Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Kochański, Zięba & Partners

Metropolitan, Pl. Piłsudskiego 1

00-078 Warszawa

Polska

Tel.

0048-22-3269600

Faks

0048-22-3269601Oddziały firmy

Kochański Zięba i Partnerzy - Oddział w Krakowie

ul. Piłsudskiego 40/1A

31-111 Kraków

Polska

Tel.

+48 12 376 7670

Faks

+48 12 376 7680

Kochański Zięba i Partnerzy - Oddział w Lublinie

ul. Bieczyńskiego 4/3

20-073 Lublin

Polska

Tel.

+48 81 532 95 95

Faks

+48 81 442 15 50Kochański Zięba i Partnerzy - Oddział w Warszawie

Pl. Piłsudskiego 1

00-078 Warszawa

Polska

Tel.

+48 22 326 96 00

Faks

+48 22 326 96 01Przedstawiciele firmy

Piotr Kochański

Tel.

+48 22 326 96 00

Faks

+48 22 326 96 01

Katarzyna Buczkiewicz

Tel.

+48 22 326 96 28

Faks

+48 22 326 96 01Rafał Zięba

Tel.

+48 22 326 96 00

Rafał Rapala

Tel.

0048-22-3269600Branże
Opis działalności

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy jest firmą świadczącą pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Firma została założona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochańskiego. Obecnie zespół składa się z ponad 60 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy współpracują ze sobą w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Dysponujemy specjalistyczną wiedzą prawniczą i doświadczeniem oraz znajomością rynku i potrzeb poszczególnych branż. Posiadamy bogatą praktykę w zakresie doradztwa podmiotom z sektora FMCG, motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzedaży detalicznej, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, mediów i reklamy. Kochański Zięba Rapala i Partnerzy to spółka zorganizowana nowocześnie i dostosowana do wymagań klientów. Oferujemy naszym klientom stały dostęp do wszystkich dokumentów związanych z prowadzoną obsługą poprzez stworzony przez nas system informatyczny IRAAPORT®. Platforma IRAAPORT® to nasz autorski projekt, który powstał i jest wykorzystywany w celu usprawnienia wymiany informacji oraz relacji z naszym klientami.
Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiodący specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe magazyny, takie jak PLC Which Lawyer, Legal 500, European Legal Experts. Dzięki sieci biur w Polsce oraz członkostwu w międzynarodowych organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz Mackrell International zapewniamy klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych.

Informacje prasowe
Kochański Zięba & Partners law firm have received the SPOTLIGHT AWARD BOOK OF LISTS 2017/2018 WARSAW BUSINESS JOURNAL in the category: leading mergers and acquisitions advisory firm. KZP is recognized for exemplary advisory services provided to Redefine Properties Limited, South Africa-based real estate investment trust listed in the Johannesburg stock exchange market, during the acquisition of 75% of shares in Echo Prime Properties B.V. from Echo Investment S.A. The transaction value, the large

Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy (KZP) doradzała Aberdeen Infrastructure Funds (AIF) należącemu do Aberdeen Asset Management przy transakcji nabycia 49,99-procentowego udziału w portfelu inwestycji typu PPP spółki Intertoll Europe za kwotę 633,2 mln ZAR (43 mln EUR).

Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy zaprasza na śniadanie podatkowe, podczas którego zostaną omówione zmiany w zakresie cen transferowych wchodzące w życie od 2017 roku.

W dniu 7 kwietnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ postanowiła umorzyć dochodzenie w sprawie przeciwko Markowi Bukowskiemu.

25 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości pozew Radosława Sikorskiego w sprawie przeciwko Ringier Axel Springer Polska (RASP) reprezentowanym przez kancelarię Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.

16 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa Konrada Kornatowskiego (byłego Komendanta Głównego Policji) przeciwko Janowi Rokicie o zapłatę 100.000 zł. tytułem zadośćuczynienia oddalił powództwo w całości i zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.617 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy obsługiwała grupę jednego z największych producentów bioetanolu na świecie - SEKAB BioFuels & Chemicals w związku z jej inwestycją w 49% akcji w spółce Bioagra S.A. Inwestycja zakończyła się sprzedażą pakietu 49% akcji do spółek zależnych od rodziny Zbigniewa Komorowskiego za łączną kwotę 233 miliony SEK (około 105 milionów złotych).

27 lutego 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w całości apelację Romana Giertycha w sprawie przeciwko Ringier Axel Springer Polska – wydawcy m.in. Faktu, Newsweeka i Forbesa.

Mamy przyjemność poinformować, że adwokat Szymon Gałkowski, dotychczas jeden
z Partnerów w Departamencie Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji w Kochański Zięba Rapala i Partnerzy (KZRP), awansował na stanowisko Partnera Zarządzającego Departamentem Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji.

Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował o nadaniu dalszego biegu skardze wniesionej przez adwokatów z Departamentu Sporów Sądowych i Arbitrażu Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.

14 października 2014 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w całości apelację Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego w sprawie przeciwko redaktorom naczelnym dziennika „Fakt” G. Jankowskiemu i R. Felusia oraz redaktorom naczelnym portalu fakt.pl K. Sielickiej M. Wodzińskiemu uznając, że wyrok Sądu I instancji odpowiada prawu.

Departament Prawa Rynków Finansowych i Kapitałowych Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy doradza powstałemu w czerwcu b.r. Instytutowi Analiz i Ratingu S.A. we wszystkich aspektach jego działalności.

5 września 2014 r. dr Andrzej Malec objął stanowisko rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Zadaniem nowego rektora będzie restrukturyzacja uczelni: dostosowanie do nowych wyzwań rynkowych oraz wzmocnienie profilu biznesowego. Uczelnia odnowi związki ze środowiskami biznesu, w tym z firmami prawniczymi, by kształcenie studentów było jak najlepiej dopasowane do potrzeb rynku. Będzie to dużą korzyścią zarówno dla studentów, którzy lepiej będą przygotowani do starań o pracę lub do rozpoczęcia własnego biznesu, jak i dla środowiska biznesowego, które uzyska kadry przygotowane zgodnie z potrzebami tego środowiska.

Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy doradzała funduszowi private equity Griffin Group przy transakcji nabycia od funduszu Pramerica kompleksu biurowego klasy A – Nordic Park, zlokalizowanego na warszawskim Powiślu.

W dniu 19 grudnia 2013 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarowej Giełdy Energii S.A. dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy doradzała Barclays Bank PLC przy polskich aspektach finansowania nabycia udziałów w XLogics Sp. o.o. i XLogics GmbH, spółkach IT w branży logistycznej. Kancelaria doradzała także MetaPack Limited przy samej akwizycji udziałów i strukturyzowaniu inwestycji MetaPack Limited w Polsce.

Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy doradzała spółce z portfolio funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners - Siódemka S.A. przy zawarciu umowy emisyjnej z BRE Bankiem S.A. (jako Agentem Emisji, Dealerem, Agentem ds. Płatności oraz Depozytariuszem) dotyczącej emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 PLN. Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 6 grudnia 2013 r.

KZRP od kilku lat jest doradcą prawnym funduszu private equity – Griffin Group inwestującego na rynku polskim w nieruchomości komercyjne, mieszkaniowe i przemysłowe.

Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy ma zaszczyt poinformować o przyznaniu jej Medalu Europejskiego w Finale XXIV Edycji Konkursu organizowanego przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i honorowym patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Informacje o ZUS zawarte w artykułach Faktu pt. „ZUS jedzie na narty” oraz „ZUS rozdaje bony swoim urzędnikom” były prawdziwe. Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 18 stycznia 2013 roku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i oddalił w całości powództwo ZUS o ochronę dóbr osobistych wobec wydawcy pisma – Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.


Do grona Partnerów kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy dołączyli radcowie prawni: mec. Piotr Gałuszyński i mec. Jacek Czabański (Prawo Bankowe, Finansowe i Restrukturyzacja) oraz mec. Dominik Solski (Prawo Farmaceutyczne i Prawo Zamówień Publicznych). Partnerem został także wieloletni prawnik kancelarii – mec. Krzysztof Zięba (Prawo Marketingu, Handlu i Dystrybucji).

14 listopada 2012 r. odbyła się pierwsza rozprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie przeciwko wydawcy „Faktu” Ringier Axel Springer Polska, którą wniósł pełnomocnik Michała Tuska – Roman Giertych.

11 października 2012 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w całości apelację Romana Giertycha w sprawie przeciwko wydawcy „Faktu” Ringier Axel Springer Polska.

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy reprezentują dziennikarza Newsweeka – Cezarego Łazarewicza w sporze ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich.
back