Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 9

81-703 Sopot

Polska

Tel.

0048-58-5559700

Faks

0048-58-5559711Oddziały firmy

Bałtycki Port Nowych Technologii

Czechosłowacka 3

81-336 Gdynia

Polska

Tel.

0048587396420

Faks

0048587812966

Gdański Park Naukowo-Technologiczny

Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

Polska

Tel.

0048587396142Branże
Opis działalności

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. oferuje tereny inwestycyjne na których działalność może być prowadzona na preferencyjnych zasadach - inwestorzy otrzymują częściowe zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu poniesienia nakładów inwestycyjnych lub utworzenia nowych miejsc pracy.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) obejmuje swoim działaniem trzydzieści pięć podstref o łącznym obszarze ponad 2200 ha położonych w pięciu województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubelskim.


Od roku 2006 spółka zarządza Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, a od roku 2011 – Bałtyckim Portem Nowych Technologii znajdującym się na terenach byłej Stoczni Gdynia.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego jest bez wątpienia ważnym nabytkiem dla Strefy. Park jest dużym kompleksem, w którym rozwijane są innowacyjne technologie, oferującym ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej, wyposażonej w infrastrukturę teleinformatyczną przestrzeni laboratoryjnej, biurowej i technologicznej. W Parku, jak w soczewce, koncentruje się współpraca tzw. złotego trójkąta: władzy, biznesu i nauki.
Park koncentruje się głównie na przyciąganiu innowacyjnych firm. Wspiera je poprzez preferencyjne stawki najmu, szkolenia i warsztaty, darmowe doradztwo prawne i finansowe, opiekę biznesową i naukową. To oferta nie tylko dla firm, ale dla osób początkujących w biznesie. W parku istnieje inkubator technologiczny, wirtualne biuro i strefa co-workingu dla startupów.
Ponadto w parku mieszczą się obiekty edukacyjne dla najmłodszych - EduPark, centrum edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, EduPrzedszkole oferujące profesjonalne usługi żłobka i przedszkola dla dzieci pracowników Parku i spoza Parku.
Bałtycki Port Nowych Technologii to najmłodsze dziecko Strefy, które od początku stanowi idealne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej w pobliżu portu morskiego. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie łączące w sobie rewitalizację terenów byłej Stoczni Gdynia i promocji przedsiębiorczości w północnej Polsce. Dzięki wysiłkom Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, spółki inwestujące w tereny postoczniowe i nowi inwestorzy z Polski i zagranicy mogą swobodnie rozwijać swoje środowisko biznesowe, a w szczególności produkcje offshore.

Informacje prasowe

Brak informacji prasowych w wybranym języku.
back