Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A

ul. Radomska 29

27-200 Starachowice

Polska

Tel.

0048-41-2754101

Faks

0048-41-27 4102Branże
Opis działalności

Atutami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” są długie tradycje przemysłowe, zaplecze wykwalifikowanej kadry pracowniczej, dogodne połączenia transportowe z krajem i zagranicą, sprzyjające otoczenie biznesu, ale przede wszystkim zaufanie i ponad 90% zadowolenie dotychczasowych inwestorów wg raportu KPMG 2012. Wg Raportu Financial Times - fDi magazine – Global Free Zones of the Future 2010/2012 - SSE „Starachowice” znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu efektywności inwestycyjnej, a w edycji 2012/2013 w pierwszej pięćdziesiątce światowego rankingu specjalnych stref ekonomicznych.
Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie uzyskanego zezwolenia przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego sięgające 70% - z tytułu określonych
w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych lub kosztów pracy.
Na koniec 2013r. powierzchnia strefy wynosiła ponad 612 ha, z czego ponad 30% to tereny
do zagospodarowania. Kolejna zmiana granic strefy powiększyła ofertę o kolejne 30 ha. Mamy 71 ważnych zezwoleń, a zrealizowane inwestycje sięgają ponad 1,7 mld zł i wygenerowały ponad 3300 nowych miejsc pracy w dominujących w strefie branżach, min. takich jak: motoryzacyjna, maszynowa, ceramiczna czy poligraficzna.

Informacje prasowe
W dniu 25 lutego 2014r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające granice Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Włączane tereny w miastach Puławy, Kielcach oraz w gminach Końskie i Połaniec powiększą obszar strefy o ponad 31 ha.
back