Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Creditreform Polska Sp. z o.o.

ul. Mysłowicka 14 a

01-612 Warszawa

Polska

Tel.

0048-22-4401500

Faks

0048-22-4401506Przedstawiciele firmy

Krzysztof Maciejewski

Tel.

+48 793 963 625

Magdalena Gałczyńska

Tel.

+48 513 138 103Branże
Opis działalności

Wywiadownia gospodarcza Creditreform jest jedną z najstarszych i największych w Europie organizacji zajmujących się gromadzeniem, analizą oraz dostarczaniem informacji o moralności płatniczej firm oraz prowadzeniem windykacji należności. Posiada 176 biur w różnych krajach świata, zrzeszając 170.000 stałych członków. Creditreform Polska funkcjonuje od 1992 roku i obsługuje około 4.500 klientów i stałych członków oferując raporty ze 151 państw, a także bezpośredni dostęp (online) do informacji o 22 mln firm z 24 krajów świata (w tym z Polski). Creditreform Polska specjalizuje się w dostarczaniu firmom produktów z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym. Sporządza raporty o wiarygodności płatniczej firm i analizy rynkowe. Dostarcza bazy danych bilansowych i adresy marketingowe.

Informacje prasowe
Rozpoczynamy badanie on-line na temat świadomości firm dotyczącej wiarygodności płatniczej kontrahentów

Polska i Niemcy podzielają krytyczną ocenę tego, co dzieje się na Ukrainie – zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym staliśmy się ważnymi partnerami. To zaś sprzyja jednolitym ocenom

Ponad 56 proc. firm z branży transportowej posiada co najmniej dobrą zdolność płatniczą. Jednocześnie zaledwie 13,3 proc. podmiotów spłaca swoje zobowiązania w pożądanym przedziale czasowym - wynika z najnowszej analizy branżowej przygotowanej przez ekspertów z Creditreform Polska

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że w pierwszym kwartale 2015 roku opublikowano 148 orzeczeń o upadłości firm, co oznacza aż 29% spadek w stosunku do ostatniego kwartału 2014 r., w którym upadło 209 przedsiębiorstw. Rok temu skala upadłości była również sporo większa – w pierwszym kwartale 2014 r. upadłość ogłosiło 197 firm.

Postanowiliśmy przedstawić ranking najbardziej wiarygodnych firm minionego roku. Firmy na liście zostały uszeregowane według wartości jednego, bardzo istotnego, wskaźnika – jest nim Indeks Zdolności Płatniczej.

Creditreform Polska będzie w 2015 roku nadal stawiać na nowoczesne technologie. Jacek Koziaczy, prezes spółki, zapowiada również dalsze starania w kierunku promocji odpowiedzialnego zachowania w gospodarce

8 czerwca wystartowała specjalna - „piłkarska” kampania promocyjna usług windykacyjnych Creditreform Polska.
Międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Creditreform Polska chce umożliwić wszystkim Przedsiębiorcom - Kibicom oglądanie rozgrywek piłkarskich nie martwiąc się o terminy płatności, niespłacone faktury. Do końca trwania Euro 2012 obowiązuje specjalna promocja na usługi windykacji masowej.

Raporty zagraniczne (z Niemiec, Austrii, Luksemburga) w bazie on-line - "CrefoDirect" wywiadowni Creditreform mają teraz zupełnie nowy layout.

Creditreform Polska wprowadza do swojego portfolio produktów nowe, udoskonalone raporty handlowe o firmach polskich, dostępne off-line (w przyszłości również on-line).

Sytuacja gospodarcza przyczynia się do tego, że profesjonalna windykacja należności staje się koniecznością.
Aktualnie trudno znaleźć przedsiębiorstwo, które nie odnotowuje żadnych opóźnień w spłacie swoich należności. To z pewnością skutki tych problemów są mniejsze wśród firm, które wypracowały odpowiednie podejście do zarządzania wierzytelnościami. Elementem tego podejścia jest stworzenie własnego działu windykacji lub ścisła współpraca z firmą windykacyjną.

Odpowiednio wczesne rozpoznanie zagrożeń zmniejsza ryzyko poniesienia strat. Dostarczane przez wywiadownie gospodarcze raporty o wiarygodności płatniczej firm ułatwiają podjęcie decyzji w bardzo wielu sytuacjach. Dają przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa przed zawarciem transakcji. Wywiadownia gospodarcza Creditreform Polska zamieszcza w swoich raportach tzw. Indeks Zdolności Płatniczej (IZP) informujący o skali ryzyka w kontaktach handlowych z ocenianą firmą.

Sytuacja dotycząca zadłużenia osób prywatnych polepsza się.
Według danych wywiadowi gospodarczej Creditreform liczba zadłużonych osób prywatnych w Niemczech spadła w roku 2009 o 680.000 osób w porównaniu do roku poprzedniego. Dla całych Niemiec na dzień 1 października 2009 kwota zadłużenia wyniosła 9,09 % (2008: 10,11 %).

Odpowiednio wczesne rozpoznanie zagrożeń zmniejsza ryzyko poniesienia strat. Dostarczane przez wywiadownie gospodarcze raporty o wiarygodności płatniczej firm ułatwiają podjęcie decyzji w bardzo wielu sytuacjach. Dają przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa przed zawarciem transakcji. Wywiadownia gospodarcza Creditreform Polska jako jedyna zamieszcza w swoich raportach tzw. Creditreform Indeks Zdolności Płatniczej informujący o skali ryzyka w kontaktach handlowych z ocenianą firmą.

Zjawisko nieterminowego regulowania zobowiązań finansowych jest obecnie cechą charakterystyczną nie tylko polskiej gospodarki. Nie należy się do tej sytuacji przyzwyczajać, wręcz przeciwnie, trzeba szukać środków, dzięki którym zminimalizujemy skutki ewentualnych zatorów płatniczych. Jednym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej, bez konieczności szukania innych źródeł finansowania, jest podjęcie w odpowiednim czasie działań zmierzających do odzyskania należności.
back