Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa

Al. Jerozolimskie 123A

02-017 Warszawa

Polska

Tel.

0048-22-4893460

Faks

0048-22-4893450Branże
Opis działalności

Od wielu lat Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie dochodzenia wierzytelności na wszystkich etapach postępowania, począwszy od monitoringu i negocjacji z dłużnikiem, aż po uzyskanie zaspokojenia roszczeń, dotyczy to zarówno tzw. wierzytelności masowych (B2C) oraz wierzytelności korporacyjnych (B2B).

Oferujemy obsługę na wszystkich etapach postępowania. Wyznaczamy nowe standardy skuteczności, między innymi poprzez:
- zaangażowanie całego zespołu i ciągły proces podnoszenia kwalifikacji;
- wykorzystanie specjalnie zaprojektowanych narzędzi informatycznych;
- sprawną organizację pracy i stałą weryfikację działań.

Klient jest w znikomym stopniu angażowany w proces obsługi prowadzonych w jego imieniu spraw. Kancelaria dba również o to, by liczba dokumentów przygotowywanych przez Klienta w związku z obsługą spraw była możliwie najmniejsza.
Windykacja należności pomimo wielu zawiłości prawnych nie musi wcale okazywać się długotrwałym, kosztownym i pracochłonnym procesem. Powierzając obsługę swoich spraw Kancelarii, przedsiębiorcy, jak również instytucje finansowe i międzynarodowe koncerny mają gwarancję sprawnego i fachowego wsparcia.

Szybki i skuteczny kontakt z dłużnikami, sądami, komornikami na obszarze całego kraju zapewniają pełnomocnicy terenowi oraz pełnomocnicy procesowi Kancelarii. Terenowe struktury Kancelarii zajmują się także identyfikacją składników majątkowych dłużników i monitoringiem spraw w sądach i u komorników.

Etapy dochodzenia należności:
1. Monitoring.
2. Etap przedsądowy.
3. Etap sądowy.
4. Etap przedegzekucyjny.
5. Egzekucja komornicza.

Nasza obsługa jest dostosowana do konkretnych potrzeb Klienta, dzięki temu wykonujemy swoje zadania maksymalnie szybko, natomiast koszty ponoszone przez Klienta ograniczamy do minimum.

Informacje prasowe

Brak informacji prasowych w wybranym języku.
back