Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o.

Al. Szucha 13/15

00-580 Warszawa

Polska

Tel.

0048-22-6272323

Faks

0048-22-6273033Branże
Opis działalności

Opis działalności firmy MiW

Marciniuk i Wspólnicy („MiW”) działa od 1996 r. na polskim rynku usług konsultingowo-doradczych. MiW oferuje szeroką gamę usług w szczególności z zakresu doradztwa prawo-podatkowego, obejmującego wszystkie rodzaje podatków, zagadnienia celne i dewizowe oraz doradztwa finansowo-księgowego. Poza bieżącym doradztwem zakres działalności MiW obejmuje w szczególności prawno-podatkową obsługę transakcji, planowanie podatkowe, przeglądy podatkowe due diligence, doradztwo w zakresie cen transferowych w tym sporządzanie dokumentacji transfer pricing, kompleksowe doradztwo inwestycyjne i re-strukturyzacyjne, obsługa transakcji M&A, sporządzanie audytów w tym badanie sprawozdań finansowych oraz ich opiniowanie przez biegłych rewidentów, jak również reprezentację przed organami podatkowymi w tym w postępowaniach kontrolno-podatkowych oraz reprezentację procesową. Usługi doradztwa są wykonywane w języku polskim, niemieckim, angielskim i francuskim.

MiW jest członkiem stowarzyszenia M.E.L.N. (Middle European Law Network) zrzeszającego renomowane kancelarie z Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji oraz Rosji, które wskutek dobrej wieloletniej współpracy postanowiły zintensyfikować kooperację w celu zapewnienia swoim klientom i ich transgranicznym interesom kompleksowej obsługi doradczej na międzynarodowym poziomie.

MiW zatrudnia zespół licencjonowanych doradców podatkowych, radców prawnych oraz biegłych rewidentów, którzy są znakomitymi praktykami, autorami licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego w branżowej prasie polskiej i zagranicznej, w szczególności autorami jednych z najbardziej cenionych na polskim rynku literatury fachowej komentarzy, z przeszło 15 letnią tradycją, dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych (Wydawnictwo C.H. Beck). Są wśród nich również wykładowcy na seminariach, konferencjach i szkoleniach tematycznych organizowanych przez podmioty zewnętrzne lub we własnym zakresie, w tym na zlecenia naszych klientów dla ich pracowników.

Doskonałe kwalifikacje i bogate doświadczenie zespołu tworzącego MiW przekładające się na wysoką jakość świadczonych usług doradczych stale znajduje wyraz w wysokich pozycjach w rankingach, wyróżnieniach i nagrodach przyznawanych polskim firmom doradczym oraz doradcom indywidualnie przez gazety, czasopisma branżowe oraz organizacje przedsiębiorców w Polsce i za granicą. MiW została m.in. sklasyfikowana przez International Tax Review na 3 miejscu jako jedna z wiodących firm (eng. leading firm) doradczych w zakresie podatków w Polsce w 2007 roku; dr Janusz Marciniuk, prezes zarządu MiW, został laureatem pierwszego miejsca w kategorii „najlepszy doradca w zakresie podatków dochodowych w 2008 roku” w rankingu zorganizowanym przez Gazetę Prawną.

Informacje prasowe

Brak informacji prasowych w wybranym języku.
back