Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 14

00-638 Warszawa

Polska

Tel.

0048-22-7464000

Faks

0048-22-7424040Branże
Opis działalności

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów. Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 236 tys. osób dostarczających naszym klientom najwyższą jakość usług w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a także Centrum Kompetencyjne w Gdańsku oraz dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniają ponad 4500 osób.

Wśród naszych klientów jest liczna grupa inwestorów z niemieckiego obszaru językowego. Aby sprostać ich wymaganiom stworzyliśmy ekspercki zespół działający pod nazwą German Business Group. German Business Group to doświadczeni polscy i niemieccy audytorzy, doradcy i prawnicy władający biegle językiem niemieckim, mają wybitną wiedzę z zakresu przepisów polskich oraz niemieckich, a także szeroką znajomość kultury biznesowej krajów niemieckojęzycznych. W Polsce mamy ponad 100 osób niemieckojęzycznych we wszystkich działach i biurach PwC. Znając nie tylko język niemiecki, ale także różnice kulturowe oraz niemieckie zasady rachunkowości i rozwiązania prawno-podatkowe obsługujemy klientów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Ściśle współpracujemy z naszymi kolegami i koleżankami z tych krajów oraz pozostałymi zespołami German Business Group na całym świecie.

Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Informacje prasowe
Już 40% polskich kierowców byłoby zainteresowanych zakupem samochodu elektrycznego, gdyby jego cena i klasa były takie same jak preferowanego samochodu z napędem spalinowym – wynika z raportu firmy doradczej PwC „Czym i jak chcą jeździć Polacy? Trendy w branży motoryzacyjnej”. Nadal jedynie co piąta osoba korzysta z rozwiązań typu ride sharing, choć kolejne 36% nie wyklucza tego w najbliższej przyszłości.

Młode firmy o dużej dynamice wzrostu zwykle charakteryzują się bezpośrednim udziałem właściciela lub właścicieli w procesie zarządzania. Wynika to z ewolucji małej firmy działającej lokalnie do organizacji ogólnopolskiej lub międzynarodowej. Sztuką jest dopasowanie modelu podejmowania decyzji i delegowania odpowiedzialności do nowych warunków działania.

W 2016 roku wartość rynku tej ostatniej wyniosła w Polsce 838 mln dolarów, jednak w najbliższych latach obszar ten będzie się rozwijał w dwucyfrowym tempie i w 2021 roku jego wartość sięgnie 1,5 mld dolarów. Siłą napędową wzrostu będzie przede wszystkim reklama na urządzeniach mobilnych.

Wyzwanie biznesowe
Klient planował rozwinąć w całym kraju około 2000 km infrastruktury, z ponad 60 miejscami budowy.

Oczekiwania co do jakości, terminowości i zgodności z budżetem były wysokie, nie tylko ze strony samego przedsiębiorstwa, ale także po stronie organów regulacyjnych, finansujących oraz organizacji ekologicznych.

Wartość ofert pierwotnych (Initial Public Offering – IPO) w Europie w drugim kwartale 2017 roku wyniosła 15,6 mld euro – to wzrost o 43% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. (10,9 mld euro) – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez PwC. Nieznacznie wzrosła również liczba debiutów – wzrost o 8% do 103 spółek, które przeprowadziły IPO w II kw. 2017 r. Na giełdzie w Warszawie w minionym kwartale odnotowano 6 ofert o łącznej wartości 542 mln euro, co stanowi znaczne ożywienie na rynku IPO. Trzy debiuty odbyły się na rynku głównym GPW oraz trzy na rynku NewConnect.

Administracja podatkowa korzysta z JPK przy czynnościach sprawdzających, w mniejszym stopniu przy kontrolach i postępowaniach podatkowych

Konsumenci coraz częściej kupują w internecie, zakupom towarzyszą również urządzenia mobilne. Jakie zatem inwestycje powinny podjąć firmy z sektora handlowego, by sprawnie funkcjonować w zmieniającym się światowym rynku?

Na podstawie wyników badania przeprowadzonego w 32 państwach wśród 24 471 ankietowanych oraz 357 polskich respondentów, przygotowaliśmy rekomendacje dla 10 obszarów istotnych pod kątem inwestycji dla sektora handlowego

Rośnie siła zagrożenia związanego z wyłudzaniem środków finansowych za pomocą złośliwego oprogramowania szyfrującego dane użytkowników komputerów, czyli tzw. „cryptolocker” albo „ransomware”. Jak podkreślają eksperci PwC, w ostatnich 12 miesiącach w 96% średnich i dużych przedsiębiorstw działających w Polsce doszło do ponad 50 cyberataków.


Przed polską energetyką czas bardzo dużych szans. Ich wykorzystanie pozwoli spółkom „sięgać po więcej”. Na bazie posiadanych zasobów i infrastruktury, polska energetyka możne zyskać ponad 3,8 mld złotych

Prezentujemy pięć obszarów, które mogą generować spore oszczędności oraz nowe zyski. Ich właściwe wykorzystanie to szansa na poniesienie efektywności spółek, skuteczne wykorzystanie aktualnych zasobów oraz zidentyfikowanie nowych źródeł przychodów.

Po dekadzie cięć restrukturyzacyjnych polskie firmy energetyczne powinny teraz szukać oszczędności i dodatkowych przychodów dzięki wdrożeniu narzędzi analizy danych produkcyjnych, wiedzy o kliencie oraz modeli biznesowych poza tradycyjnie rozumianą energetyką. Eksperci PwC uważają, że takie podejście przynieść może kilkaset mln zł oszczędności rocznie. Szansa leży także w wykorzystaniu elektromobilności i potencjału inwestycyjnego finansowania społecznościowego, tylko te dwa elementy oznaczają dla sektora co najmniej 3,8 mld złotych.

Aż 55% pacjentów jest gotowych na zastąpienie lekarzy przez zaawansowane technologie oraz roboty wyposażone w narzędzia sztucznej inteligencji. Największe zalety takich rozwiązań to zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej, a także szybkość i trafność diagnozy czy leczenia – wynika z raportu firmy doradczej PwC „Dlaczego sztuczna inteligencja i roboty na nowo zdefiniują opiekę zdrowotną”.

Po odjęciu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w kieszeniach polskich podatników o przeciętnych dochodach zostaje ok. 71% pensji brutto. To prawie tyle samo, co średnio we wszystkich krajach Unii Europejskiej (72%). Zestawienie otwiera Cypr ze wskaźnikiem 91%, a zamyka Belgia (59%) – wynika z raportu PwC „Praca w Unii Europejskiej – podatki i składki”.

Dla wielu przedsiębiorców obecny czas to już ostatni dzwonek na rozpoczęcie wdrażania przepisów Rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO). Dlaczego?
RODO nakłada na przedsiębiorców obowiązek „samodiagnozy” i „samoleczenia”. W przepisach tych nie ma gotowych rozwiązań – przedsiębiorcy powinni znaleźć je sami. Rozwiązania te powinny być dopasowane do ryzyka dla ochrony danych występującego w danym biznesie.

Przyszedł czas na rewolucję w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej. Dostawcy usług medycznych muszą przygotować się na dynamiczny rozwój nowych technologii oraz zmieniające się wymagania pacjentów.
Zmiany te to przede wszystkim ogromna szansa dla krajów naszego regionu na dorównanie bardziej rozwiniętym krajom Europy Zachodniej. Technologia pozwala bowiem na odejście od inwestowania w kosztowną infrastrukturę, na rzecz bardziej efektywnych i tańszych rozwiązań tel

Regulacje prawne mają wpływ na działalność biznesową każdego przedsiębiorcy.
Dowiedz się, jakie są najważniejsze zmiany w prawie, które dotkną bezpośrednio Twój biznes.

Czy Twoja firma zaczęła się przygotowywać do tych zmian? Zostało mniej niż 365 dni roboczych na pełne wdrożenie. Co zmienia RODO?
RODO przede wszystkim modyfikuje sposób, w jaki przedsiębiorcy zbierają, przetwarzają i przechowują dane osobowe, nakładając na nich szereg nowych obowiązków.
Należy pamiętać, że rozporządzenie jest stosowane wprost, dlatego jest wiążącym prawem dla wszystkich przedsiębiorców.

Zapraszamy do zapoznania się z 8. już edycją Badania Firm Rodzinnych. W tegorocznej edycji badania wzięły udział 2802 osoby z 50 krajów, w tym 34 ankietowanych z Polski. Polską edycję raportu opracowaliśmy we współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnego.


Nawet do 33% światowego rynku usług finansowych może zostać przejęta przez nowoczesne firmy technologiczne, tzw. fintech-y.

Czynnikiem zmieniającym układ sił na rynku będą nowe regulacje UE, przede wszystkim PSD2 i MiFID2 oraz zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów. Jednak polski sektor bankowy ze względu na wysoki poziom zaawansowania technologicznego jest bardziej odporny na zagrożenie ze strony fintech-ów i będzie zmierzał w kierunku symbiozy, a nie rywalizacji.


Raport „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce poprzez efektywny wymiar sprawiedliwości”, został przygotowany przez Inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce przy współpracy z PwC, partnerem merytorycznym drugiej edycji Programu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020”.

Sprawdź, czym jest nowy projekt PwC Polska MatchBeta, stworzony we współpracy z Uniwersytetem SWPS. Skorzystaj z unikalnej okazji budowania wizerunku firmy w gronie pracodawców stosujących najwyższe standardy w zakresie realizacji staży i praktyk.
Witaj w MatchBeta ! Jestem innowacyjnym programem wykorzystującym sztuczną inteligencję w doradztwie kariery i rekrutacji. Ułatwiam młodym ludziom wejście na rynek pracy i lepiej łączę ich z pracodawcami.

Usprawnienia w obszarze zarządzania sprzedażą i ceną gwarantują niemal natychmiastową poprawę rentowności firmy. Z doświadczenia ekspertów PwC wynika, że podniesienie cen jedynie o 2% może się przełożyć na wzrost zysków o 36%.

Jak osiągnąć większe zyski ze sprzedaży? Porozmawiamy o tym podczas webinarium, na którym będzie można się dowiedzieć:

Czym jest sales excellence, czyli doskonała strategia sprzedaży i jakie ma znaczenie w branży przemysłowej
Jak ważny dla Twojego przedsiębiorstwa jest pricing, czyli polityka cenowa
Jak dzięki efektywnej strategii cenowej możesz zwiększyć sprzedaż o 1 p.p.
Jakie jest pięć najczęstszych błędów, które firmy popełniają w swojej polityce cenowej, i jak je wyeliminować
Jak firma przemysłowa podniosła zysk o 36 proc. - przykłady skutecznej transformacji przedsiębiorstw w obszarze budowania polityki cenowej
Od 15 lipca br. obowiązuje klauzula obejścia prawa podatkowego. Transakcje (kupno, sprzedaż biznesu) lub restrukturyzacje (przesuwanie aktywów w ramach grup kapitałowych), które skutkują oszczędnością podatkową, mogą więc być weryfikowane przez organy skarbowe. Głównie jest to zagadnienie intersujące dyrektorów finansowych oraz ich doradców podatkowych. Prawnicy korporacyjni oraz transakcyjni nie powinni jednak przechodzić obok niego obojętnie. Wpływ klauzuli na ich pracę może być znacznie większy niż może się wydawać.


Bezpośredni udział polskiego sektora transportu i gospodarki magazynowej w PKB wzrósł w latach 2004-2014 z 5,4% do 6,5%.

Dalszy, dynamiczny rozwój tego sektora jest uzależniony od wielu czynników, z których najważniejszym jest niedobór zawodowych kierowców. Eksperci PwC szacują, że na polskim rynku brakuje obecnie ok. 100 tys. kierowców.

PwC w Polsce otworzyło spółkę dedykowaną pełnieniu funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Nową spółkę PwC, świadczącą usługi licencjonowanego doradztwa restrukturyzacyjnego, tworzą doświadczeni eksperci z zespołu ds. finansowania i restrukturyzacji PwC oraz kancelarii prawnej PwC Legal.


PwC od siedmiu lat analizuje wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w Polsce.


Sprawdź jak zautomatyzować procesy podatkowe w firmie i sprawnie nimi zarządzać

PwC nawiązało współpracę z SentiOne, wiodącym dostawcą danych z monitoringu Internetu w Europie. Dane te posłużą PwC do zaawansowanej analizy treści internetowych, wykorzystywanej w projektach dla klientów.

Pomimo znacznego zwiększenia inwestycji na działania w zakresie zgodności z przepisami (tzw. compliance) oraz nieustannych kontroli ze strony organów regulacyjnych, wskaźnik przestępczości gospodarczej na świecie w obszarze usług finansowych wzrasta. Świadczy to o konieczności wypracowania nowego podejścia w walce z nieprawidłowościami – twierdzą autorzy opracowania „Globalne badanie przestępczości gospodarczej 2016 – sektor finansowy”, przygotowanego przez PwC.

Atmosfera oczekiwania na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro sprzyja spekulacjom na temat liczby medali, jaką zdobędą poszczególne kraje. Na potrzeby raportu Modelling Olympic performance ekonomiści PwC również podjęli próbę określenia tej wartości, opierając swoją analizę na 3 najistotniejszych ich zdaniem czynnikach:
wielkość gospodarki (mierzona PKB wyliczonym według kursów walut uwzględniających parytet siły nabywczej)
wyniki uzyskane na dwóch poprzednich olimpiadach
kto jest gospodarzem igrzysk

Serdecznie zapraszamy do udziału w plebiscycie 100% Polski Produkt.


W ostatnim badaniu PwC „Global CEO Survey” aż 61% prezesów firm na świecie przyznało, że obawia się tempa rozwoju w swoich branżach związanego z nowymi technologiami. W związku z tym eksperci PwC przeprowadzili analizę ponad 150 technologii, co pozwoliło na wybranie 8 kluczowych, które w najbliższych latach będą miały największe znaczenie zarówno dla poszczególnych firm, jak i całych sektorów. Są to: drony, sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, wirtualna rzeczywistość, rzeczywistość rozszerzona, roboty, druk 3D, blockchain.

Decyzja Brytyjczyków o wyjściu z UE była najważniejszym wydarzeniem politycznym i ekonomicznym ostatnich tygodni. Brexit przyćmił wszystkie inne potencjalnie interesujące zdarzenia. Panuje ogólne oczekiwanie, że skutki Brexitu dla krajów Europy Centralnej i Wschodniej będą bardziej znaczące niż dla innych krajów europejskich.

WITOLD M. ORŁOWSKI, RZECZPOSPOLITA (2016-07-28), Str.: B12
FELIETON

Jak wynika z raportu „Prawnicy przedsiębiorstw: dziś i jutro”, przygotowanego przez kancelarię PwC Legal i Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP), pozycja dyrektora działu prawnego uległa w ostatnich latach zdecydowanemu wzmocnieniu. Jednocześnie niemal 60% działów prawnych firm regularnie współpracuje z kancelariami prawnymi. O wyborze kancelarii decydują przede wszystkim relacje i zaufanie do niej, a nie cena usług.

W najnowszym rankingu firm doradztwa podatkowego, przygotowywanym co roku przez dziennik „Rzeczpospolita”, PwC zostało uhonorowane nagrodą specjalną „Największa firma doradztwa podatkowego 10-lecia”.

Z badania przeprowadzonego na próbie ponad 600 polskich studentów i ponad 300 pracodawców na potrzeby raportu „Rynek pracy 2.0” wynika, że prestiż pracodawcy (38% respondentów) i szansa na stałe zatrudnienie (38%) są kluczowe przy podejmowaniu przez studentów decyzji o wyborze stażu. Stanowisko to potwierdzają także sami pracodawcy, choć znacznie bardziej cenią prestiż (42% badanych). W opinii 13% pracodawców ważna przy wyborze stażu jest opinia znajomych, jednak tylko 3% młodych jest tego samego zdania. Z kolei wysokość wynagrodzenia została wskazana przez 6% studentów i 8% pracodawców.


FISKUS Z LUDZKĄ TWARZĄ - RZECZPOSPOLITA (2016-05-23), Str.: C1

Drony: światowy potencjał rynkowy to ponad 127 mld dol.

W Polsce powstało dedykowane Centrum Kompetencyjne PwC
Na ponad 127 mld dolarów analitycy firmy doradczej PwC oszacowali potencjał światowego rynku biznesowych rozwiązań wykorzystujących dronów.
PwC wybrało Polskę jako pierwsze miejsce lokalizacji dedykowanego Centrum Kompetencyjnego (Global Center of Excellence), które świadczy usługi doradcze w tym zakresie dla klientów z całego świata.
Za tą strategiczną d

Raport prezentuje 7 zagadnień, które stanowią wyzwanie zarówno dla firm energetycznych jak również państwa, które kształtuje warunki funkcjonowania branży. Raport dostępny jest: http://www.pwc.pl/trendywenergetyce

Witold M. Orłowski profesor Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PwC w Polsce
Bardzo lubię ludzi o dużym poczuciu humoru. A już niewielu rzeczy zazdroszczę bardziej niż zdolności do opowiadania żartów z kamiennym obliczem twarzy.

EKSPORT Rząd poprawi promocję polskich towarów i usług za granicą
Międzynarodowa firma doradcza PwC pozytywnie ocenia rządowy plan utworzenia Agencji Wspierania Eksportu. Przejmie ona obowiązki czterech innych instytucji zajmujących się obecnie promocją produktów z Polski. - Będzie taniej i efektywniej - twierdzą eksperci.

W najnowszym rankingu audytorów, przygotowywanym co roku przez dziennik „Rzeczpospolita” i „Gazetę Giełdy Parkiet”, PwC w porównaniu z ubiegłym rokiem awansowało o jedną pozycję i zajęło 2. miejsce w kategorii „Największa firma audytorka 2015”. Jednocześnie PwC zajęło 1. miejsce w kategorii „Prospołeczna firma audytorska 2015”. Pod względem całościowych przychodów osiąganych z działalności audytorskiej PwC pozostaje największą firmą na polskim rynku.

DIONIZY SMOLEŃ, RZECZPOSPOLITA (2016-03-21), Str.: B9
Zapowiedziany „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" opracowany przez wicepre-Imiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego silnie akcentuje rolę eksportu polskich przedsiębiorców Kluczową rolę we wspieraniu eksportu ma odgrywać Agencja Wspierania Eksportu. Doświadczenia funkcjonowania tego rodzaju agencji w innych państwach przeanalizowane przez PwC, rzucają ciekawe światło na źródła ich sukcesu we wsparciu rodzimych firm.


Angelika Ciastek-Zyska, Marcin Klimczak HARVARD BUSINESS REVIEW (2016-04-01), Str.: 22

Już po raz dziesiąty „Dziennik Gazeta Prawna” zorganizował Ranking Firm i Doradców Podatkowych. Celem inicjatywy jest wyróżnienie najlepszych, najskuteczniejszych i największych firm doradztwa podatkowego oraz doradców podatkowych w Polsce.

Wśród najbardziej cenionych przez członków rad nadzorczych, zarządy i właścicieli spółek giełdowych kompetencji prezentowanych przez rady nadzorcze znajdują się kompleksowe spojrzenie na biznes, doświadczenie w budowaniu strategii oraz lojalność wobec firmy i akcjonariuszy. To wnioski z raportu „Rady Nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian”, zaprezentowanego na Forum Rad Nadzorczych, wspólnej inicjatywy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, PwC i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Dzięki uzyskanej od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodzie firma doradcza PwC zamknęła transakcję przejęcia Grupy Outbox, lidera na europejskim rynku innowacyjnych rozwiązań technologicznych.


W poniedziałek 7 marca w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły 2016, dorocznych nagród Polskiej Akademii Filmowej.

Do momentu publicznego otwarcia kopert nazwiska laureatów i tytuły nagrodzonych filmów znało tylko dwóch Partnerów PwC, Krzysztof Szułdrzyński i Piotr Wyszogrodzki, którzy osobiście odpowiadali za tajność i poprawność procesu głosowania.

Aż dla 64% kobiet na świecie i w Polsce fakt, że firma zapewnia pracownikom zdobycie międzynarodowego doświadczenia poprzez pracę w zagranicznych oddziałach, był kluczowy przy podejmowaniu decyzji o wyborze pracodawcy lub pozostaniu w danej organizacji – wynika z najnowszego raportu PwC „Modern mobility: Moving women with purpose”.


PricewaterhouseCoopers International Network wybrała Roberta E. Moritza na nowego prezesa zarządu. Jego czteroletnia kadencja zacznie się 1 lipca 2016 roku.

Badanie "Przywództwo przyszłości. Polski lider gotowy na zmiany?" - przeprowadzane jest z inicjatywy PwC. Partnerem jest Sukces Pisany Szminką.


TRANSPORT

Także w tym roku linie lotnicze operujące z Polski powinny zanotować dwucyfrowy wzrost przewozów.

Statystyczny Polak lata średnio 0,8 razy w roku. To niewiele - wynika z analizy PricewaterhouseCoopers. Ale ta częstotliwość będzie szybko rosła - uważa Michał Mazur, lider zespołu PwC ds. transportu i logistyki w Europie Środkowej i Wschodniej.

W 2014 roku wartość rynku badań klinicznych w Polsce wyniosła aż 950 mln zł, wynika z raportu „Badania kliniczne w Polsce” zaprezentowanego podczas katowickiego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Oznacza to wzrost o 15% w perspektywie lat 2009-2014. Jak wskazują autorzy raportu, Polska ma wciąż ogromny potencjał rozwoju w tym obszarze, co mogłoby wpłynąć na większy dostęp pacjentów do innowacyjnych terapii, oszczędności NFZ oraz wzrost przychodów podatkowych do budżetu państwa. Raport został przygotowany przez PwC na zlecenie INFARMY, GCP i Polcro.

Na jakie produkty sklepy obniżają ceny, by klient myślał, że są najtańsze, choć wcale tak nie jest? Jak banki i sieci handlowe będą podnosiły opłaty, by klienci nie mieli im tego za złe? O tym w money.pl opowiadają dr Maciej Kraus i Maciej Kroenke, szefowie polskiej firmy FernPartners.

Obniżenie ceny z 2 zł na 1,99 zł zwiększa sprzedaż - to wie każdy handlowiec. Ale nie każdy wie, że sprzedaż rośnie wtedy o prawie jedną trzecią. A jeśli cena spada do 1,97 zł? To może być informacja, że produkt ma krótki termin przydatności do spożycia albo inną marżę. Żeby sprzedawca w łatwy sposób mógł nakierować klienta na zakup tego, a nie innego towaru.

W skrócie takie strategie dotyczące ustalania cen nazywa się pricingiem. I tym właśnie zajmowała się firma FernPartrners. Nazw klientów podawać nie chcą, ale wystarczy chwila, by w wyszukiwarce odnaleźć, że doradzali w sprawie cen m.in. Castoramie, Makro, RWE, Wedlowi, Ruchowi czy InPostowi. W styczniu 2016 r. spółkę przejęła międzynarodowa firma doradcza PwC. Dziesięcioosobowy zespół ma apetyt na to, by dzięki połączeniu z globalnym partnerem wyjść szerzej w świat.
Badanie "Przywództwo przyszłości. Polski lider gotowy na zmiany?" - przeprowadzane jest z inicjatywy PwC. Partnerem jest Sukces Pisany Szminką.

Firma doradcza PwC przejęła Fern Partners. Dzięki tej transakcji wzmocniła dział doradztwa biznesowego o ekspertów specjalizujących się
w zarządzaniu cenami i budową strategii cenowych, czyli tzw. pricing & revenue management.

Witold M. Orłowski profesor Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PwC w Polsce

No i mamy plan Morawieckiego. Śmiały, ambitny, wizjonerski. Pełen fruwających bezszelestnie krajowej produkcji dronów, pływających po morzach i oceanach komfortowych promów i szalejących po miastach transportowych luxtorped. Jak na wicepremiera pasjonata historii przystało, wszystko z pięknymi, patriotycznymi korzeniami: luxtorpedą nazywano chlubę przedwojennych polskich kolei, szybki spalinowy pociąg, który w roku 1939 jeździł rozkładowo z Warszawy do Łodzi w niecałe 1,5 godziny (na powtórkę tego rekordu musieliśmy czekać 75 lat, w tym czasie „pośpieszne" pociągi PKP wlekły się na tej drodze po dwie-trzy godziny!). Słowem, nowy przemysł, nowy Kwiatkowski, nowa Gdynia. I w dodatku własnymi siłami, opierając się na własnym, polskim kapitale i własnych, polskich wynalazkach i innowacjach.

IWONA JACKOWSKA, PULS BIZNESU (2016-02-16), Str.: 13

Firmy czekają wydatki na przystosowanie programu księgowego do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Moderates Wachstum in 2015 / Operative Verbesserungen in Portfoliounternehmen und Marktkonsolidierung als Hauptimpulse für Investments / Deutschland langfristig attraktivster Markt in Westeuropa

Frankfurt am Main, 8. Februar 2016

Webinarium 19 lutego 2016 r, godz. 9.30

PwC dzięki przejęciu Grupy Outbox, lidera na europejskim rynku innowacyjnych rozwiązań, wzmocni swoją pozycję doradcy w zakresie obejmującym nowoczesne technologie informatyczne wspierające wdrażanie strategii i rozwiązań biznesowych dla klientów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przejęcie Outbox wymaga jeszcze zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Cyfrowa rewolucja, jakiej jesteśmy świadkami i uczestnikami, przyspiesza, wywierając coraz większy wpływ na wszystkie branże, także ochronę zdrowia. Dużo mówi się o telemedycynie, która może znacząco zmienić sposób korzystania z opieki zdrowotnej. Wyzwania polskiej ochrony zdrowia sięgają jednak znacznie dalej i nie wiążą się jedynie z nowymi technologiami, wynika z opracowania PwC „10 trendów w polskiej ochronie zdrowia”. Według Szymona Piątkowskiego, lidera zespołu ds. ochrony zdrowia, opisane trendy będą dominujące w branży medycznej w 2016 roku oraz w ciągu najbliższych lat.

Liczba wykrytych incydentów naruszających bezpieczeństwo informacji w firmach, czyli tzw. cyberataków, wzrosła na świecie w porównaniu z poprzednim rokiem o 38%, a w Polsce aż o 46%. Firmy są świadome rosnących zagrożeń, dlatego zwiększają budżety na zapobieganie cyberzagrożeniom, ale nadal ich działania są niewystarczające - wynika z raportu „W obronie cyfrowych granic” opartego na trzeciej edycji badania Stan Bezpieczeństwa Informacji w Polsce. Waga zagadnienia wzrasta z uwagi na nowe regulacje UE. Dadzą one podstawy do nakładania na firmy kary w wysokości do 4% globalnych obrotów za uchybienia w ochronie danych osobowych.

W całej Europie i na świecie spadają wolumeny listów oraz zmniejsza się znaczenie tej formy komunikacji dla obywateli. Nie oznacza to, że rola wyznaczonych operatorów pocztowych staje się niepotrzebna. Wraz z rozwojem gospodarki cyfrowej pojawiają się nowe potrzeby, związane z dostępem do e-commerce i e-government – szczególnie w obszarach wiejskich. Spadek wolumenów listowych powoduje jednak wzrost kosztów jednostkowych utrzymania usługi powszechnej, jak twierdzą nasi eksperci z zespołu ds. tra

Raport o polskich metropoliach 2015


Można zaryzykować twierdzenie, że miniona dekada stanowiła okres najbardziej burzliwego rozwoju polskich miast w całej ich nowoczesnej historii.


W związku z licznymi nowelizacjami ustawy o CIT oraz ustawy o PIT , które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., przedstawiamy treści ustaw o podatkach dochodowych, stanowiące kompilację najważniejszych zmian wynikających z projektów nowelizacyjnych. Przygotowując opracowania dołożyliśmy wszelkich starań, aby były rzetelne i kompletne.

DI, PULS BIZNESU (2015-12-04) Gwiazdy eksportu i inwestycji zagranicznych zwarta edycja konkurs Polska Firma — Międzynarodowy Czempion, zorganizowanego przez PwC i „Puls Biznesu", rozstrzygnięty.

DZIENNIK GAZETA PRAWNA (2015-12-02) Do Sejmu trafił prezydencki projekt, który zakłada podwyższenie do 8 tys. zł kwoty wolnej od PIT. Ma to dotyczyć dochodów uzyskanych w 2016 r.

RZECZPOSPOLITA (2015-12-03), Str.: B11
Witold M. Orłowski główny doradca ekonomiczny PwC w Polsce, prof. Politechniki Warszawskiej

ŁÓDŹ GORSZA OD ŚREDNIAKÓW
MICHAŁ FRĄK, GAZETA WYBORCZA - ŁÓDŹ, 27.11.2015,
Z badania wyłania się obraz Łodzi, która w rozwoju jest daleko za polskimi metropoliami.
Tylko w kategorii instytucje osiągnęliśmy wynik powyżej średniej


Tak jak się spodziewaliśmy, i zgodnie z zapowiedziami zwycięskiej partii, wynik wyborczy oznacza nadchodzące zmiany, w tym dotyczące podatków. W zeszłym tygodniu opublikowano projekty nowych ustaw: VAT, o podatku od transakcji finansowych i o podatku od sklepów wielkopowierzchniowych, oraz projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ten ostatni projekt nie jest długi, ale za to "mięsisty". Poniżej krótko przestawiam najważniejsze zmiany i pozwalam sobie krótko niektóre z nich skomentować, zastrzegając, że to tylko wstępne (jak na razie) uwagi:

Obawa przed utratą reputacji z powodu naruszenia cyberbezpieczeństwa staje się głównym zmartwieniem światowych firm i aż 36% z nich dochodzi odszkodowania z tego właśnie tytułu.
Weź udział w badaniu http://www.pwc.pl/badaniebezpieczenstwa i dowiedz się, ile razy hakerzy zaatakowali polskie firmy a ile z nich ubezpiecza się na wypadek cyberzagrożeń?

Można zaryzykować twierdzenie, że miniona dekada stanowiła okres najbardziej burzliwego rozwoju polskich miast w całej ich nowoczesnej historii.

Już od sześciu lat PwC publikuje raporty dotyczące wynagrodzeń członków zarządów największych spółek giełdowych. Od 2011 roku analizujemy również trendy dotyczące wynagrodzeń członków rad nadzorczych. W niniejszym raporcie po raz pierwszy znajdziecie Państwo informacje na temat poziomu wynagrodzeń obu tych grup.

Raport PwC stanowi szczegółową analizę przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. Nasza branża motoryzacyjna to ponad 2700 firm, z których ponad trzy czwarte to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 osób. Jednak to duże firmy odpowiadają na większość przychodów osiąganych przez branże.

Nakładem wydawnictwa PWN ukazała się książka „Czy Polska dogoni Niemcy?” autorstwa profesora Witolda Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC. Poszukiwanie odpowiedzi na przewrotne pytanie zadane w tytule jest pretekstem do analizy zarówno ostatnich 25 latach, w których Polska rozwijała się w sposób dynamiczny, ale także do prześledzenia wpływu, jaki mają historycznych korzenie rozwoju naszego kraju na jego obecna sytuację i perspektywy doścignięcia krajów najwyżej rozwiniętych.

Financial Times - artykuł autorstwa Olgi Grygier-Siddons, Prezesa PwC na Europę Środkowo-Wschodnią

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA - NOWE RYZYKA W UBEZPIECZENIACH
Z najnowszego badania CSFI i firmy doradczej PwC „Insurance Banana Skins 2015 wynika, że cyberzagrożenia oraz niskie stopy procentowe są najczęściej wymienianymi przez ubezpieczycieli na świecie nowymi ryzykami, które mogą zagrozić ich biznesom w najbliższych latach. Nieco inaczej sytuacja wygląda w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie na szczycie listy zagrożeń znalazło się otoczenie makroekonomiczne. Według eksperta PwC w Polsce mamy natomiast rewolucyjną skalę wzmocnienia regulacji sektora ubezpieczeniowego, co stanowi obecnie największe wyzwanie dla tej branży.

Po raz kolejny obserwujemy podjętą przez Ministra Finansów próbę zmiany przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych.

WITOLD M. ORŁOWSKI, RZECZPOSPOLITA 10.07.2015


Global Review Index jest zestawieniem ocen klientów zebranych ze 142 agencji podróży on-line i stron internetowych, na których zamieszczane są recenzje hoteli. Dane dotyczą okresu marzec 2014 – luty 2015 i hoteli 3-, 4- oraz 5-gwiazdkowych w 48 miastach (ponad 11 tysięcy obiektów), zgrupowanych w cztery regiony: Europa Środkowa i Zachodnia, Europa Wschodnia, Środkowy Wschód i Afryka oraz Indie.

.

Od lipca 2013 roku OECD pracuje nad projektem dotyczącym zapobiegania obniżaniu podstawy opodatkowania oraz transferu zysków – tzw. BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Jedną z istotnych inicjatyw w ramach BEPS jest międzynarodowa współpraca organów podatkowych – jej ułatwieniu ma służyć wdrożenie tzw. „Country-by-country reporting” (CbCR), czyli raportowanie kluczowych informacji dotyczących wszystkich podmiotów w grupie.

Zmiany te mogą dotknąć polskich przedsiębiorców już od 2016 r. i będą wymagały od nich zwiększonych nakładów w związku z tymi wymogami sprawozdawczymi.

O tych zagadnieniach rozmawiać będą: Piotr Wiewiórka, dyrektor w zespole ds. cen transferowych PwC oraz Paweł Ślązek, starszy konsultant w tym zespole

Zapraszamy do odsłuchania audycji.

RZECZPOSPOLITA (2015-05-25), Str.: D2

Gdy samochód staje się z rozliczeniem VAT
marketing i Firmy, które obdarowują swoich klientów prezentami czy gadżetami, miewają wątpliwości, jak opodatkować takie przekazanie. W przypadku pojazdów spór z fiskusem powstaje już na etapie odliczania daniny

Czy uczelnia ma prawo ujawnić dane osobowe studentów podmiotom, które zamierzają wyciągnąć wobec nich konsekwencje prawne za nielegalne ściąganie filmów w sieci? Czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nakazać ujawnienie takich danych?

Udział przychodów generowanych na wynikach B+R
w przychodach całkowitych polskich przedsiębiorców jest coraz większy i opłaca im się inwestować w B+R. Aż 80% przedsiębiorców zamierza zwiększyć wydatki na badania
i rozwój w najbliższej lub średniej perspektywie czasowej. To wnioski z raportu „Opłacalność inwestowania w badania i rozwój” przygotowanego przez firmę doradczą PwC oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

PwC po raz drugi zostało partnerem merytorycznym Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych „Nowe Horyzonty – Firmy Rodzinne wobec zmian”, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 19-20 marca w ABB Andersia Hotel.
Kongres to wydarzenie bez precedensu, organizowane z dużym rozmachem. Wydarzenie kreatywne, międzynarodowe, międzykulturowe, międzypokoleniowe – dla poszukujących inspiracji, kontaktów i wiedzy paneuropejskiej, dla tych, co myślą wybiegają w przyszłość, aby tworzyć długowieczną firmę rodzinną.

Aż 74% liderek potwierdza, że liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych zwiększa się, 83% menedżerek ma apetyt na stanowisko w zarządzie lub radzie nadzorczej, natomiast 40% uważa, że kobiety sprawdzą się w każdej branży, wynika z Badania PwC przeprowadzonego we współpracy z organizacją Sukces Pisany Szminką „Kobiety menedżerami przyszłości. Wyzwania w skutecznym kształtowaniu liderek”.
Obserwacja zmian technologicznych, umiejętne korzystanie ze wsparcia audytu wewnętrznego i aktywny udział w komunikacji spółki z rynkiem są ważnymi elementami działania współczesnych Rad Nadzorczych, wynika z badania PwC i Amrop. W radach brakuje międzynarodowej ekspertyzy, wynagrodzenia pozostają na niezmiennie niskim poziomie, a profil wykształcenia i doświadczenie członków odbiegają od kompetencji niezbędnych do realizacji zadań rady. Badanie jest częścią raportu „Rady Nadzorcze 2015. Trendy i kierunki zmian”, którego patronami są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Praca w Unii Europejskiej – podatki i składki


W ponad połowie krajów Unii Europejskiej kwota wolna od podatku jest znacznie wyższa niż w Polsce, choć jej wysokość jest bardzo zróżnicowana. Najwyższa kwota zwolniona z opodatkowania jest na Cyprze (19 500 EUR), w Polsce stanowi zaledwie ok. 750 EUR. Dużo korzystniej Polska wypada w rankingu krajów według stawek podatkowych (w najwyższym progu podatkowym), gdzie zajmuje 20. miejsce wśród wszystkich krajów UE (licząc od najwyższej stawki). Badanie przeprowadzono na potrzeby raportu PwC „Praca w UE – podatki i składki”.

Ruszyła pierwsza edycja konkursu „Inicjator Innowacji”, którego celem jest promocja innowacyjności na polskim rynku. Organizatorem konkursu jest tygodnik Newsweek Polska, a partnerem merytorycznym PwC. Przedsięwzięcie wspiera Ministerstwo Gospodarki, NCBiR oraz Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Do konkursu zapraszamy wszystkie organizacje prowadzące działalność innowacyjną niezależnie od rozmiaru, formy własności i sektora gospodarki.

Chiny największą gospodarką do roku 2030, jednakże w dłuższej perspektywie ich stopa wzrostu powróci do średniego poziomu globalnego; do roku 2050 Indie mogą rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi o drugie miejsce w globalnych rankingach PKB;
Indonezja, Meksyk i Nigeria mogą wypchnąć Wielką Brytanię i Francję z pierwszej 10-tki gospodarek;
do roku 2050 Kolumbia i Polska będą notować zdecydowanie wyższą średnią stopę wzrostu niż ich więksi sąsiedzi w regionie — Brazylia i Rosja.


Z przyjemnością informujemy, że do grona partnerów PwC dołącza Jean Rossi. Będzie on odpowiadał za praktykę prawną w obszarze nieruchomości oraz obsługę francuskich klientów PwC Legal.

Rośnie zainteresowanie inwestorów rynkami najbardziej dotkniętymi przez kryzys finansowy oraz miastami spoza pierwszej ligi — wynika z najnowszego raportu „Emerging Trends in Real Estate® Europe 2015” opracowanego przez firmę doradczą PwC oraz Urban Land Institute (ULI). W tegorocznym rankingu atrakcyjności inwestycyjnej pierwsze miejsca zajmują Berlin, Dublin i Madryt ale najwyższy wzrost w tym roku zanotowały: Ateny (o 23 pozycje), Amsterdam (o 17 pozycji), Lizbona (o 17 pozycji), Madryt (o 16 pozycji) oraz Birmingham (14 pozycji). Warszawa znalazła się na 14 miejscu (spadek z 11 pozycji), wciąż pozostając najbardziej atrakcyjną lokalizacją nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo –Wschodniej.

Witold M. Orłowski profesor Politechniki Warszawskiej i główny doradca ekonomiczny PwC Polska nie ma co ukrywać - analogie pomiędzy toczoną wiek temu pierwszą wojną światową a obecnym globalnym kryzysem finansowym są - zwłaszcza w Europie - wstrząsające. Popatrzmy choćby na garść wiadomości z ostatnich dni. Oto one.

Centrum będzie świadczyć usługi doradcze głównie dla klientów z sektora finansowego krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Będzie to kolejna inwestycja PwC w Polsce - w 2009 r. firma otworzyła Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

RZECZPOSPOLITA 17.12.2104

Rośnie liczba i skala cyberataków w Polsce i na świecie
W ostatnim roku liczba cyberataków notowanych na świecie przez ankietowane przez PwC firmy wzrosła o 48% czyli do ponad 117 tys. ataków dziennie – wynika z najnowszego raportu PwC pt. „Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni”. W sumie uczestnicy światowego badania odnotowali ok. 42,8 mln naruszeń cyberbezpieczeństwa. Sytuacja w Polsce zbliżona jest do dynamiki obserwowanej w Europie, gdzie w ostatnim roku mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 41%.

Finał trzeciej edycji konkursu Polska Firma – Międzynarodowy Czempion, organizowanego przez PwC i „Puls Biznesu” we współpracy z PKO Bankiem Polskim i Narodowym Bankiem Polskim miał miejsce 2 grudnia 2014 r.


Jak wynika z raportu Banku Światowego i firmy doradczej PwC „Paying Taxes 2015” - badającego stopień skomplikowania systemu podatkowego - Polska zajmuje 87 miejsce, w porównaniu do zeszłorocznej 113 pozycji.


20 listopada 2014 ruszyło pierwsze w Polsce badanie satysfakcji pacjentów korzystających z publicznej opieki zdrowotnej (finansowanej przez NFZ), organizowane przez firmę PwC oraz DiA. Każdy pacjent może wyrazić swoją opinię na temat jakości świadczonych usług oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.IndeksOchronyZdrowia.pl.


PwC informuje, że do grona partnerów firmy doradczej PwC dołączyła Sylwia Pusz, która będzie rozwijać zespół Digital & Technology na polskim rynku. Zespół ten będzie wspierał klientów w rozwoju strategicznym i transformacji biznesu z wykorzystaniem rozwiązań IT.


Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (WSPol) i firma doradcza PwC podpisały umowę, na mocy której podejmą współpracę merytoryczną przy powstającym Centrum Analityczno-Wywiadowczym i Doskonalenia Zwalczania Cyberprzestępczości. Celem jest doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy Policji i Centralnego Biura Śledczego w zakresie wykrywania i zwalczania nadużyć gospodarczych i cyberprzestępczości.

Zespół ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PwC oraz Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego zapraszają do udziału w VI edycji studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Ruszyła trzecia edycja konkursu Polska Firma – Międzynarodowy Czempion, mającego na celu promocję aktywności inwestycyjnej polskich firm. Konkurs organizowany jest w tym roku przez PwC i „Puls Biznesu” pod patronatem programu „Polski Czempion” oraz we współpracy z PKO Bankiem Polskim i Narodowym Bankiem Polskim.


Witold M. Orłowski główny ekonomista PwC w Polsce

Instalacja inteligentnych liczników u 80% odbiorcow do 2020 r. jest logistycznie możliwa, ale optymalnie j bytoby 7-8 lat - mówi Sebastian Janda, wicedyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC Polska.

Wyliczenia niemieckie wskazują, że wdrożenie inteligentnych liczników jest opłacalne u odbiorców zużywających co najmniej 6 MWh rocznie. W Polsce średnie zużycie w gospodarstwach domowych jest znacznie niższe. Czy instalacja inteligentnych liczników w Polsce będzie opłacalna

PwC informuje, że z dniem 1 lipca 2014 r. do grona partnerów firmy PwC w Polsce dołączyły 4 osoby: w dziale doradztwa prawno-podatkowego –Tomasz Kassel i Jan Wacławek oraz w dziale doradztwa biznesowego - Damian Kalinowski i Michał Mazur. Wraz z nowo mianowanymi firma PwC w Polsce od 1 lipca br. liczy 52 partnerów.

Firma doradczo–audytorska PwC zwyciężyła w tegorocznych rankingach: doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego oraz usług audytowo–księgowych przygotowanych przez Warsaw Business Journal.


W Dniu Ojca rusza konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny”

Elastyczne godziny pracy, przyzakładowe żłobki, wsparcie w powrocie po urlopach związanych z urodzeniem dziecka – to tylko niektóre rozwiązania, jakie pracodawcy mogą wprowadzać w swoich firmach, aby ułatwić pracownikom łączenie życia zawodowego z rodzinnym. W ramach realizacji programu Polityki Rodzinnej Para Prezydencka zaprasza firmy i instytucje, które dbają o zatrudnienie przyjazne rodzinie do wzięcia udziału w konkursie dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny“ i zdobycia tytułu „Laureata Nagrody Pary Prezydenckiej”.

PwC informuje, że z dniem 1 lipca 2014 r. Olga Grygier–Siddons dotychczas stojąca na czele firmy w Polsce, obejmie stanowisko Prezesa w Europie Środkowo–Wschodniej (CEE). Firmą doradczą PwC na polskim rynku od początku lipca kierować będzie Adam Krasoń, obecnie zarządzający działem Assurance (obejmującym audyt, zarządzanie ryzykiem, doradztwo księgowe oraz usługi doradcze z zakresu sprawozdawczości finansowej i rachunkowości).

Już po raz trzeci tygodnik Polityka wspólnie z firmą doradczą PwC uhonorowali firmy, które wyróżniają się w działaniach w zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

W czwartej edycji raportu PwC i ING Banku Śląskiego autorzy zmierzyli się z pięcioma mitami na temat sektora elektroenergetycznego, które powszechnie pojawiają się na polskim rynku. Dotyczą one kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora, mających wpływ na kształt rynku oraz decyzje jego najważniejszych graczy. Raport „5 mitów polskiej elektroenergetyki 2014” adresuje obszary, które mają wpływ także na poziom świadomości opinii publicznej na temat kondycji energetyki w Polsce.


12 marca 2014 r. Prezydent podpisał projekt nowelizacji ustawy o VAT mający na celu wdrożenie decyzji derogacyjnej w zakresie ograniczeń w prawie do odliczenia VAT z tytułu wydatków związanych z nabyciem, eksploatacją oraz użytkowaniem samochodów. Projekt wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Niewiele ponad miesiąc pozostał do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok. Ostateczny termin - do 30 kwietnia 2014 r. - dotyczy także pracowników oddelegowanych do pracy za granicę oraz cudzoziemców pracujących w Polsce.

Raport „Rady Nadzorcze 2014. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW” zaprezentowany na konferencji Forum Rad Nadzorczych organizowanej przez PwC, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ocenia kluczowe obszary stanowiące największe wyzwanie w prowadzeniu efektywnych działań przez rady nadzorcze w rok po ich zidentyfikowaniu.

Dodatkowe fundusze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będą dostępne jeszcze w tym roku, jednak na składanie wniosków w wielu przypadkach pozostały już tylko trzy miesiące.

PwC już po raz kolejny otrzymało prestiżową nagrodę “Best Professional Advisory Firm in Shared Services and Outsourcing” podczas gali "CEE Outsourcing and Shared Services Awards" organizowanej przez Magazyn "Outsourcing in Poland" i Biznes Media Polska.

Rozmowa z dr. Januszem Fiszerem, radcą prawnym i doradcą podatkowym, partnerem w PwC i docentem Uniwersytetu Warszawskiego. / EWA CIECHANOWSKA, DZIENNIK GAZETA PRAWNA (2013-11-18) /

Made in Poland - Czas polskiej marki. Minister Gospodarki RP Janusz Piechociński serdecznie zaprasza ! Niemal zadna europejska gospodarka nie rozwija sie tak dynamicznie jak polska. Chcielibysmy przy tej okazji zaprosić na spotkanie, ktore w pelni zobrazuje potencjal polskiej gospodarki. Konferencja bedzie okazja do poznania Polski jako lokalizacji wielu firm i odkrycia licznych możliwości współpracy.

Poznaj potencjal krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

CHAOS W SFERZE FINANSÓW PUBLICZNYCH MA SIĘ DOBRZE, A NAWET CORAZ LEPIEJ - Rozmowa z dr. Januszem Fiszerem, partnerem w PwC, docentem Uniwersytetu Warszawskiego.

Firma doradczo–audytorska PwC zwyciężyła w tegorocznych rankingach: doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego oraz usług audytowo–księgowych przygotowanych przez Warsaw Business Journal. Wygrana PwC w najnowszym Book of Lists 2013 oznacza, że po raz drugi z rzędu zajęliśmy pierwsze miejsce we wszystkich trzech rankingach obejmujących usługi świadczone przez naszą firmę na polskim rynku:

Dotacje. Bez innowacyjności ani rusz, ale nie oznacza to, że w programach wspierających B+R firma dostanie za nią szczególnie dużo punktów.

Firma PwC i Ministerstwo Finansów podpisały porozumienie o współpracy. Eksperci PwC będą zbierać postulaty przedsiębiorców w zakresie usprawnień celnych: zarówno przepisów dotyczących cła, jak i praktyki organów celnych. Owocem prac mają być rekomendacje dla Ministerstwa Finansów wskazujące konkretne problemy importerów i eksporterów, a także sposoby ich rozwiązania. Sygnatariuszami porozumienia byli: Jacek Kapica (szef Służby Celnej) i Hubert Jądrzyk (partner w PwC).

Microsoft Corp. oraz firma doradcza PwC poinformowały o zawarciu strategicznego porozumienia, którego celem jest wsparcie firm zaangażowanych w transformacyjne projekty wykorzystujące technologie Microsoft. W ten sposób firma PwC, posiadająca 158 oddziałów na całym świecie, w tym w Polsce, stała się pierwszą globalną firmą konsultingową oferującą wsparcie w restrukturyzacji firm w oparciu o rozwiązania Microsoft Business Solutions.

PwC stworzyło pierwszą w Polsce aplikację na LinkedIn, która pozwala użytkownikom tego serwisu sprawdzić jak dobrze znają sieć swoich kontaktów biznesowych. Aplikacja nosi nazwę „Know Them All”, jest dostępna w dwóch wersjach językowych (PL/ANG) i wykorzystuje elementy grywalizacji, która znalazła się na liście 10 najważniejszych trendów technologicznych dla biznesu w 2013 roku w raporcie PwC „Digital IQ Survey 2013”.

PwC zajęło 1. miejsce w tegorocznym Rankingu Firm i Doradców Podatkowych DGP (Dziennika Gazety Prawnej) w kategorii "Najskuteczniejsze firmy doradztwa podatkowego".

4 marca 2012 r. w Teatrze Narodowym odbyła się 15. Gala rozdania Polskich Nagród Filmowych Orły 2013, podczas której Partnerzy PwC - Krzysztof Szułdrzyński oraz Piotr Wyszogrodzki przekazali koperty z wynikami.

W opublikowanym 27 lutego 2013 „Rankingu firm audytorskich”

PwC otrzymało prestiżową nagrodę “Best Professional Advisory Firm in Shared Services and Outsourcing” podczas pierwszej gali „Poland Outsourcing Awards” organizowanej przez Magazyn "Outsourcing in Poland" i Biznes Media Polska.

Do zespołu pomocy publicznej (State Aid) w firmie PwC dołączyła Beata Tylman, która objęła stanowisko dyrektora.


PwC i Dziennik Gazeta Prawna 5 grudnia 2012 - siedziba PwC, Al. Armii Ludowej 14 Warszawa.

Wzrost znaczenia deklaracji podatkowych składanych drogą elektroniczną

PwC zwycięzcą rankingu doradztwa podatkowego Gazety Finansowej i Home&Market


W Łodzi działalność rozpoczęło lokalne biuro PwC. Firma zajmuje się audytem finansowym przedsiębiorstw. W mieście i regionie ma już kilkudziesięciu klientów.

Więcej... http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,12546358,PwC_otworzylo_lodzkie_biuro__3_4_wielkiej_czworki.html#ixzz2BXjX2Wwe
back