Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

CEE Consulting Group Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 7/9/44

00-513 Warszawa

Polska

Tel.

0048-22-2951901

Faks

0048-22-2951909Branże
Opis działalności

CEE Consulting Group została założona w 2007 i ze względu na lokalizację oraz długoletnie doświadczenie, niezwłocznie stała się wiodącym usługodawcą w dziedzinie wywiadu gospodarczego w Europie Środkowo–Wschodniej.

Usługi oferowane przez CEECG pomagają klientom zidentyfikować zagrożenia wynikające z działalności biznesowej, jak również znaleźć rozwiązania dla sytuacji kryzysowych już występujących. CEECG wspomaga nowe inwestycje oraz ocenia ich ryzyko, minimalizując potencjalnie niekorzystne konsekwencje decyzji biznesowych.

Usługi CEECG są dopasowane bezpośrednio do potrzeb klienta. W zależności od zlecenia, CEECG proponuje rozwiązania „przedtransakcyjnego” due diligence (prewencja) oraz „potransakcyjnego” zarządzania kryzysowego, które może zawierać takie elementy jak: potransakcyjne dochodzenia typu due diligence, wsparcie podczas gromadzenia materiału dowodowego (forensics investigations), obserwacje oraz pozyskanie informacji majątkowych na polu międzynarodowym.

Czym się zajmujemy:

- Wywiad gospodarczy
- Wsparcie procesowe
- Poszukiwanie aktywów
- Weryfikacja zgodności z międzynarodowym prawem antykorupcyjnym
- Weryfikacja życiorysu
- Market intelligence
- Szkolenia z zakresu wywiadu ze źródeł otwartych dla specjalistów z sektorów: ds. zgodności, prawnego oraz finansowego


Nasza oferta:

- Wsparcie podczas gromadzenia materiału dowodowego
- Przedstawienie faktów niezbędnych do efektywnego podejmowania decyzji
- Dostarczanie informacji w celu dokonania dokładnej oceny sytuacji
- Pomoc w negocjacjach
- Identyfikacja ryzyka związanego z potencjalnymi partnerami biznesowymi i klientami
- Weryfikacja potwierdzająca spełnienie kryteriów inwestycyjnych oraz akwizycyjnych
- Kontrola zgodności z międzynarodowymi aktami antykorupcyjnymi, np. FCPA (Foreign Corupt Practices Act) lub UK Bribery Act

Informacje prasowe
CEE Consulting Group oraz kancelaria WOLF THEISS mają przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone różnicom w przeprowadzaniu fuzji i przejęć na niemieckim oraz polskim rynku.
back