Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

EOS KSI Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 123 a

02-017 Warszawa

Polska

Tel.

022-3185755

Faks

022-3185603Branże
Opis działalności

EOS KSI Polska sp. z o.o. działalność na terenie Polski zainicjowało w roku 1998 zeszłego millenium. W związku z konsolidacją spółek w ramach grupy EOS w całej Europie i USA z dniem 1 stycznia 2006 nasza firma przyjęła obecną nazwę identyfikującą wszystkie spółki grupy pod wspólną marką. Firmy wchodzące w skład grupy kapitałowej EOS, zapewniają kompleksowe i w pełni zorientowane na potrzeby i wymagania Klienta usługi finansowe. Pomagamy naszym Klientom w podnoszeniu ich pozycji rynkowej oraz stałym wzroście wartości ich przedsiębiorstwa.
EOS KSI Polska Sp. z o.o .założona w Katowicach w roku 1998, była jedną z 11 spółek działających w Europie, zrzeszonych w EOS Group - związku firm z sektora finansowego. W skład grupy wchodzi obecnie ponad 20 profesjonalnych partnerów z 16 państw europejskich oraz USA świadczących usługi dla około 20 000 Klientów.

EOS KSI Polska sp. z o.o. dostarcza szereg usług zapewniających kompleksowe nadzorowanie i zarządzanie wierzytelnościami, a należą do nich:
• Działania prewencyjne
• Wywiad gospodarczy
• Zarządzanie ryzykiem kredytowym
• Monitoringu należności
• Windykacji przesądowej w kraju i zagranicą
• Obsługi spraw na drodze sądowej i egzekucyjnej w kraju i zagranicą
• Transakcje ABS (Asset Backed Securities)
• Nowe technologie CRM (Credit Risk Management)

Nasze standardy pracy i jakość oferowanych usług opierają się na doświadczeniach EOS Holding GmbH i dostosowane są do specyfiki polskiego rynku. Cenieni jesteśmy za skuteczność, proste procedury współpracy a także indywidualne traktowanie klientów.
W swej dotychczasowej działalności w Polsce zdobyliśmy uznanie wielu rodzimych firm. Misją EOS KSI POLSKA jest dostarczanie skutecznych i dostępnych usług windykacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów.
Od 2003r. EOS KSI POLSKA posiada certyfikat ISO 9001:2000.
Tak określoną misję możemy realizować dzięki sprawdzonemu „know–how” EOS Holding GmbH, minimalizacji kosztów stałych, upraszczaniu procedur i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji EOS KSI Polska sp. z o.o. jest zarejestrowany w rejestrze działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych pod numerem RD-26/2006

Informacje prasowe

Brak informacji prasowych w wybranym języku.
back