Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

ul. NowyŚwiat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Tel.

0048-22-6953600

Faks

0048-22-6953600Oddziały firmy

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

Partyzantów 25

39-300 Mielec

Polska

Tel.

17 788 72 36

Faks

17 788 77 69

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

Zakładowa 30

39-400 Tarnobrzeg

Polska

Tel.

15 822 99 99

Faks

15 823 47 08Branże
Opis działalności

Brak opisu działalności firmy w wybranym języku.

Informacje prasowe
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała 4 nowe zezwolenia na działalność w strefie. Jest instytucją zarządzającą Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN.

Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielił 7 nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Wszystkie w/w zezwolenia skutkować będą utworzeniem 201 nowych miejsc pracy oraz inwestycjami na poziomie 278 mln zł. Przedsiębiorcy mają również obowiązek utrzymania dotychczasowego zatrudnienia, które wynosi obecnie 2.466 osób.
back