Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Peterka&Partners Kancelaria Prawnicza Sp.K.

ul.Śniadeckich 10

00-656 Warszawa

Polska

Tel.

0048-22-6967201

Faks

0048-22-6967203Branże
Opis działalności

PETERKA & PARTNERS jest niezależną kancelarią prawną świadczącą pełny zakres obsługi prawnej, skoncentrowaną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jako jedyna prawdziwie środkowo- i wschodnioeuropejska kancelaria prawna, która zbudowała silną pozycję na kluczowych regionalnych rynkach, PETERKA & PARTNERS oferuje polskim eksporterom wysokiej jakości ponadregionalne usługi prawne i podatkowe i jest dynamiczną alternatywą dla pierwszoligowych kancelarii prawnych – zarówno tych międzynarodowych, jak i wyłącznie lokalnych, działających na poszczególnych rynkach.

PETERKA & PARTNERS jest właścicielem 9 w pełni kontrolowanych biur w regionie, tj. w Czechach, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, na Białorusi, Ukrainie i w Rosji, oraz obejmuje zasięgiem swojej działalności także Słowenię, Chorwację, Serbię, Bośnię i Hercegowinę oraz inne państwa. PETERKA & PARTNERS jest zorganizowana i prowadzi działalność jako „jedna kancelaria” i w pełni wykorzystuje swoją zintegrowaną strukturę, prawniczą doskonałość, znajomość poszczególnych gałęzi gospodarki i głęboką wiedzę w zakresie prawa danego kraju dla dostarczenia Klientom kompleksowych rozwiązań prawnych o wyjątkowej wartości handlowej.

PETERKA & PARTNERS, obecna jest w Polsce od 2011 r. Warszawskie Biuro świadczy kompleksowe usługi prawne przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność, średnim, jak i operującym na skalę międzynarodową, działającym w różnych sektorach gospodarki, w zakresie wszystkich dziedzin prawa związanych z inwestowaniem oraz prowadzeniem biznesu na lokalnym rynku, a także rozwojem działalności na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Usługi prawne świadczone są tu w języku angielskim, niemieckim, polskim, francuskim, czeskim i słowackim.

Obszary praktyki

- Rynki kapitałowe, Bankowość i finanse
- Prawo spółek, Fuzje i przejęcia
- Prawo karne
- Prawo UE i prawo konkurencji
- Prawo rodzinne i opiekuńcze
- Prawo upadłościowe i naprawcze
- Prawo własności intelektualnej i nowych technologii
- Prawo pracy
- Postępowanie sądowe i arbitrażowe
- Zamówienia publiczne, Partnerstwo publiczno-prywatne i Fundusze UE
- Nieruchomości, budownictwo i branża deweloperska
- Podatki i spory podatkowe
- French desk
- German desk

Branże

- Motoryzacyjna
- Bankowa, finansowa i usług finansowych
- Chemiczna i farmaceutyczna
- Budowlana i deweloperska
- Produktów konsumenckich – detaliczna i hurtowa
- Projektów energetycznych, użytkowych i infrastrukturalnych
- Żywności i rolnictwa
- Produktów przemysłowych
- Informatyczna
- Sportowa, medialna i rozrywkowa
- Transportowa i logistyczna

Zintegrowane usługi w Europie Środkowo-Wschodniej

- Koordynacja świadczenia usług prawnych
- Restrukturyzacje spółek
- Odzyskiwanie wierzytelności
- Compliance

Informacje prasowe
Kancelaria Prawnicza PETERKA & PARTNERS ma przyjemność zaprosić Państwa na seminarium „Dochodzenie i egzekucja roszczeń w krajach Europy Środkowo-Wschodniej –aspekty praktyczne”, które odbędzie się 11 stycznia 2018 o godz. 10:00. Udział w seminarium jest bezpłatny.
back