Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.K.

ul. Rzeźnicza 32-33

50-130 Wrocław

Polska

Tel.

0048-71-3467070

Faks

0048-71-3467090Oddziały firmy

BSO Prawo & Podatki Oddział Gdynia

ul. J. Bema 18/4

81-386 Gdynia

Polska

Tel.

0048-58-6619458

Faks

0048-58-6619458Przedstawiciele firmy

Krzysztof Bramorski

Tel.

0048-71-3467070

Faks

0048-71-3467090Branże
Opis działalności

Kancelaria BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach i Wspólnicy jest kancelarią prawną o międzynarodowym zasięgu, specjalizującą się w kompleksowym doradztwie prawnym i podatkowym dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Nasz zespół od 2000 roku stworzył kancelarię zaliczaną do grona najprężniej działających firm prawniczych w Polsce.

Tworzący zespół doradców radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi oraz prawnicy, ściśle współpracujący z biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami i doradcami inwestycyjnymi, posiadają bogate doświadczenie i kompetencje. Pracując interdyscyplinarnie, kładziemy nacisk na indywidualne rozwiązania.

Specyficzne połączenia kompetencji w zespołach i ich przejrzysta struktura zapewniają kreatywność i unikalność rozwiązań prawnych i podatkowych, dopasowanych do potrzeb naszych Mandantów. W naszych działaniach uwzględniamy Państwa specyficzne oczekiwania i uwarunkowania, wynikające z sytuacji ekonomicznej, prawnej, warunków inwestycyjnych czy powiązań holdingowych.

Jedną z największych wartości naszej firmy jest jakość. Dlatego nasi specjaliści działają w oparciu o najlepsze międzynarodowe standardy. Współpracujemy z Państwem w językach: polskim, niemieckim angielskim oraz włoskim.

• Prawo handlowe i prawo spółek
Pomagamy przy wyborze formy prawnej działalności. Tworzymy spółki, doradzamy w trakcie ich działalności. Przygotowujemy konieczne dokumenty i uchwały w potrzebnej wersji językowej. Przeprowadzamy nabycie udziałów w istniejących przedsiębiorstwach, badamy ich sytuację, oceniamy ryzyka, dokonujemy zgłoszeń koncentracyjnych i uzyskujemy konieczne zezwolenia.

• Opracowywanie umów
Przygotowujemy wszystkie rodzaje umów i wspieramy przy prowadzeniu negocjacji. Służymy pomocą przy tworzeniu m.in. umów kooperacyjnych, licencyjnych, leasingowych, dystrybucji,
najmu i sprzedaży

• Nabywanie nieruchomości i realizacja projektów inwestycyjnych
Przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości, sporządzamy notarialne umowy sprzedaży, uzyskujemy konieczne zezwolenia, doradzamy w trakcie realizacji inwestycji oraz przy wnoszeniu nieruchomości do spółek i funduszy inwestycyjnych.

• Prawo pracy
Przygotowujemy umowy o pracę, umowy oddelegowania, kontrakty managerskie. Uzyskujemy zezwolenia na pracę. Doradzamy przy kształtowaniu regulaminów pracy, wynagradzania i funduszy socjalnych.

• Podatki
Bieżące doradztwo podatkowe dla przedsiębiorstw i osób fizycznych, doradztwo strukturalne, opracowywanie koncepcji podatkowych dla inwestycji krajowych i zagranicznych (także
ceny transferowe), w tym z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

• Prywatyzacja i restrukturyzacja, M&A
Opracowujemy analizy prawne (due diligence), koncepcje restrukturyzacji i przejęcia całości lub części przedsiębiorstw, przekształcamy istniejące spółki, przeprowadzamy podziały i fuzje.

• Partnerstwo publiczno-prywatne (Public Private Partnership)
Opracowujemy koncepcje zlecania przedsiębiorcom prywatnym realizacji zadań publicznych, przygotowujemy konieczne umowy. Doradzamy w trakcie postępowań przetargowych i negocjacji.

• Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
Pomagamy chronić i dochodzimy ochrony praw z zarejestrowanych wzorów, marek i znaków towarowych oraz roszczeń w wypadku niedozwolonego kopiowania Państwa utworów lub towarów. Sporządzamy umowy licencyjne, dystrybucyjne, sponsorskie. Reprezentujemy w postępowaniach o ochronę praw autorskich, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych w kraju i za granicą.

• Prawo energetyczne
Służymy pomocą przy przygotowywaniu umów z operatorami sieci, dystrybutorami, dostawcami i odbiorcami energii. Wyjaśniamy stosunki własnościowe urządzeń i sieci. Doradzamy przy kształtowaniu taryf i uzyskiwaniu koniecznych zezwoleń.

• Finansowanie projektów i zabezpieczanie kredytów
Negocjujemy i przygotowujemy dokumentację kredytową oraz umowy o kredytowanie i finansowanie inwestycji. Ustanawiamy zabezpieczenia wszystkich rodzajów (hipoteki, zastawy rejestrowe), przygotowujemy umowy przewłaszczenia, cesji itp. Sporządzamy opinie z zakresu prawa bankowego, dewizowego i finansowego.

• Reprezentacja procesowa
Doświadczeni w praktyce sądowej prawnicy wspomagają Państwa w dochodzeniu roszczeń w Polsce i za granicą. Reprezentujemy w postępowaniach przed sądami powszechnymi i polubownymi, sądami i organami administracyjnymi, w tym w postępowaniach podatkowych. Egzekwujemy Państwa roszczenia, także za granicą oraz na podstawie zagranicznych tytułów wykonawczych w Polsce.

Informacje prasowe
Pod hasłem „Pomóż i Ty” 29 listopada br. po raz szósty odbędzie się Aukcja Charytatywna Kancelarii BSO Prawo & Podatki. We wrocławskim hotelu Sofitel licytowane będą dary wielu wybitnych osobistości życia publicznego. Pozyskane fundusze tradycyjnie przekazane zostaną na zakup sprzętu ratującego życie dzieci z wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Uruchomienie praktyki prawa ochrony własności intelektualnej i przemysłowej pod kierownictwem mec. Patrycji de la Rosa Jimenez oraz awans mec. Mateusza Mrzygłoda na szefa departamentu prawa budowlanego i nieruchomości to najnowsze zmiany w strukturach BSO Prawo & Podatki.

Sfinansowany z funduszy pozyskanych podczas grudniowej Aukcji Charytatywnej Kancelarii BSO Prawo & Podatki sprzęt – nowoczesny separator komórkowy – został oficjalnie przekazany Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Lekarze z Kliniki kierowanej przez prof. Alicję Chybicką odetchnęli z ulgą.
back