Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Stare Miasto-Park Sp. z o.o

Wierzawice 874

37-300 Leżajsk

Polska

Tel.

0048-17-2426094

Faks

0048-17-2420078Branże
Opis działalności

Park Przemysłowy jest podstrefą Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - Park Mielec. Powstał z myślą o przyspieszeniu zagospodarowania terenów inwestycyjnych oraz wyzwoleniu inicjatyw gospodarczych. Zachętą dla inwestorów są atrakcyjne zwolnienia z podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, dzierżawa nieruchomości na korzystnych warunkach, możliwość uzyskania prawa własności do terenów inwestycyjnych oraz szybka sprawna obsługa inwestorów.
Tereny oferowane inwestorom obejmują zarówno obszary zabudowane obiektami przemysłowymi hale produkcyjne, pomieszczenia magazynowe, biurowe, jak też obszary wyposażone w infrastrukturę techniczną, ale bez budynków.
W trakcie negocjacji inwestor dokonuje wyboru konkretnego terenu pod potrzeby planowanej inwestycji. Spółka „Stare Miasto-Park\\" dokonuje wydzielenia nieruchomości zgodnie z potrze-bami konkretnego inwestora.
Poza atutami materialnymi, istotny jest też aktualnie dobry klimat dla inwestycji - wszystkie władze lokalne przychylne są inwestorom. W praktyce oznacza to, że efektywnie wspiera się inwestorów przy formalno-administracyjnych procedurach każdego przedsięwzięcia.
Obszar strefy jest ulokowany około 50 km od Rzeszowa i około 45 km od międzynarodowego portu. lotniczego w Jasionce. Do lotniska można więc dojechać w 30 minut. Ponadto około 25 km od Leżajska powstaje strategiczny odcinek autostrady A4, jeden z największych szlaków tranzytowych w Polsce południowej łączący zachodnią Europę z jej wschodnią częścią.
Należy też wspomnieć o nowo powstałej obwodnicy Leżajska, która, stanowiąc część drogi krajowej nr77 Lipnik -Przemyśl, pełni ważną rolę w transporcie kołowym regionu w kierunku północ- południe, co w konsekwencji spowoduje odciążenie centrum Leżajska od ruchu tranzytowego w stronę Korczowej i Medyki. Okolica posiada też dobrze rozbudowaną
sieć komunikacyjną.
Ponadto zapewniamy naszym inwestorom pomoc w rekrutacji pracowników. Służymy bazą danych z miejscowego urzędu pracy jak również ściśle współpracujemy z miejscowym Zespołem Szkół Technicznych w Leżajsku, co daje możliwość kształcenia młodzieży w kierunkach dostosowanych do potrzeb technicznych potencjalnych inwestorów czego potwierdzeniem są listy intencyjne otrzymane z w/w instytucji.
Jeśli wziąć pod uwagę atrakcyjność terenów inwestycyjnych jakie obecnie proponuje spółka, to można z czystym sumieniem powiedzieć, że wykaz atutów tych terenów jest imponujący.

Zakres działalności spółki obejmuje oprócz zarządzania nieruchomościami Parku Przemysłowego również działalność zakładu komunalnego skoncentrowaną na gospodarce odpadami (posiadamy własne składowisko – sortownię odpadów komunalnych) oraz na pracy działu wodociągów i kanalizacji.

Poniżej przedstawiamy prezentację multimedialną Parku Przemysłowego w trzech wersjach językowych:

prezentacja multimedialna w języku polskim
prezentacja multimedialna w języku angielskim
prezentacja multimedialna w języku niemieckim

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie www.sm-park.pl

Informacje prasowe
Końcem roku 2014 do grona przedsiębiorców PPGL dołączyła firma ML System w fotowoltaice zintegrowanej z budynkiem. Firma zajmuje się wdrażaniem innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań w budownictwie. ML System jako jedna z pierwszych firm w Polsce wyspecjalizowała się w projektowaniu i wykonywaniu zintegrowanych systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem (BIPV) służących do pozyskiwania prądu elektrycznego z nasłonecznienia.

Z przyjemnością informujemy, iż nasz inwestor, firma Concrete Sp. z o.o., zakończyła realizację inwestycji budowlanej na zakupionym blisko 1 hektarowym terenie Parku Przemysłowego Gminy Leżajsk, objętym Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec. Concrete Sp. z o.o. wybudowała zakład produkcyjny wraz z budynkiem biurowym, będącym od niedawna nową siedzibą firmy. Przedsiębiorca działa w branży budowalnej, zajmuje się głównie produkcją różnego rodzaju betonów specjalistycznych, zapraw i prefabrykatów budowlanych, w swojej ofercie posiada również kruszywa oraz dodatki do betonu gwarantujące jego wysoką jakość i wytrzymałość.

Kontynuując przyjętą przez Spółkę Stare Miasto - Park strategię rozwoju w zakresie nawiązywania współpracy z instytucjami regionalnymi wspierającymi rozwój przedsiębiorczości, firma podpisała porozumienie o współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

W dniu 05.05.2014r. rozstrzygnięta została III edycja konkursu ekologicznego pn. „Bądź eko-segreguj odpady” adresowanego zarówno do uczniów jak i mieszkańców gminy Leżajsk.

Park Przemysłowy Gminy Leżajsk został powołany w 2005 roku w ramach realizacji projektu Park Przemysłowy „Stare Miasto-Park” w Gminie Leżajsk. Idea jaka przyświecała utworzeniu Parku to przede wszystkim wspieranie rozwoju gospodarczego i przemysłowego, wykorzystanie terenów inwestycyjnych oraz stworzenie preferencyjnych warunków do działania dla potencjalnego inwestora. Nie bez znaczenia jest fakt, iż przedsiębiorcy działający na terenie Parku w znaczący sposób przyczyniają się do spadku bezrobocia na terenie gminy. Jest to cały łańcuch zależności.

Z uwagi na rezygnacją Pani Marty Zygmunt z funkcji prezesa zarządu Spółki Stare Miasto – Park, z dniem 15 kwietnia br. stanowisko prezesa objęła Pani Marta Zajko.
Pani prezes jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek Organizacja i Zarządzania) oraz studiów podyplomowych na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Co skłoniło panią do podjęcia decyzji o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Stare Miasto - Park?

Zawsze należy stawiać czoła nowym wyzwaniom, stąd moja aktualna decyzja o zakończeniu pracy w Stare Miasto-Park. Dnia 20 marca br. złożyłam rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Stare Miasto-Park sp. z o.o., zakańczając tym samym okres mojej trzyletniej pracy w Spółce.
Podjęcie tej decyzji było dla mnie niezwykle trudne. 3 lata, w trakcie których walczyliśmy o przetrwanie i rozwój Spółki oprócz ciężkiej pracy dał mi również wiele satysfakcji.

Stare Miasto-Park to Spółka łącząca dwa segmenty branżowe – komercyjny oraz komunalny, która istnieje na rynku od 2006 roku, wpisując się w biznesowy krajobraz województwa jak i całego kraju.

Temat możliwości wykorzystania przez samorządy i przedsiębiorców środków pomocowych Unii Europejskiej dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 był przedmiotem spotkania Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla z samorządowcami i przedsiębiorcami naszego regionu. Spotkanie, zainicjowane przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku. oraz radnego Stanisława Bartnika odbyło się w Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Park Przemysłowy Gminy Leżajsk oferuje halę produkcyjno-magazynową 2000 m2 wolną od zaraz!

Sukcesywny rozwój oraz aktywna i konsekwentna polityka inwestycyjna firmy BMF Polska Sp. z o.o., zaowocowały decyzją o przeprowadzeniu kolejnej inwestycji na terenach wchodzących w skład Parku Przemysłowego Gminy Leżajsk.

Park Przemysłowy Gminy Leżajsk, wchodzący w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, który w 2010 . stał na krawędzi bankructwa, rozwija się coraz bardziej dynamicznie. Widocznym dowodem tej tendencji są kolejne firmy, które chcą ulokować swoje inwestycje na terenach należących do Parku.

Rozwijając bliską współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami wspierajacymi rozwój przedsiębiorczości, kolejnym podmiotem otwartym na wymianę doświadczeń z naszym Parkiem jest Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny.

Kontynuując przyjętą strategią rozwoju, której niezwykle istotne ogniwo stanowi nawiązywanie partnerstwa oraz współpracy z instytucjami realizującymi zadania z obszaru wspierania rozwoju gospodarki rynkowej oraz przedsiębiorczości, Park Przemysłowy Gminy Leżajsk dołączył do grona firm członkowskich Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie.

Początek nowego roku to tradycyjnie dobry czas podsumowań. Pomimo ogólnego spowolnienia gospodarczego ostatnie dwanaście miesięcy okazały się udane w zakresie inwestycji realizowanych w Parku Przemysłowym Gminy Leżajsk.

Jednakże już w trakcie procesu projektowania należy zwrócić szczególną uwagą na wpływ nowego przedsięwzięcia na otaczający go świat.Pomimo ciągłych inicjatyw ukierunkowanych na podniesienie świadomości ekologicznej, Polska w porównaniu do innych krajów UE, a w szczególności do Niemiec, plasuje się na dalekim miejscu w kategorii sposobu pozbywania się odpadów komunalnych poprzez ich ponowne wykorzystanie.

W ramach misji gospodarczej zorganizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, dziesięciu przedstawicieli firm z Korei Południowej odwiedziło województwo podkarpackie. Podczas konferencji 19 października br. Park Przemysłowy Gminy Leżajsk miał zaszczyt i niewątpliwą okazję do zaprezentowania oferty inwestycyjnej ukazując potencjał naszego regionu.

BMF należy do wiodących na świecie przedsiębiorstw produkujących urządzenia i konstrukcje stalowe dla przemysłu motoryzacyjnego oraz tworzywa sztuczne. Jak zaczęła się działalność firmy na polskim rynku? Jak doszło do tego, że założył pan swoja firmę właśnie w Leżajsku?

Aby pozyskać inwestora i odnieść sukces, należy ocenić swoje możliwości na tle konkurencji i zastanowić się, jakie przewagi rynkowe ma twoja lokalizacja – nam się udało!

Dzisiaj nikogo nie stać na zastój – ale nie wszystkim się udaje pozyskać inwestorów zainteresowanych terenami inwestycyjnymi w tak krótkim czasie.

Park Przemysłowy Gminy Leżajsk przyciąga inwestorów nie tylko konkurencyjną ofertą inwestycyjną, ale przede wszystkim sukcesem firm już tu działających.
Jeszcze do niedawna podstawowym argumentem przyciągającym inwestorów do Parku Przemysłowego objętego Specjalną Strefą Ekonomiczną były przede wszystkim zachęcające zwolnienia podatkowe, jednak dziś coraz ważniejszy w oczach przedsiębiorcy staje się potencjał kadrowy, infrastruktura techniczna, drogi, parkingi i powierzchnie magazynowe oraz…. firmy już działające w Parku.

Możliwość skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnień z podatku dochodowego (do 70%) w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej to jeden z najistotniejszych atutów Parku Przemysłowego Gminy Leżajsk, zarządzanego przez „Stare Miasto-Park" Sp. z o.o. Dodatkowo, gmina oferuje pomoc de minimis w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości (100%) oraz od środków transportowych. Lokalne władze starają się też ułatwiać przedsiębiorcom wejście na rynek, zapewniając wsparcie przy procedurach formalno-administracyjnych.

W ramach swojej aktywności w sektorze lotniczym, jako członek Doliny Lotniczej, Park Przemysłowy Gminy Leżajsk miał okazję zaprezentować swój potencjał inwestycyjny na targach wizerunkowych oraz inwestycji „Nation Branding & Investment Expo 2012” w dniach 6-8 marca w Eindhoven.

Networking jako proces wymiany informacji, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów w biznesie pomiędzy Parkiem Przemysłowym Gminy Leżajsk a instytucjami działającymi w jego otoczeniu jest niezmiernie ważny o czym świadczy fakt przystąpienia Spółki Stare Miasto - Park do Polsko Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej w roku ubiegłym.

Inwestorzy coraz chętniej otwierają swoje zakłady w leżajskiej podstrefie SSE, czego dowodem jest kolejny inwestor w Parku Przemysłowym Gminy Leżajsk.

Ostatnie półrocze działalności Parku Przemysłowego Gminy Leżajsk to okres intensywnych i skutecznych działań mających na celu poprawienie sytuacji Spółki.

Park Przemysłowy Gminy Leżajsk, zlokalizowany w województwie podkarpackim jest wspólnym przedsięwzięciem Spółki i Gminy Leżajsk powstałym z myślą wspierania przedsiębiorczości poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków dla jej rozwoju. 35 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych z trzema nowo wybudowanymi halami czeka na inwestorów krajowych i zagranicznych, którzy zachęceni korzyściami płynącymi z prowadzenia działalności w Parku Przemysłowym oraz podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej coraz chętniej inwestują w Podkarpacie.


W tym tygodniu miało miejsce uroczyste oddanie do użytkowania nowoczesnej proekologicznej sortowni odpadów komunalnych. Inwestycja zrealizowana została przez Spółkę Stare Miasto – Park na terenie składowiska odpadów w Giedlarowej i stanowić będzie niezbędny element systemu gospodarki odpadami, mający ogromne znaczenie nie tylko dla naszego regionu, ale dla całego województwa.

Obecne działania społki Stare Miasto - Park zmierzają w kierunku podnisienia inwestycyjnej atrakcyjności gminy Leżajsk jak również poprzez podjmowanie inicjatyw proekologicznych spółka wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Podkarpackiego w zakresie gospodarki odpadami.
back