Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Job Impulse Polska Sp. z o.o.

ul. Ptasia 10

60-319 Poznań

Polska

Tel.

0048 616623400

Faks

0048 616623491Oddziały firmy

Bydgoszcz

ul. Słowackiego 1

85-008 Bydgoszcz

Polska

Tel.

+48 52 365 90 35

Katowice

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 22

40-058 Katowice

Polska

Tel.

+48 32 203 70 66Opalenica

ul. 5 Stycznia 35

64-330 Opalenica

Polska

Tel.

+48 61 447 59 78

Poznań

ul. Górna Wilda 68

61-564 Poznań

Polska

Tel.

+48 61 831 68 00Tczew

ul. Armii Krajowej 86, pok. 9,

83-110 Tczew

Polska

Tel.

+ 48 512 093 413

Warszawa

ul. Złota 79

00-819 Warszawa

Polska

Tel.

+ 22 578 22 48Wrocław

ul. Piłsudskiego 4 lok. 2

50-049 Wrocław

Polska

Tel.

+48 514 769 464

Łódź Piotrkowska

ul. Piotrkowska 147

90-440 Łódź

Polska

Tel.

+48 42 636 34 21Łódź Tomaszowska

ul. Tomaszowska 7

93-231 Łódź

Polska

Tel.

+42 250 81 67Przedstawiciele firmy

Agnieszka Wach - Warszawa

Tel.

+48 505 195 863

Agnieszka Sztym - Bydgoszcz

Tel.

+48 512 018 068Magdalena Król - Poznań

Tel.

+48 501 695 808

Magdalena Jędrzejczak - Opalenica

Tel.

+48 502 661 378Monika Chmielowicz - Łódź Piotrkowska

Tel.

+48 505 195 844

Anna Borzyk - Łódź Tomaszowska

Tel.

+48 514 966 212Aneta Pawlik - Katowice

Tel.

+48 502 980 518

Dorota Piotrowska - Dyrektor HR

Tel.

+48 502 298 368Branże
Opis działalności

Job Impulse Polska to agencja pracy tymczasowej i doradztwa personalnego.

W Polsce istniejemy od 2006 r. i jesteśmy częścią Job Impulse Group, obecnej w Europie Środkowowschodniej. Realizujemy nieszablonową usługę pracy tymczasowej wzbogaconą o wartości dodane. Oferta firmy koncentruje się na projektach elastycznych i zoptymalizowanych formach zatrudnienia. W Job Impulse Polska stawiamy na kompleksowość działań. Rekrutujemy pracowników, doradzamy, optymalizujemy procesy, przejmujemy obowiązki działów kadrowych.
Każdego dnia ułatwiamy naszym Klientom pracę.

www.job-impulse.pl

Jesteśmy częścią Grupy Job - konsorcjum specjalistycznych marek z obszaru Human Resources, stworzonego, by umożliwić firmom szybkie dostosowanie się do zmiennej sytuacji rynkowej i strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim. Oferta Grupy to unikatowa na rynku pracoserwisu propozycja kompleksowego myślenia o polityce personalnej, oparta na czterech liniach biznesowych: elastycznych formach zatrudnienia tymczasowego (Job Impulse, www.job-impulse.pl), rozwiązaniach HR dla biznesu (Job Simple Solutions, www.jobsimplesolutions.pl), szkoleniach i rozwoju (Job Trainings, www.jobtrainings.pl) oraz rekrutacjach zagranicznych (Job Abroad, www.job-abroad.pl).

We współpracy z naszymi Partnerami łączymy model myślenia biznesowego i społecznej odpowiedzialności. W ramach polityki CSR realizujemy projekt TAKpełnosprawni. Założeniem tego unikatowego na rynku modelu współpracy jest wsparcie w procesie tworzenia zespołów różnorodnych tj. integrujących pracowników z niepełnosprawnością. Dzięki zdobytym dotychczas doświadczeniom oferujemy całkowity nadzór merytoryczny, doradztwo i konsulting przy dwóch odsłonach projektu TAKpełnosprawni – rekrutacji i ujawnianiu.
Pomagamy zatrudnić osoby z niepełnosprawnością bądź też zachęcamy wcześniej zatrudnionych pracowników do ujawnienia orzeczenia o niepełnosprawności/starania się o nie w uzasadnionych zdrowotnie warunkach. Efektem współpracy jest stopniowe osiąganie wskaźnika 6%. Wspieramy pracodawcę i pracownika w uzyskaniu korzyści społeczno- ekonomicznych oraz zapewniamy zrównoważony rozwój zespołów poprzez specjalistyczne szkolenia z zakresu zarządzania różnorodnością.

Projekt skierowany jest do dobrych pracodawców oraz firm, którym zależy na budowaniu pozytywnego wizerunku. Powstał w oparciu o ideę Zrównoważonego Rozwoju, łącząc efektywność ekonomiczną i równowagę społeczną, a jego założenia wpisują się w obszar „Prawa człowieka” normy ISO 26000. Kierujemy się wytycznymi Dyrektywy 2000/78/EC w sprawie równego traktowania w zatrudnianiu i pracy zawodowej oraz prowadzimy politykę personalną równych szans, przeciwdziałając dyskryminacji osób z niepełnosprawnością.

Grupa Job została wyróżniona w II edycji konkursu "Liderzy Zrównoważonego Rozwoju", którego organizatorem był miesięcznik Forbes i firma doradcza PwC.

Naszą dobrą praktykę doceniło Forum Odpowiedzialnego Biznesu wpisując ją do raportu "Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki" - odpowiednio dla roku 2011, 2012, 2013.

Należymy do grona firma zrzeszonych w "Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu". Projekt realizowany z ramienia organizacji Pracodawcy RP, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Job Impulse Polska jest Sygnatariuszem Karty Różnorodności. Zobowiązujemy się do stosowania zasad zarządzania różnorodnością oraz polityki równego traktowania.


Informacje prasowe
Trwa ogólnopolskie badanie „Pracodawca na TAK”, które ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Spotkało się ono z olbrzymim zainteresowaniem. W ciągu pierwszych siedmiu dni ankietę wypełniło ok. 200 osób – pracowników oraz pracodawców. Badanie stanowi kolejną odsłonę projektu „TAKpełnosprawni” realizowanego przez Grupę Job (Upright Group).

Jakie bariery napotykają pracownicy z niepełnosprawnością? Dlaczego pracodawcy boją się ich zatrudniać? Już niedługo obie grupy będą mogły skonfrontować swoje opinie na temat rynku pracy. Wszystko to dzięki rozpoczynającemu się właśnie badaniu „Pracodawca na TAK”, którego efektem będzie raport stanowiący kompendium wiedzy na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością. To kolejna odsłona projektu „TAKpełnosprawni” realizowanego przez Grupę Job (Upright Group).

Pomimo wysokiego bezrobocia w Polsce, coraz więcej pracodawców narzeka na problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanego pracownika. Trudności mają przedsiębiorcy poszukujący fachowców o kwalifikacjach technicznych, np. spawaczy. Za problem ten jest odpowiedzialny obecny wizerunek rodzimego szkolnictwa zawodowego oraz fale emigracji zarobkowych.

Już 44% Polaków korzysta ze smartfonów, a prawie połowa z tej grupy użytkowników korzysta z aplikacji mobilnych. Liczba ta nieustannie rośnie, dlatego coraz więcej firm wykorzystuje ten trend i kreuje własne aplikacje.

Rekrutacja i zarządzanie zespołem mieszanym wiekowo może przynieść firmie wiele korzyści. Według prognoz demograficznych seniorzy będą coraz częściej aktywnymi uczestnikami rynku pracy. Dotyczy to nie tylko czynnego jej wykonywania, ale także poszukiwania nowych wyzwań.

Biznes.pl we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PwC prezentuje dobre praktyki - case study firm, które do CSR podchodzą w sposób kompleksowy, traktując go jako element swojej strategii biznesu. Wśród wyróżnionych firm znalazła się również Job Impulse Polska, która w ramach realizowanego projektu TAKpełnosprawni stworzyła Kodeks Etyczny. Dokument wyznacza wartości, jakimi kieruje się firma we współpracy z osobami z niepełnosprawnością.

Naszą propozycją jest model współpracy oparty na koncepcji myślenia projektowego. Wdrażamy rozwiązania, które przekładają się na korzyść dla naszych Klientów.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z Polski stworzyliśmy usługę rekrutacji zagranicznych Job Abroad.

Job Trainings jest nową komplementarną marką Grupy Job. Wzbogaca portfolio profesjonalnych usługi HR projektami szkoleniowymi i coachingowymi.

Agencja pracy Job Imulse Polska otworzyła właśnie pierwsze biuro w Warszawie. Mieszkańcy Mazowsza oraz firmy poszukujące pracowników mogą się już dziś zapoznać się z atrakcyjnymi ofertami.

Agencja pracy Job Impulse Polska otworzyła właśnie biuro w Katowicach. Dzięki temu poszukujący zatrudnienia już dziś mogą zapoznać się z ciekawymi ofertami.
back