Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Kochański, Zięba & Partners

Metropolitan, Pl. Piłsudskiego 1

00-078 Warszawa

Polska

Tel.

0048-22-3269600

Faks

0048-22-3269601Oddziały firmy

Kochański Zięba i Partnerzy - Oddział w Krakowie

ul. Piłsudskiego 40/1A

31-111 Kraków

Polska

Tel.

+48 12 376 7670

Faks

+48 12 376 7680

Kochański Zięba i Partnerzy - Oddział w Lublinie

ul. Bieczyńskiego 4/3

20-073 Lublin

Polska

Tel.

+48 81 532 95 95

Faks

+48 81 442 15 50Kochański Zięba i Partnerzy - Oddział w Warszawie

Pl. Piłsudskiego 1

00-078 Warszawa

Polska

Tel.

+48 22 326 96 00

Faks

+48 22 326 96 01Przedstawiciele firmy

Piotr Kochański

Tel.

+48 22 326 96 00

Faks

+48 22 326 96 01

Katarzyna Buczkiewicz

Tel.

+48 22 326 96 28

Faks

+48 22 326 96 01Rafał Zięba

Tel.

+48 22 326 96 00

Rafał Rapala

Tel.

0048-22-3269600Branże
Opis działalności

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy jest firmą świadczącą pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Firma została założona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochańskiego. Obecnie zespół składa się z ponad 60 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy współpracują ze sobą w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Dysponujemy specjalistyczną wiedzą prawniczą i doświadczeniem oraz znajomością rynku i potrzeb poszczególnych branż. Posiadamy bogatą praktykę w zakresie doradztwa podmiotom z sektora FMCG, motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzedaży detalicznej, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, mediów i reklamy. Kochański Zięba Rapala i Partnerzy to spółka zorganizowana nowocześnie i dostosowana do wymagań klientów. Oferujemy naszym klientom stały dostęp do wszystkich dokumentów związanych z prowadzoną obsługą poprzez stworzony przez nas system informatyczny IRAAPORT®. Platforma IRAAPORT® to nasz autorski projekt, który powstał i jest wykorzystywany w celu usprawnienia wymiany informacji oraz relacji z naszym klientami.
Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiodący specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe magazyny, takie jak PLC Which Lawyer, Legal 500, European Legal Experts. Dzięki sieci biur w Polsce oraz członkostwu w międzynarodowych organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz Mackrell International zapewniamy klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych.

Informacje prasowe
Kochański Zięba & Partners law firm have received the SPOTLIGHT AWARD BOOK OF LISTS 2017/2018 WARSAW BUSINESS JOURNAL in the category: leading mergers and acquisitions advisory firm. KZP is recognized for exemplary advisory services provided to Redefine Properties Limited, South Africa-based real estate investment trust listed in the Johannesburg stock exchange market, during the acquisition of 75% of shares in Echo Prime Properties B.V. from Echo Investment S.A. The transaction value, the large
Kochański Zięba & Partners law firm have received the SPOTLIGHT AWARD BOOK OF LISTS 2017/2018 WARSAW BUSINESS JOURNAL in the category: leading mergers and acquisitions advisory firm. KZP is recognized for exemplary advisory services provided to Redefine Properties Limited, South Africa-based real estate investment trust listed in the Johannesburg stock exchange market, during the acquisition of 75% of shares in Echo Prime Properties B.V. from Echo Investment S.A. The transaction value, the largest in the history of the Polish real estate market, amounted to PLN 5.3 billion.
According to the Jury, Kochański Zięba & Partners have once again demonstrated their expert knowledge of the legal aspects of international mergers and acquisitions as well as displaying an extraordinary knowledge of the commercial real estate market.

“I am delighted that the Competition Jury again has appreciated the outstanding qualifications and unique know-how of Kochański Zięba and Partners team. This Spotlight award for the largest M&A deal recognizes the outstanding work of the whole team, but also embodies a number of individual actions and investments. I am sure that this award will inspire us even more to continue to achieve the best for our partners and proves that the Firm’s strategy of business development brings the expected results” - said Piotr Kochański, KZP Managing and Founding Partner.
Spotlight Awards have been granted by the Warsaw Business Journal Group for 10 years. Each year the Jury acknowledges outstanding Polish companies, which in the past year have proved innovative and excellent growth. The main competition criteria include: length of practice, performance, and market position.
***
Kochański, Zięba & and Partners provides legal services to businesses in nine key sectors, including major international companies, Polish private companies, family businesses and public sector entities. The firm currently employs 150 people, including experts in all fields of law and administration, in its offices located in Warsaw and Krakow.

Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy (KZP) doradzała Aberdeen Infrastructure Funds (AIF) należącemu do Aberdeen Asset Management przy transakcji nabycia 49,99-procentowego udziału w portfelu inwestycji typu PPP spółki Intertoll Europe za kwotę 633,2 mln ZAR (43 mln EUR).

Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy zaprasza na śniadanie podatkowe, podczas którego zostaną omówione zmiany w zakresie cen transferowych wchodzące w życie od 2017 roku.

W dniu 7 kwietnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ postanowiła umorzyć dochodzenie w sprawie przeciwko Markowi Bukowskiemu.

25 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości pozew Radosława Sikorskiego w sprawie przeciwko Ringier Axel Springer Polska (RASP) reprezentowanym przez kancelarię Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.

16 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa Konrada Kornatowskiego (byłego Komendanta Głównego Policji) przeciwko Janowi Rokicie o zapłatę 100.000 zł. tytułem zadośćuczynienia oddalił powództwo w całości i zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.617 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy obsługiwała grupę jednego z największych producentów bioetanolu na świecie - SEKAB BioFuels & Chemicals w związku z jej inwestycją w 49% akcji w spółce Bioagra S.A. Inwestycja zakończyła się sprzedażą pakietu 49% akcji do spółek zależnych od rodziny Zbigniewa Komorowskiego za łączną kwotę 233 miliony SEK (około 105 milionów złotych).

27 lutego 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w całości apelację Romana Giertycha w sprawie przeciwko Ringier Axel Springer Polska – wydawcy m.in. Faktu, Newsweeka i Forbesa.

Mamy przyjemność poinformować, że adwokat Szymon Gałkowski, dotychczas jeden
z Partnerów w Departamencie Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji w Kochański Zięba Rapala i Partnerzy (KZRP), awansował na stanowisko Partnera Zarządzającego Departamentem Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji.

Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował o nadaniu dalszego biegu skardze wniesionej przez adwokatów z Departamentu Sporów Sądowych i Arbitrażu Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.

14 października 2014 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w całości apelację Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego w sprawie przeciwko redaktorom naczelnym dziennika „Fakt” G. Jankowskiemu i R. Felusia oraz redaktorom naczelnym portalu fakt.pl K. Sielickiej M. Wodzińskiemu uznając, że wyrok Sądu I instancji odpowiada prawu.

Departament Prawa Rynków Finansowych i Kapitałowych Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy doradza powstałemu w czerwcu b.r. Instytutowi Analiz i Ratingu S.A. we wszystkich aspektach jego działalności.

5 września 2014 r. dr Andrzej Malec objął stanowisko rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Zadaniem nowego rektora będzie restrukturyzacja uczelni: dostosowanie do nowych wyzwań rynkowych oraz wzmocnienie profilu biznesowego. Uczelnia odnowi związki ze środowiskami biznesu, w tym z firmami prawniczymi, by kształcenie studentów było jak najlepiej dopasowane do potrzeb rynku. Będzie to dużą korzyścią zarówno dla studentów, którzy lepiej będą przygotowani do starań o pracę lub do rozpoczęcia własnego biznesu, jak i dla środowiska biznesowego, które uzyska kadry przygotowane zgodnie z potrzebami tego środowiska.

Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy doradzała funduszowi private equity Griffin Group przy transakcji nabycia od funduszu Pramerica kompleksu biurowego klasy A – Nordic Park, zlokalizowanego na warszawskim Powiślu.

W dniu 19 grudnia 2013 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarowej Giełdy Energii S.A. dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy doradzała Barclays Bank PLC przy polskich aspektach finansowania nabycia udziałów w XLogics Sp. o.o. i XLogics GmbH, spółkach IT w branży logistycznej. Kancelaria doradzała także MetaPack Limited przy samej akwizycji udziałów i strukturyzowaniu inwestycji MetaPack Limited w Polsce.

Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy doradzała spółce z portfolio funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners - Siódemka S.A. przy zawarciu umowy emisyjnej z BRE Bankiem S.A. (jako Agentem Emisji, Dealerem, Agentem ds. Płatności oraz Depozytariuszem) dotyczącej emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 PLN. Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 6 grudnia 2013 r.

KZRP od kilku lat jest doradcą prawnym funduszu private equity – Griffin Group inwestującego na rynku polskim w nieruchomości komercyjne, mieszkaniowe i przemysłowe.

Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy ma zaszczyt poinformować o przyznaniu jej Medalu Europejskiego w Finale XXIV Edycji Konkursu organizowanego przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i honorowym patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Informacje o ZUS zawarte w artykułach Faktu pt. „ZUS jedzie na narty” oraz „ZUS rozdaje bony swoim urzędnikom” były prawdziwe. Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 18 stycznia 2013 roku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i oddalił w całości powództwo ZUS o ochronę dóbr osobistych wobec wydawcy pisma – Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.


Do grona Partnerów kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy dołączyli radcowie prawni: mec. Piotr Gałuszyński i mec. Jacek Czabański (Prawo Bankowe, Finansowe i Restrukturyzacja) oraz mec. Dominik Solski (Prawo Farmaceutyczne i Prawo Zamówień Publicznych). Partnerem został także wieloletni prawnik kancelarii – mec. Krzysztof Zięba (Prawo Marketingu, Handlu i Dystrybucji).

14 listopada 2012 r. odbyła się pierwsza rozprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie przeciwko wydawcy „Faktu” Ringier Axel Springer Polska, którą wniósł pełnomocnik Michała Tuska – Roman Giertych.

11 października 2012 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w całości apelację Romana Giertycha w sprawie przeciwko wydawcy „Faktu” Ringier Axel Springer Polska.

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy reprezentują dziennikarza Newsweeka – Cezarego Łazarewicza w sporze ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich.