Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Polskie Stowarzyszenie MTM / Polnische MTM-Vereinigung

ul. Piłsudskiego 74

50-020 Wrocław

Polska

Tel.

+48 71 7884888

Faks

+48 71 7884807Branże
Opis działalności

MTM jako międzynarodowa grupa z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem na rynkach światowych oferuje wysokiej jakości usługi:

Gospodarka czasem, normowanie czasu pracy
Planowanie zapotrzebowania na personel
Kształtowanie przepływu materiału, Layout’ów hal zakładowych
Optymalizacja procesów przedsiębiorstw:
logistycznych (od logistyki wewnątrzzakładowej do centrów logistycznych)
administracyjnych (banki, ubezpieczenia, kadry, księgowość…)
produkcyjnych wszystkich branż gospodarki (od perfum do samolotów… )
około produkcyjnych (utrzymanie ruchu, przygotowanie produkcji, planowanie, kontrola jakości, konstruktorzy…)
usługowych
budowlanych
Usprawnianie i określanie najlepszych metod pracy
Wdrażanie zmian w przedsiębiorstwach
Wartościowanie pracy
Zwiększanie produktywności i wydajności pracowników i maszyn
Zwiększanie efektywnego wykorzystania maszyn, poprawa wskaźników OEE
Skracanie czasów przezbrojeń, zwiększanie dostępności i wydajności maszyn
Kształtowanie konstrukcji produktu pod kątem kosztów produkcji i jakości
Redukcja zbędnych części potrzebnych do produkcji
Skracanie czasu montażu poprzez zmiany konstrukcyjne
Szkoleń specjalistów z metod MTM

Stosowanie narzędzi MTM przekłada się na lepsze wykorzystanie zasobów, kształtowanie kosztów, większą efektywność i wydajność. MTM wpływa pozytywnie na wyniki i rozwój przedsiębiorstw!!!

Narzędzia MTM są idealnym dodatkiem i uzupełnieniem m. in. Do Lean Thinking, Six Sigma,Teorii Ograniczeń, Kaizen, TPM, SMED…

Informacje prasowe
10 000 dni. Tyle człowiek średnio spędza w swoim życiu na stanowisku pracy...
back