Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Ernst&Young Audit Sp. z o.o.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

Polska

Tel.

0048-22-5577000

Faks

0048-22-5577001Branże
Opis działalności

Ernst & Young Audyt świadczy następujące usługi:
► Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości
► Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w szczególności dla spółek publicznych
► Przegląd raportów kwartalnych i półrocznych zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego
► Prace związane z przygotowaniem oferty publicznej – publiczne emisje akcji i obligacji zarówno w Polsce jak i na najbardziej prestiżowych giełdach międzynarodowych
► Doradztwo księgowo-finansowe
► Doradztwo przy procesie konsolidacji sprawozdań finansowych
► Doradztwo w zakresie wymogów rachunkowych i finansowych przy tworzeniu i usprawnianiu procesów i procedur wewnętrznych
► Asysta przy tworzeniu polityk rachunkowych i planów kont
► Organizowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących zagadnień księgowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta
► Wsparcie dla audytu finansowego w zakresie wykorzystania technologii IT
► Identyfikacja ryzyk związanych z wykorzystaniem systemów informatycznych w procesach biznesowych
► Inne usługi audytorskie np. Usługi Aktuarialne

Informacje prasowe
EY i PAIiIZ zapraszają 14 września 2016 r. na konferencję: Sztuka przekraczania granic - przyjmowanie i wysyłanie pracowników w świetle nowych przepisów. Wydarzenie poświęcone jest zmianom w przepisach o delegowaniu pracowników
back