związane z prawem zamówień publicznych, prawem pracy, ochroną danych osobowych czy prawem konkurencji. Więcej informacji na stronie eversheds.pl

Spośród wielu różnic pomiędzy procesem prowadzonym przed sądem powszechnym a sądem polubownym szczególną uwagę zwraca dowód z przesłuchania świadka. W przypadku sądu polubownego coraz częściej dopuszczalne staje się bowiem składanie zeznań na piśmie. Rozwiązanie to należy ocenić pozytywnie.

Banki i instytucje finansowe są zobowiązane do implementowania uregulowań pakietu MiFID II do stycznia 2017 r. Pakiet MAD II musi być wdrożony już w lipcu 2016 r. Podmioty działające na rynkach kapitałowych będą musiały się do nich dostosować – uchybienia w tym zakresie mogą oznaczać sankcje administracyjne i karne,
także dla osób fizycznych.

W dniach 19-20 listopada 2015 roku w Warszawie odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Compliance – jedno z najbardziej prestiżowych na polskim rynku wydarzeń zrzeszających środowisko Compliance. Kancelaria Wierzbowski Eversheds jest partnerem merytorycznym wydarzenia.

W dniu 6 października 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej
2000/520/WE z 26 lipca 2000 r., na mocy której podmioty amerykańskie, które przystąpiły do programu „Safe Harbor”, były traktowane jako zapewniające adekwatny poziom ochrony danych osobowych w rozumieniu przepisów europejskich. Rozstrzygnięcie to niesie szereg konsekwencji dla przedsiębiorców.

Z dniem 1 października 2015 r. do kancelarii Wierzbowski Eversheds jako Of Counsel dołączył Paweł Kuskowski. Pokieruje nowo powstałą praktyką Ryzyka Regulacyjnego i Compliance.

Do przedsiębiorców występują komornicy z żądaniem, by ujawniali im numery kont pracowników – dłużników, z których wynagrodzenia prowadzona jest egzekucja komornicza. Przedsiębiorcy nie wiedzą, czy powinni przychylić się do poleceń komorników, czy też odmówić, powołując się na konieczność ochrony danych osobowych pracownika.

Firmy coraz częściej korzystają z udogodnień technologii biometrycznych. System identyfikacji głosowej, który ma ułatwić życie urzędom skarbowym i podatnikom, wdrożyła też Krajowa Informacja Podatkowa. Na razie nie został jednak uruchomiony, ponieważ Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma wątpliwości prawne.

Zapobiegliwy inwestor przed nabyciem przedsiębiorstwa sprawdza stan jego spraw przeprowadzając badanie due diligence. Zakres i stopień szczegółowości takich badań w praktyce bardzo się różni - czasem badany jest każdy dokument, a czasem tylko najważniejsze kwestie, gdzie ryzyko przekracza pewien określony kwotowo poziom.

W wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy Prawa bankowego pozwalające bankom na wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych oraz na wszczynanie na ich podstawie postępowania egzekucyjnego - art. 96 ust. 1 oraz art. 97 ust. 1 Prawa bankowego - naruszają konstytucyjną zasadę równości.

Od 15 stycznia 2015 r. obowiązują nowe możliwości w zakresie zakładania i aktualizacji danych spółek przez Internet. To ciąg dalszy zmian zapoczątkowanych nowelizacją Kodeksu spółek handlowych z 2012 r., w ramach której ustawodawca zezwolił na rejestrację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet (tzw. S24).

Ab 15. Januar 2015 gelten neue Möglichkeiten bei der Errichtung und Aktualisierung von Gesellschaftsangaben übers Internet. Es ist eine Fortschreibung von Änderungen, die von der Novelle des Gesetzbuchs über die Handelsgesellschaften aus dem Jahr 2012 eingeleitet wurde; damals ließ der Gesetzgeber zu, die Gesellschaften mit beschränkter Haftung via Internet zu registrieren (sog. S24-Regelung).

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland wspólnie z kancelarią Wierzbowski Eversheds już po raz dziesiąty organizują konkurs Law Games, który w tym roku, z okazji jubileuszowej edycji, odbędzie się w zmodyfikowanej formule. Zapisy ruszyły 25 lutego 2015 r.

1 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących zasad i zakresu informacji ujawnianych w rejestrze przedsiębiorców. Założeniem zmian jest odformalizowanie oraz przyspieszenie procedury rejestracji spółek, dzięki czemu łatwiej będzie założyć firmę oraz dokonywać zmian w informacjach ujawnianych w ewidencji.

Od 1 lipca 2015 r. mają wejść w życie nowe regulacje dotyczące obligacji – podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą będzie łatwiej pozyskiwać kapitał.

Od 1 stycznia 2015 r. do grona Senior Associates awansowali Agnieszka Chylińska, dr Piotr Kunicki, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska i Adam Nierzwicki.

18 stycznia 2015 r. wchodzi w życie daleko idąca nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która w znacznym stopniu zmienia obowiązujące regulacje, a także wprowadza zupełnie nowe, nieznane dotychczas polskiemu prawu instytucje. Celem nowelizacji jest zwiększenie skuteczności wykrywania i karania antykonkurencyjnych praktyk oraz usprawnienie i przyspieszenie postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Tym samym, uchylone zostały ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Zespół fuzji i przejęć kancelarii Wierzbowski Eversheds doradzał spółce Perma-Fix Medical S.A. w związku z transakcją odwrotnego przejęcia spółki CEE Opportunity Partners Poland S.A., dokonaną latem 2014 r. W ramach transakcji Spółka przeprowadziła proces podwyższenia kapitału i dopuszczenia nowych akcji do obrotu na rynku NewConnect, sfinalizowany w grudniu 2014 r.

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 poz. 1662, dalej: „Ustawa nowelizacyjna”), opublikowana 27 listopada 2014 r., ma na celu uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz odformalizowanie związanych z tym wymogów i procedur. Zakres Ustawy nowelizacyjnej obejmuje m.in. prawo pracy, a wprowadzone zmiany dotyczą przepisów o wstępnych badaniach lekarskich pracowników.

Od 13 grudnia 2014 r. przedsiębiorcy będą obowiązani stosować zdecydowaną większość przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

5 listopada 2014 r. kancelaria Wierzbowski Eversheds uruchomiła piąty blog, tym razem o nieco zmienionej formule. Jest to autorski blog dra Arwida Mednisa, partnera odpowiedzialnego za zespoły prawa ochrony prywatności i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz komunikacji elektronicznej.

3 listopada 2014 r. Juridia Bützow, jedna z wiodących fińskich kancelarii prawnych, dołącza do Eversheds International pod nazwą JB Eversheds. Tym samym, międzynarodowy zasięg Eversheds International zwiększa się do 57 biur w 31 krajach Europy, Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu, w których pracuje ponad 4 tysiące osób.

1 lipca 2014 r. weszły w życie przepisy ułatwiające i porządkujące dostęp do ksiąg wieczystych. Od tego dnia zarówno przeglądanie, jak i pobieranie odpisów z ksiąg wieczystych, odbywa się poprzez teleinformatyczny system Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW), który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do.

19 października 2014 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 18 września 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dla zamawiających oznacza to konieczność zmodyfikowania sposobu przygotowywania dokumentacji przetargowej, w tym kryteriów oceny ofert i procedury badania rażąco niskiej ceny oraz zasad wykluczania wykonawców i zatrzymywania wadium.

Am 19. Oktober 2014 treten Vorschriften des Änderungsgesetzes Vergaberecht vom 18. September 2014 in Kraft. Für die Auftraggeber bedeutet dies die Notwendigkeit, die Ausschreibungsunterlagen, darunter Bewertungskriterien von Angeboten, Prüfverfahren des ungewöhnlich niedrigen Preises sowie Grundsätze zum Bieterausschluss und Einbehalt der Bietungsgarantie, anzupassen.

Ustawodawca wyszedł z założenia, że strony umów zawartych z pominięciem dotychczasowych wymogów dotyczących formy czynności prawnych, powinny mieć możliwość skutecznego dowodzenia w procesie cywilnym faktu zawarcia umowy i jej treści. Nowe rozwiązania mają usunąć problemy praktyczne związane z dokumentami zawierającymi inną treść niż tekst.

1 września 2014 r. do grona partnerów kancelarii Wierzbowski Eversheds dołączyła Ewa Szlachetka, która pokieruje praktyką fuzji i przejęć.

Przyjęta w lipcu przez rząd duża nowelizacja kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kilku innych ustaw, wyznacza kierunki dalszej informatyzacji procedur sądowych i wprowadza nowe rozumienie dokumentu. Ustawa zmienia także postępowanie rozpoznawcze, klauzulowe i egzekucyjne. Celem jest uproszczenie i przyspieszenie postępowań cywilnych.

30 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 2014, poz. 932). Nowa ustawa reguluje tryb i zasady zawierania umów offsetowych i zastępuje obowiązującą dotąd ustawę z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

W ostatnich dniach Rząd przygotował i skierował do konsultacji projekt nowej ustawy - Prawo restrukturyzacyjne zmieniającej także dość istotnie obowiązujące Prawo upadłościowe i naprawcze („PUiN”), z którego znikną postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu oraz postępowanie naprawcze.

W ostatnich tygodniach Rząd przygotował i skierował do konsultacji projekt nowej ustawy - Prawo restrukturyzacyjne („Ustawa”), która przy okazji zmieni obowiązujące Prawo upadłościowe i naprawcze („PUiN”).

29 maja 2014 r. kancelaria Wierzbowski Eversheds uruchomiła czwarty blog tematyczny, poświęcony zagadnieniom dotyczącym szeroko pojmowanej branży energetycznej – PrzepisNaEnergetyke.pl (http://www.przepisnaenergetyke.pl/index.html).

1 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, która przewiduje jedno wspólne zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Celem nowelizacji jest ułatwienie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

W wyroku ogłoszonym 30 kwietnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację mBanku (dawniej: BRE Bank SA) złożoną w sprawie z powództwa grupowego 1247 konsumentów przeciwko mBankowi. Tym samym, Sąd Apelacyjny podtrzymał rozstrzygnięcie Sądu I instancji, który nie miał wątpliwości, że mBank, pobierając raty kredytu od konsumentów – członków grupy, pobierał je częściowo bezprawnie, a kwoty te podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, który ma zastąpić ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. Nowe regulacje mają na celu przede wszystkim złagodzenie obowiązków informacyjnych przedsiębiorców.

10 kwietnia 2014 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 7 lutego 2014 r., Dz. U. 2014, poz. 293). Celem zmian jest uporządkowanie i doprecyzowanie kwestii związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności niektórym tytułom egzekucyjnym. Ustawa ureguluje w sposób wyraźny kwestie od wielu lat sankcjonowane przez praktykę.

Radca prawny Paweł Lipski awansował na stanowisko partnera w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Wspólnie z Tomaszem Zalewskim będzie kierował zespołami prawa własności intelektualnej i e-biznesu.

Kancelaria Wierzbowski Eversheds doradzała Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w przygotowaniu wielostronnej umowy w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji w sektorze ubezpieczeniowym, a także reprezentowała go w trakcie negocjacji z przedstawicielami kilkudziesięciu zakładów ubezpieczeniowych.

Do grona prawników kancelarii Wierzbowski Eversheds dołączyli Paweł Lasota i Radosław Foryński.

Do 6 kwietnia 2014 r. studenci i absolwenci Wydziałów Prawa i Administracji mogą zarejestrować się i nadsyłać prace w pierwszym etapie konkursu Law Games, którego organizatorami są kancelaria Wierzbowski Eversheds oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. 5 laureatów konkursu, którzy w ramach nagrody będą mogli odbyć miesięczne płatne staże w kancelarii, zostanie wyłonionych w trakcie Finału w dniach 7-8 maja 2014 r. w Warszawie.

Międzynarodowa kancelaria prawna Eversheds podpisała umowę o świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) w Europie, Azji Północnej oraz regionie Azji i Pacyfiku. Eversheds doradza już IATA w Afryce oraz na Bliskim Wschodzie.

20 lutego br. kancelaria Wierzbowski Eversheds podpisała z EDF Polska umowę na stałą obsługę w zakresie świadczenia usług prawnych. Umowa została zawarta na 3 lata. Obsługą klienta zajmie się zespół kierowany przez mec. Łukasza Jankowskiego, menedżera praktyki prawa energetycznego.

1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Kancelaria Wierzbowski Eversheds, wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw, wydała przewodnik przybliżający najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa konkurencji. Autorką opracowania jest Paulina Józefczuk, menedżer praktyki prawa konkurencji.

10 lutego 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Zmiana rozszerza katalog prac dopuszczalnych w niedziele i święta. Celem nowelizacji jest uelastycznienie czasu pracy pracowników wykonujących pracę w centrach obsługi na rzecz zagranicznych podmiotów.

24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Jest to kolejna nowelizacja ustawy Pzp na przestrzeni ostatnich miesięcy, tym razem dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych. Głównym celem zmian jest wzmocnienie praw podwykonawców do prawidłowej i terminowej płatności wynagrodzeń.

Od lutego 2014 r. do grona partnerów kancelarii Wierzbowski Eversheds dołączył Gerard Karp, który wspólnie z Arwidem Mednisem pokieruje zespołami prawa ochrony prywatności i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz komunikacji elektronicznej.

Badanie przeprowadzone przez globalną firmę prawniczą Eversheds wykazało, że nowa generacja młodych prawników ma międzynarodowe ambicje i chce zmodernizować tradycyjne aspekty zawodu prawnika. Wielu młodych chciałoby, aby ich praca bardziej przypominała działalność biznesową niż profesję. Ponadto, postrzegają nowoczesne technologie jako klucz do zreformowania i wzrostu efektywności metod pracy, które często uważają za przestarzałe.

1 stycznia 2014 r weszły w życie kolejne przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, Mały trójpak energetyczny), dotyczące ewidencji księgowej, sporządzania i przechowywania sprawozdań finansowych. Ponadto, od Nowego Roku wzrosło gazowe obligo giełdowe, zaczyna obowiązywać dodatek energetyczny oraz nowe IRiESD, a rynek czeka na zmiany wynikające ze stosowania generalnej umowy dystrybucji (GUDk).

W styczniu do grona Senior Associates naszej kancelarii dołączyli Elżbieta Solska i Stanisław Żemojtel. Jednocześnie, zespół postępowań sądowych i administracyjnych wzmocnił Radosław Cebeliński.

7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzająca obowiązek ustalania w toku procesu numerów PESEL stron postępowania będących osobami fizycznymi.

17 października 2013 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981). Zmiany wynikają z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (tzw. Dyrektywa CCS).

20 września 2013 r. został przyjęty projekt ustawy o prawach konsumentów, który implementuje do polskiego prawa postanowienia dyrektywy unijnej 2011/83 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Mimo, że obecnie projekt jest na etapie uzgodnień, prawo unijne wymaga, aby przepisy krajowe transponujące dyrektywę zostały przyjęte do 13 grudnia 2013 r., a weszły w życie najpóźniej z dniem 13 czerwca 2014 r.

6 września 2013 r. opublikowana została ustawa z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (dalej „UUP”) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1036). Na co warto zwrócić uwagę w nowelizacji?

28 sierpnia 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy („Ustawa”), implementującą do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2010/18/UE. Nowe regulacje modyfikują część z dotychczas obowiązujących zasad dotyczących urlopu wychowawczego.

1 sierpnia 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Kluczowe zmiany dotyczą wydłużenia okresu rozliczeniowego nawet do 12 miesięcy i wprowadzenia tzw. ruchomego czasu pracy. Pozwoli to na uelastycznienie czasu pracy pracowników oraz planowanie czasu pracy w dłuższej perspektywie.

Am 1. August 2013 unterschrieb der polnische Staatspräsident das Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Änderung des Gesetzes „Arbeitsgesetzbuch” und des Gesetzes über die Gewerkschaften.

Dynamiczny rozwój europejskiego rynku funduszy UCITS (ang. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), pociągnął za sobą konieczność dokonania modyfikacji wspólnotowych ram prawnych regulujących tę część unijnej gospodarki.

10 czerwca 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza nową instytucję – tzw. urlop rodzicielski, przysługujący rodzicom wszystkich dzieci urodzonych w roku 2013, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe,

28 kwietnia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403), która wprowadza m.in. maksymalny 60-dniowy, a dla podmiotów publicznych 30-dniowy termin zapłaty, prawo wierzyciela do stałej rekompensaty w wysokości równowartości w złotych polskich kwoty 40 euro, jako zwrot kosztów wynikających z próby odzyskania długu oraz 30-dniową procedurę badania towaru lub usługi.

16 kwietnia 2013 r. kancelaria Wierzbowski Eversheds uruchomiła trzeci blog tematyczny poświęcony szeroko rozumianym zagadnieniom prawa pracy - www.kodeksWpracy.pl. Dedykowany przede wszystkim pracodawcom serwis poprowadzą prawnicy z zespołu prawa pracy, którzy będą omawiać wyroki sądów i odnosić się do aktualnych zagadnień polskiego i europejskiego orzecznictwa, a także analizować wybrane problemy w oparciu o codzienną praktykę zawodową.

Na początku lutego br. Komisja Europejska ogłosiła projekt nowej IV Dyrektywy w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Wraz z wejściem w życie nowego Prawa pocztowego część rynku objęta dotąd monopolem Poczty Polskiej S.A. została otwarta, a uzyskanie uprawnień do prowadzenia działalności pocztowej stało się łatwiejsze.

1 marca 2013 r. wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące podróży służbowych. Dotychczas obowiązujące przepisy, odrębne dla krajowych i zagranicznych podróży, zostają ujednolicone i zastąpione jednym aktem – Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167, dalej zwane „Rozporządzeniem”).

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland oraz kancelaria Wierzbowski Eversheds po raz kolejny dają studentom prawa i absolwentom Wydziałów Prawa i Administracji szansę udziału w konkursie Law Games. To już VIII edycja konkursu, którego Finał odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2013 roku.

21 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1445), która implementuje do polskiego porządku prawnego tzw. pakiet łączności elektronicznej (Dyrektywę 2009/136/WE oraz Dyrektywę 2009/140/WE), a wraz z nią zmiany dotyczące plików cookies (tzw. ciasteczek) i tzw. spamu., czyli wysyłania niezamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną.
back