Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Deloitte

Al. Jana Pawła II 19

00-854 Warszawa

Polska

Tel.

0048-22-5110811

Faks

0048-22-5110813Branże
Opis działalności

„Deloitte” to marka, pod którą pracują wspólnie dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych od siebie firmach na całym świecie, świadcząc klientom usługi obejmujące m.in. audyt, konsulting, doradztwo finansowe, zarządzanie ryzykiem, doradztwo podatkowe oraz doradztwo prawne (kancelaria prawnicza). Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda firma członkowska świadczy usługi na określonym obszarze geograficznym i podlega przepisom prawa oraz regulacjom branżowym kraju lub krajów na terenie, których działa. DTTL wspomaga koordynację działań firm członkowskich, ale sama nie świadczy usług na rzecz klientów. DTTL i jej firmy członkowskie są odrębnymi i niezależnymi podmiotami prawnymi, które nie mogą podejmować zobowiązań za siebie nawzajem. DTTL i jej firmy członkowskie ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie za działania i zaniechania innych firm członkowskich. Każda z Firm Członkowskich DTTL ma indywidualną strukturę organizacyjną, odpowiadającą przepisom prawnym, regulacjom, praktyce zwyczajowej i innym czynnikom kraju prowadzenia działalności, i może świadczyć usługi profesjonalne na jego terytorium za pośrednictwem spółek zależnych, stowarzyszonych i/lub innych podmiotów gospodarczych.
W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory Sp. z o.o., Deloitte Audyt Sp. z o.o., Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., Deloitte Business Consulting S.A. oraz Deloitte Legal Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska”), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w sześciu głównych obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 1000 profesjonalistów z Polski i zagranicy.

Informacje prasowe
Executive Training Programme został stworzony z myślą o firmach europejskich, które widzą, w szybko rozwijających się gospodarkach Korei i Japonii szansę na rozwój i wzrost. Często barierą wejścia na te rynki jest brak znajomości języka, kultury oraz etykiety biznesowej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu Deloitte „Polskie firmy na Facebooku - rola mediów społecznościowych w polskich firmach”, które ma odpowiedzieć na pytanie, czy polskie firmy dostrzegły potencjał mediów społecznościowych jako kanału komunikacji marketingowej oraz jak w najbliższym czasie będzie wyglądało ich zaangażowanie w tym zakresie.

Jedną z możliwych ścieżek rozwoju Państwa biznesu może być ekspansja na rynki zachodnie. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wykorzystania możliwości rozwojowych i rozważenia prowadzenia działalności gospodarczej w największym landzie w Niemczech Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW).
back