Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Lurgi S.A.

ul. Mogilska 41

31-545 Kraków

Polska

Tel.

0048-12-6272200

Faks

0048-12-6272370Przedstawiciele firmy

Henryk Malesa

Tel.

+48 609540295Branże
Opis działalności

Lurgi SA jest firmą aktywną w obszarze przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego i chemicznego. Poprzez swojego właściciela - Lurgi GmbH ( z siedzibą we Frankfurcie, Niemcy ) należymy do międzynarodowej grupy przemysłowej Air Liquide. Z obrotami przewyższającymi 13 mld EUR rocznie Air Liquide jest światowym liderem w swojej branży. Lurgi SA oferuje szereg usług począwszy od wykonania koncepcji projektów, feasibility study, poprzez wykonanie projektów bazowych i szczegółowych, organizację dostaw i zarządzanie projektem aż po wykonanie projektów w systemie „pod klucz”. Jako spółka – córka niemieckiego koncernu gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych projektów, będącą efektem zastosowania najnowszych technik, technologii i narzędzi projektowych. W centrum inżynieryjnym w Krakowie zatrudniamy doświadczonych w pracy w wielu krajach świata specjalistów z zakresu projektowania, kompletacji dostaw i zarządzania projektem. Metody i procedury pracy są na bieżąco badane i certyfikowane w zakresie jakości i bezpieczeństwa przez niemieckie instytucje certyfikujące.

Lurgi SA is the company active in the area of petrochemical and chemical industry. Via our owner – Lurgi GmbH (Frankfurt, Germany) our company belongs to the international industrial Group – Air Liquide. Lurgi SA offers a range of services, starting from the conceptual studies, feasibility studies, via basic and detail engineering execution, to the procurment services, project management and “turn-key” projects. As a daughter company of the german corporation we guarantee high level of quality of the projects, which is the outcome of the usage of modern technics, technologies and procedures. Methods and working procedures are permanently checked in scope of safety and quality by german institutions.

Лурги СА является фирмой активной в области нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности. Через своего владельца - Лурги ГмбХ ( Франкфурт, Германия ) мы принадлежим к международной промышленной группе Air Liquide. Лурги СА предоставляет ряд услуг, начиная с выполнения концепций проектов, технико-экономического обоснования, через разработку базовых и рабочих проектов, организацию поставок и управление проектом вплоть до выполнения проектов в системе „под ключ”. Как дочерная компания немецкого концерна мы гарантируем самый высокий уровень качества осуществляемых проектов, который является эффектом применения новейших техник, технологий и проектных инструментов.
Методы и процедуры работы своевременно исследуются и сертифицириются в сфере качества и безопасности немецкими сертифицирующими заведениями.

Informacje prasowe

Brak informacji prasowych w wybranym języku.
back